Pola odkładcze są wykorzystywane jako strefy wysyłek, gdzie ładowane są samochody ciężarowe w dokach przeładunkowych

Pole odkładcze w magazynie – czym jest i jaką powierzchnię powinno zajmować

02 lip 2021

Pole odkładcze to wyznaczony obszar magazynu wolny od regałów, zwykle ulokowany tuż obok doków przeładunkowych, przeznaczony do tymczasowego składowania ładunków na posadzce przed przetransportowaniem ich w inne miejsce.

Z punktu widzenia logistyki przestrzeń ta ma strategiczne znaczenie, dlatego jej organizację należy zaplanować już na etapie projektowania magazynu. Aby prawidłowo określić, jaki procent powierzchni całego magazynu powinna ona zajmować, trzeba wziąć pod uwagę kilka różnych czynników, m.in. rodzaj magazynowanych ładunków czy pojemność obiektu. W dalszej części artykułu wyjaśniamy, jak obliczyć wielkość pola odkładczego.

Zastosowania

Zależnie od potrzeb przedsiębiorstwa pole odkładcze może być wykorzystywane przy przyjmowaniu lub wysyłce ładunków, a także przy przeładunku kompletacyjnym (cross-docking).

Strefa przyjęć

Pole odkładcze może być zagospodarowane na potrzeby strefy przyjęcia towarów do magazynu, gdzie przeprowadza się niezbędne kontrole jakości przyjmowanych ładunków. Magazynierzy sprawdzają je pod kątem stanu palet i produktów oraz ich zgodności z zamówieniem.

Czynności te można znacznie usprawnić i przyspieszyć przy użyciu rozwiązań automatycznych. Korzystną alternatywą dla tradycyjnych metod są stanowiska kontroli przyjęć, które automatycznie sprawdzają stan, wymiary i wagę palet, wprowadzając dane każdej skontrolowanej jednostki ładunkowej do systemu magazynowego.

Strefa wysyłek

Pole odkładcze często wykorzystuje się też jako strefę buforową, w której ładunki są porządkowane według zamówienia lub trasy przewozu, a następnie umieszczane na samochodach ciężarowych przy użyciu odpowiednich urządzeń transportu bliskiego.

W celu zwiększenia efektywności przepływu ładunków w strefie buforowej montowane są systemy przenośników rolkowych z funkcją sortowania ładunków. Można też rozważyć instalację automatycznych ramp załadunkowych, których zadaniem jest sprawne i bezpieczne wprowadzanie palet do przestrzeni ładunkowej pojazdów.

Alternatywne zastosowania – od kompletacji po cross-docking

Pole odkładcze można też z powodzeniem wykorzystać do innych operacji logistycznych. Na przykład Vente Privée, jedna z czołowych europejskich firm z branży e-commerce zajmująca się sprzedażą markowych produktów przez internet, w swoim magazynie w regionie Rodan-Alpy (Francja) przeznaczyła pole odkładcze pod kompletację zamówień.

Strefy niezajmowane przez instalacje regałowe nabierają szczególnego znaczenia w obiektach, w których standardowo realizuje się przeładunek kompletacyjny. Służą tam za miejsce tymczasowego przechowywania palet, których wysyłka z magazynu nastąpi wraz z jednym z najbliższych transportów. Dobrym przykładem takiego zastosowania jest nowy magazyn operatora logistycznego Luis Simões w Guadalajarze (Hiszpania).

Pole odkładcze to wolna od regałów strefa magazynu służąca do tymczasowego składowania ładunków
Pole odkładcze to wolna od regałów strefa magazynu służąca do tymczasowego składowania ładunków

Jaki procent powierzchni magazynu powinno zajmować pole odkładcze?

Wielkość pola odkładczego należy dokładnie zaplanować na etapie projektowania magazynu (patrz układ magazynu) przy uwzględnieniu poniższych aspektów:

Stosowana strategia logistyczna

Procentowy udział pola odkładczego w ogólnej powierzchni obiektu zależy w dużej mierze od stosowanych metod składowania ładunków.

Przykładowo, w magazynie zajmującym się głównie cross-dockingiem należy przewidzieć na ten cel o wiele więcej miejsca niż w obiekcie, w którym przyjmowane ładunki są umieszczane od razu na regałach.

Właściwości produktów

Przedsiębiorstwa mają odrębne metody pracy i obsługują różny asortyment. Z tego względu, aby prawidłowo określić wielkość pola odkładczego w ogólnym układzie magazynu, należy wziąć pod uwagę właściwości przechowywanych ładunków – wymiary, wagę, materiał wykonania itd.

Koniecznie trzeba też uwzględnić rodzaj wykorzystywanych urządzeń transportu bliskiego oraz zorganizować pracę w sposób ograniczający do minimum ryzyko błędów i wypadków zagrażających bezpieczeństwu ładunków, obiektu i samego personelu.

Rodzaj magazynu

Typowe czynności realizowane w magazynie to: przyjęcie towarów, składowanie, kompletacja i wysyłka zamówień. Nie mniej jednak każdy z wymienionych procesów może charakteryzować się inną specyfiką funkcjonowania i odmiennym przepływem pracy, co należy mieć na względzie przy projektowaniu stref pod konkretne funkcje.

Równie istotny jak właściwości produktów jest sposób przepływu materiałów. Innej wielkości pole odkładcze sprawdzi się w magazynie surowców do produkcji, a innej w centrum dystrybucyjnym.

Pojemność magazynu i przepływ ładunków

Wielkość strefy przeznaczonej na przyjęcia i wysyłki powinna być wprost proporcjonalna do natężenia przepływu ładunków w magazynie. Zasadniczo im więcej palet jest obsługiwanych każdego dnia, tym więcej miejsca należy przeznaczyć na pole odkładcze.

Z powyższych punktów jasno wynika, że pole odkładcze należy w każdym przypadku dobrać indywidualnie w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa i samego magazynu.

Przykłady pól odkładczych w magazynach

Specjaliści z Mecalux pomogą Ci dostosować układ magazynu do rzeczywistych potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. Poniżej prezentujemy kilka zrealizowanych projektów, w których pole odkładcze odgrywa kluczową rolę.

Grupo Ramos – przeładunek kompletacyjny

Grupo Ramos, jedna z czołowych firm zajmująca się handlem detalicznym żywności i odzieży w Republice Dominikany, potrzebowała magazynu pozwalającego stawić czoła wyzwaniom, z jakimi musi mierzyć się branża w związku z nadejściem logistyki 4.0.

Mecalux zaprojektował obiekt o powierzchni ponad 38 000 m2 i pojemności przeszło 40 000 palet. Aby zapewnić sprawne zarządzanie oraz kontrolę przyjęć i wydań (pakowanie, wysyłka, przeładunek kompletacyjny), przewidziano ponad 700 m2 pola odkładczego (2% łącznej powierzchni) do wydajnej obsługi 56 doków przeładunkowych.

Agata Spółka Akcyjna – odrębne pola odkładcze

Centrum logistyczne Agata Spółka Akcyjna wymagało szytych na miarę rozwiązań z uwagi na dużą dzienną liczbę przyjęć i wydań ładunków. Ten wiodący polski dystrybutor mebli powierzył firmie Mecalux zaprojektowanie obiektu, który pozwoliłby zwiększyć pojemność magazynową, a zarazem poprawić zarządzanie zapasami.

Biorąc pod uwagę natężenie przepływu ładunków, Mecalux i Agata wspólnie podjęli decyzję o zorganizowaniu dwóch odrębnych pól odkładczych po przeciwnych stronach magazynu – jedno jako strefa przyjęć, drugie jako strefa wydań. To często stosowane rozwiązanie, zwłaszcza w centrach dystrybucyjnych, pozwala na bezkolizyjną wymianę towarów.

Unilever – pole odkładcze o powierzchni 3000 m2

Międzynarodowy koncern Unilever, producent artykułów żywnościowych oraz środków czystości i higieny osobistej, potrzebował pojemnego magazynu dla jednego ze swoich najważniejszych południowoamerykańskich centrów dystrybucyjnych w Montevideo (Urugwaj).

Aby zapewnić sprawną obsługę 27 doków przeładunkowych, Mecalux zaprojektował pole odkładcze o wielkości 3000 m2 (17% powierzchni obiektu) przeznaczone do przyjęć i wydań towarów. Palety układane są tymczasowo na posadzce według trasy przewozu, a następnie ładowane do ciężarówek, co pozwala skrócić czas oczekiwania i optymalnie wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa.