System wspomagania kompletacji put-to-light dynamizuje proces przygotowywania zamówień dzięki zastosowaniu podświetlanych paneli operatorskich

Put-to-light – szybkie i bezbłędne przygotowywanie zamówień

15 cze 2022

System wspomagania kompletacji put-to-light to półautomatyczne rozwiązanie, które pozwala zwiększyć wydajność pracy order pickerów dzięki wykorzystaniu podświetlanych paneli.

Rozwiązania w zakresie półautomatycznego przygotowywania zamówień, do których zaliczają się również systemy typu pick-by-light, pick-by-voice oraz kolektory danych, to doskonały sposób na ograniczenie liczby błędów w procesie kompletacji.

Czym jest put-to-light

Rozwiązania put-to-light, znane również pod nazwą sort-to-light, działają w oparciu o zestaw paneli z podświetleniem ledowym, które wskazują pracownikom miejsce odłożenia towarów oraz ich liczbę. Systemy put-to-light mają za zadanie usprawnić pakowanie produktów do opakowań wysyłkowych oraz wyeliminować błędy popełniane na tym etapie.

Urządzenia świetlne mogą być umieszczone na regałach półkowych lub wózkach używanych podczas kompletacji metodą pick-to-cart. Każdy pojemnik do kompletacji w systemie put-to-light ma przydzielony specjalny panel operatorski, który podświetla się, wskazując pracownikowi, gdzie i w jakiej liczbie powinien umieścić dane towary. 

Systemy put-to-light współpracują z oprogramowaniem magazynowym (WMS), które steruje urządzeniami świetlnymi, aby ułatwić order pickerowi wykonywanie zadań. Tak więc to WMS pełni najważniejszą funkcję w całym procesie. Oprogramowanie jest kompatybilne również z kolektorami danych używanymi do skanowania produktów. 

Rozwiązania typu put-to-light stosuje się w celu ograniczenia liczby pomyłek przy kompletacji grupowej, która polega na pobieraniu referencji wymaganych do skompletowania wielu zamówień równolegle w ramach jednego zlecenia kompletacyjnego. Aby usprawnić dostarczanie towarów na stanowiska kompletacji, można dodatkowo zainstalować w magazynie przenośniki pojemnikowe, które zapewniają stały przepływ zapasów przy pracy metodą put-to-light.

Urządzenia świetlne put-to-light wskazują magazynierom, gdzie należy umieścić dany produkt
Urządzenia świetlne put-to-light wskazują magazynierom, gdzie należy umieścić dany produkt

Zasada działania systemu put-to-light

System półautomatycznej kompletacji put-to-light współpracuje z oprogramowaniem magazynowym sterującym poszczególnymi panelami i koordynującym zadania wykonywane przez pracowników. Order pickerzy skanują etykietę produktu za pomocą terminala radiowego, a oprogramowanie wskazuje im dalsze czynności w procesie. 

W tym celu na panelu wyświetla się liczba produktów do umieszczenia w poszczególnych pojemnikach. Po skompletowaniu wszystkich wymaganych towarów należy wcisnąć przycisk znajdujący się obok wyświetlacza, aby potwierdzić wykonanie zadania. Podświetlenie wówczas gaśnie, a magazynier może przystąpić do pakowania kolejnych pojemników lub wrócić do strefy składowania, by zeskanować kolejny produkt. 

Różnice między pick-to-light a put-to-light

Półautomatyczne systemy kompletacji pick-to-light i put-to-light działają podobnie, ale na nieco odmiennych zasadach. System put-to-light wskazuje pracownikowi, ile produktów ma odłożyć w danym miejscu, natomiast pick to light – ile sztuk należy pobrać z danej lokalizacji. 

Systemy te są często mylone, ponieważ działają w oparciu o podobne urządzenia i są stosowane w tym samym celu, jakim jest usprawnienie procesu przygotowania zamówień i ograniczenie liczby popełnianych błędów. Oba systemy wymagają też zaawansowanego oprogramowania do obsługi podświetlanych paneli i terminali radiowych używanych przez magazynierów. 

Zalety (i wady) systemu put-to-light

Wdrożenie półautomatycznego systemu kompletacji typu put-to-light przynosi wiele korzyści. Oto kilka z nich:

  • Sprawniejsza kompletacja zamówień. Put-to-light znacząco przyspiesza jednoczesne przygotowywanie wielu zamówień. Pracownik sprawnie rozmieszcza produkty w odpowiednich pojemnikach, kierując się liczbą wskazaną na wyświetlaczu. Dzięki temu można skrócić proces kompletacji, a w rezultacie podnieść wydajność obsługi logistycznej.
  • Ograniczenie liczby błędów przy kompletacji. Świetlne systemy wspomagania kompletacji – zarówno put-to-light, jak i pick-to-light – ułatwiają order pickerom podejmowanie odpowiednich decyzji, eliminując w ten sposób błędy trudne do uniknięcia przy ręcznym zarządzaniu towarami. 
  • Optymalizacja przemieszczeń pracowników. Półautomatyczny system kompletacji upraszcza proces kompletacji również dlatego, że pracownik może przygotować kilka zamówień w trakcie pokonywania jednej trasy przez magazyn. 

Urządzenia put-to-light mają jednak też pewne wady. Po pierwsze – najlepiej sprawdzają się w przypadku kompletacji grupowej, gdy każdy pracownik pobiera z magazynu większą liczbę sztuk konkretnego artykułu, po czym rozmieszcza je w kolejnych pojemnikach według wskazań na wyświetlaczu. Przy dużym zróżnicowaniu asortymentu produktów o różnym wskaźniku rotacji taka metoda pracy raczej nie poprawi wydajności procesu przygotowania zamówień. 

Po drugie – mimo że system put-to-light ułatwia order pickerom podejmowanie właściwych decyzji, zawsze istnieje pewne ryzyko popełnienia błędu. Aby zupełnie je wyeliminować i maksymalnie usprawnić proces kompletacji, najlepiej zainwestować w rozwiązania typu pick-and-place

System put-to-light na przykładzie firmy Aghasa Turis

Półautomatyczny system kompletacji typu put-to-light ma na celu usprawnienie procesu przygotowywania zamówień i ograniczenie liczby popełnianych na tym etapie błędów. Taki był właśnie główny powód wdrożenia tego rozwiązania w magazynie dostawcy narzędzi i sprzętu technicznego Aghasa Turis, zlokalizowanym w miejscowości Leganés (Hiszpania). 

Pracą obiektu kieruje system zarządzania magazynem Easy WMS marki Mecalux. Po dostarczeniu zapasów z magazynu automatycznego na stanowiska kompletacji Easy WMS wskazuje pracownikom na wyświetlaczu liczbę artykułów do pobrania. Aby dodatkowo usprawnić pracę, Mecalux wyposażył stanowiska robocze w urządzenia put-to-light, które informują, ile sztuk danego produktu należy umieścić w poszczególnych pojemnikach.

„Natychmiast po wdrożeniu systemów pick-to-light oraz put-to-light udało nam się przyspieszyć kompletację zamówień o 15%. Liczymy jednak, że po przeprowadzeniu drugiego etapu inwestycji wydajność procesu wzrośnie nawet trzykrotnie” – wyjaśnia prezes Aghasa Turis Darío Alonso.

System put-to-light pozwolił znacząco usprawnić proces kompletacji zamówień w firmie Aghasa Turis
System put-to-light pozwolił znacząco usprawnić proces kompletacji zamówień w firmie Aghasa Turis

Większa wydajność, mniejsza liczba błędów

Półautomatyczny system put-to-light pozwala zwiększyć wydajność procesu kompletacji zamówień. Może też współpracować z przenośnikami oraz innymi automatycznymi urządzeniami w magazynie, jak np. układnice pojemnikowe. 

Przygotowywanie zamówień to jedna z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych operacji magazynowych. Automatyzacja obsługi ładunków i cyfryzacja zarządzania to dwa najpopularniejsze sposoby na wydajne i bezbłędne przygotowanie zamówień do wysyłki. Jeżeli chcesz usprawnić procesy logistyczne w swoim przedsiębiorstwie dzięki nowoczesnej technologii, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści zaproponują Ci rozwiązania skrojone na miarę potrzeb Twojej firmy.