Logistyka w przedsiębiorstwie jest integralnym elementem każdej firmy

Logistyka w przedsiębiorstwie – definicja i zalety automatyzacji procesów

16 lis 2023

Wobec coraz bardziej wymagającego rynku logistycznego optymalizacja logistyki przedsiębiorstw pomaga im budować konkurencyjną pozycję i świadczyć usługi na wyższym poziomie. Brak wydajnego zarządzania łańcuchem dostaw skazuje firmy na utratę części potencjalnych przychodów.

Logistyka w przedsiębiorstwie – co to jest?

Logistyka przedsiębiorstwa obejmuje zaopatrzenie w materiały, organizację procesów produkcyjnych i magazynowych, a w ostatniej fazie – dystrybucję towarów.

Aby mówić o logistyce przedsiębiorstwa, trzeba wziąć pod uwagę wszystkie operacje, które składają się na łańcuch dostaw danej firmy, czyli wszystkie niezbędne działania prowadzące do uzyskania i dystrybucji produktu końcowego.

Istnieje tyle samo sposobów prowadzenia logistyki w przedsiębiorstwie co firm – niezależnie od sektora, w którym działają. Dwa gospodarstwa owocowo-warzywne mogą prowadzić zupełnie inny model logistyki. Jedno z nich może sprzedawać towar do supermarketów, a drugie wysyłać koszyki z owocami bezpośrednio do klientów końcowych.

Cechy wspólne logistyki w przedsiębiorstwie

Większość firm dzieli niektóre cechy modelu logistyki:

 • Wewnętrzny transport i dystrybucja. Firmy muszą dysponować surowcami potrzebnymi do zaopatrzenia produkcji oraz pozostałych działów.
 • Prognozowanie popytu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu stanu magazynowego pozwala firmom na realizację zamówień klientów i zapobiega nadmiernemu zapasowi.
 • Zarządzanie asortymentem. Aby podnieść wydajność, firmy muszą monitorować przepływ towarów w czasie rzeczywistym oraz kontrolować ich rozmieszczenie w magazynie, biorąc pod uwagę poziom popytu oraz rotację.
 • Przetwarzanie informacji. Komunikacja i właściwa koordynacja działań pomiędzy stronami, które uczestniczą w logistyce przedsiębiorstwa, przekładają się na optymalne działanie operacyjne.
 • Transport i dystrybucja handlowa. Przedsiębiorstwa muszą też zaplanować sposób dystrybucji i dostawy produktów końcowych do klientów.
 • Zielona logistyka. Wydajna logistyka przedsiębiorstwa zmniejsza wpływ procesów składających się na łańcuch dostaw na środowisko naturalne.
Automatyzacja pozwala firmom usprawnić logistykę przedsiębiorstwa
Automatyzacja pozwala firmom usprawnić logistykę przedsiębiorstwa

Technologia i automatyzacja – wsparcie logistyki w przedsiębiorstwie

Doskonałą strategią mającą na celu usprawnienie funkcjonowania przemysłu i handlu jest zainwestowanie w optymalizację poszczególnych etapów logistyki przedsiębiorstwa. Automatyzacja procesów i gromadzenie danych do późniejszej analizy pozwalają uzyskać przewagę nad konkurencją.

To tylko niektóre z działań, które mogą wprowadzić instytucje, aby usprawnić logistykę przedsiębiorstwa.

 • Wdrożenie automatycznych systemów. Automatyzacja usprawnia przyjęcia, składowanie i wysyłkę ładunków. Systemy działające według zasady towar do człowieka ograniczają konieczność przemieszczania się operatorów po magazynie i przyspieszają przygotowanie zamówień.
 • Wdrożenie cyfrowego zarządzania asortymentem. Systemy zarządzania magazynem (WMS), jak Easy WMS, monitorują poziom zapasów w czasie rzeczywistym. Umożliwiają płynną realizację operacji jak kompletacja zamówień.
 • Analiza produktywności. Firmy mogą również przeprowadzać szczegółową kontrolę realizacji procesów logistycznych za pomocą narzędzi takich jak analiza łańcucha dostaw (system SCM). Oprogramowanie monitoruje wszystkie operacje odbywające się w magazynie, aby ułatwić proces podejmowania decyzji mających zwiększyć wydajność instalacji.
 • Wykrywanie możliwości poprawy przepływu pracy. Cyfrowe rozwiązania jak system zarządzania czasem pracy (LMS) rejestrują optymalny czas realizacji poszczególnych zadań i porównują je z faktycznym czasem wykonania, maksymalnie zwiększając wydajność.
 • Automatyzacja zapasów. Synchronizacja działania między magazynem a punktami sprzedaży, koordynowanie przesyłu towarów między obiektami i aktualne dane dotyczące asortymentu zapobiegają stratom biznesowym. Systemy typu Store Fulfillment zarządzają automatycznym uzupełnianiem artykułów w zależności od poziomu zapasów.
 • Połączenie logistyki i produkcji. Firmy realizujące procesy produkcyjne mogą zautomatyzować komunikację między liniami produkcyjnymi a magazynem, aby zapewnić ciągłe zaopatrzenie w surowce.

7 wymogów w zakresie logistyki w przedsiębiorstwie

Według międzynarodowej organizacji Chartered Institute of Logistics and Transport istnieje siedem wymogów, które umożliwiają „dostarczenie wybranego produktu we właściwej ilości, właściwym stanie do właściwego miejsca i klienta we właściwym czasie w najbardziej konkurencyjnej cenie”. Poniżej omawiamy 7 W (wymogów) lub 7 Rs (z ang. Right) w zakresie logistyki w przedsiębiorstwie:

 1. Właściwy produkt. Firma powinna dysponować artykułami lub usługami zamawianymi przez konsumentów, ale również innymi rozwiązaniami, których klienci mogą potrzebować.
 2. Właściwa ilość. Łatwiej pozyskać odpowiednią liczbę produktów, jeśli asortyment jest sklasyfikowany, a opakowania są odpowiednie.
 3. Właściwy stan. Przed wysyłką należy sprawdzić produkty pod kątem wad lub uszkodzeń, a proces zwrotu zamówień powinien być prosty.
 4. Właściwe miejsce. Monitorowanie i dokładna realizacja wysyłek są podstawowym elementem logistyki przedsiębiorstwa. Zamówienia, które finalnie nie docierają do klientów, odciskają piętno na działalności firm – ich wymiana generuje koszty, a relacje biznesowe ulegają pogorszeniu.
 5. Właściwy czas. Opóźnienia mogą uniemożliwić dotrzymanie terminów produkcji i generować zwroty produktów. Może się też okazać, że dany towar nie jest już potencjalnemu konsumentowi potrzebny.
 6. Właściwy konsument. Pomyłki w zakresie adresu przesyłki lub klienta docelowego kreują wizerunek firmy zdezorganizowanej. Połączenie z oprogramowaniem, które automatyzuje komunikację między magazynem a firmami transportowymi, minimalizuje liczbę tego typu błędów.
 7. Właściwy koszt. Cena produktu musi być konkurencyjna w każdym obszarze geograficznym i generować marżę zysku.
Przesyłki, które nie docierają do odbiorców, podważają zaufanie klientów
Przesyłki, które nie docierają do odbiorców, podważają zaufanie klientów

Teraźniejszość i przyszłość logistyki przedsiębiorstw

Dzięki globalizacji rynek ewoluuje, a kierownicy logistyki mierzą się z rosnącym popytem. W związku z dążeniem do uproszczenia procesów i obniżenia kosztów nowe technologie i systemy pomagają zidentyfikować obszary wymagające poprawy, a w efekcie, zwiększyć wydajność.

Automatyzacja i cyfryzacja łańcucha dostaw umożliwiają prowadzenie skutecznej logistyki w przedsiębiorstwie. W Mecaluxie projektujemy rozwiązania automatyczne i zarządzające, które usprawniają działanie wszelkiego typu instalacji logistycznych. Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak zmodernizować realizację procesów w swoim magazynie.