W magazynach stosowane są różne rodzaje regałów magazynowych, najczęściej regały paletowe

Rodzaje regałów magazynowych i ich zalety

03 kwi 2020

Regały magazynowe to rodzaj wielopoziomowej konstrukcji przestrzennej przeznaczonej do przechowywania jednostek ładunkowych (np. palet lub kontenerów) na jej poziomach. Istnieją różne rodzaje regałów magazynowych, które zostały zaprojektowane w celu spełnienia konkretnych potrzeb dotyczących składowania towarów.

W tym artykule przeanalizujemy dostępne na rynku regały magazynowe, przedstawimy ich ogólną charakterystykę, opiszemy zalety oraz doradzimy, w jakich sytuacjach sprawdzą się najlepiej.

1. Tradycyjne regały magazynowe

Ten rodzaj regałów magazynowych umożliwia bezpośredni dostęp do składowanych ładunków, wymaga jednak utworzenia korytarzy roboczych do każdego rzędu regałów. Regały paletowe tego typu zapewniają łatwiejszą kontrolę zapasów, ponieważ każda jednostka ładunkowa jest przypisana do pojedynczej lokacji

Tradycyjne regały magazynowe są rozwiązaniem uniwersalnym, których konstrukcję można dopasować do składowania produktów zróżnicowanych pod względem kształtu, wagi i rozmiaru.

Regały paletowe cechuje duża elastyczność, ich najniższe poziomy można dostosować do przeprowadzania ręcznej kompletacji zamówień. Jest to rodzaj regałów magazynowych o niskich kosztach instalacji, który jest najchętniej wykorzystywanym systemem składowania ładunków w magazynach.

2. Regały magazynowe do składowania akumulacyjnego

Systemy składowania akumulacyjnego, jak sama nazwa wskazuje, umożliwia przechowywanie większej liczby palet w jednym miejscu. Ten rodzaj regałów magazynowych umożliwia efektywniejsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej, jednak nie zapewnia bezpośredniego dostępu do każdej palety w dowolnym momencie. Ich obsługa odbywa się za pośrednictwem wózków widłowych.

Regały magazynowe do składowania akumulacyjnego najczęściej znajdują zastosowanie w sytuacji, gdy w magazynie przechowywane są przede wszystkim palety o tej samej referencji, a zapewnienie ich odpowiedniej rotacji nie jest czynnikiem priorytetowym dla przedsiębiorstwa.

Systemy składowania akumulacyjnego możemy podzielić na dwa typu ze względu na sposób ich obsługi:

  • Składowanie akumulacyjne metodą drive-in: najbardziej powszechna metoda. W jej ramach obsługa ładunków odbywa się tylko z jednej strony korytarza (regały umieszczone są przy ścianie budynku) i realizowana jest zgodnie z zasadami LIFO (last in, first out) – ostatnia paleta odkładana na danym poziomie jest z niego wyjmowana jako pierwsza.
  • Magazynowanie akumulacyjne metodą drive-through: instalacja organizowana jest w taki sposób, aby zapewnić korytarze robocze z obydwu stron bloku regałów. Dzięki temu palety odkładane są z jednej strony korytarza, a odbierane z drugiej. Jej obsługa przebiega zgodnie z zasadą FIFO (first in, first out) – pierwsza paleta składowana w regale jest także pierwszą, która go opuszcza. Rozwiązanie to jest stosowane w celu zapewnienia stałego przepływu towarów.
Schemat przedstawia dwa rodzaje magazynowania akumulacyjnego: drive-in i drive-through
Schemat przedstawia dwa rodzaje magazynowania akumulacyjnego: drive-in i drive-through

Ten rodzaj regałów magazynowych pozwala na maksymalne wykorzystanie powierzchni, jednak sprawdza się przede wszystkim w składowaniu produktów jednorodnych o niskiej lub średniej rotacji.

Regały magazynowe przepływowe, push back i przesuwne

Są to warianty składowania akumulacyjnego, które w swoim założeniu wykorzystują działanie grawitacji (regały przepływowe i regały push-back) lub system ruchomych podstaw umożliwiających mobilność instalacji (regały przesuwne).

- Składowanie towarów w systemie FIFO z regałami przepływowymi

Regały przepływowe są wyposażone w kanały składowania o delikatnym nachyleniu, co umożliwia samoczynne przesuwanie się palet po rolkach do drugiego końca regału. Specyfika ich działania wymaga przygotowania korytarzy roboczych z obydwu stron bloku regałowego.

Jest to rodzaj regałów magazynowych, który doskonale sprawdza się w obsłudze ładunków o wysokiej rotacji zgodnie z metodą FIFO, na przykład produktów szybko psujących się lub żywności.

Istnieje też wersja regałów przepływowych do składowania towarów o małych rozmiarach, do przechowywania których wykorzystuje się pojemniki. Regały półkowe przepływowe, bo o nich mowa, doskonale sprawdzają się przy przeprowadzaniu kompletacji zamówień.

- Składowanie towarów w systemie LIFO z regałami push-back

Podobnie jak w przypadku regałów przepływowych, ten rodzaj regałów magazynowych wykorzystuje siłę grawitacji do przemieszczania ładunków wewnątrz kanału składowania. Różnica polega na tym, że są one obsługiwane tylko z jednej strony bloku regałów.

Palety umieszczane są w regale na specjalnych wózkach, a dokładanie każdej kolejnej powoduje przemieszczanie poprzedniej w głąb kanału, umożliwiając składowanie do czterech palet na głębokość.

Regały push-back pozwalają w optymalny sposób wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową, a obsługa składowanych na nich ładunków odbywa się w systemie LIFO.

Szyny w regałach push-back
Szyny w regałach push-back

- Składowanie towarów z wykorzystaniem regałów przesuwnych

Regały przesuwne, zwane też regałami mobilnymi, są zamontowane na ruchomych podstawach, które poruszają się wzdłuż wbudowanych w posadzkę magazynu szyn. Ten rodzaj regałów magazynowych pozwala zmaksymalizować wykorzystanie dostępnej powierzchni składowania z zachowaniem bezpośredniego dostępu do każdej z palet.

Regały przesuwne Movirack, zaprojektowane przez Mecalux, świetnie nadają się do składowania ładunków paletowych o niskiej i średniej rotacji. Jest to optymalny system do wykorzystania w mroźniach oraz chłodniach. Oszczędność zużywanej energii potrzebnej do schłodzenia większej liczby ładunków zgromadzonych na mniejszej przestrzeni pozwala zredukować koszty związane z funkcjonowaniem tego typu magazynów.

3. Regały wspornikowe

Jest to rodzaj regałów magazynowych przeznaczonych do składowania ładunków dłużycowych i o nietypowych kształtach. Ich konstrukcja jest prosta, składa się z podstawy, kolumn i ramion, co pozwala na bezpieczny i wygodny załadunek oraz rozładunek towarów. Jest to system o dużej elastyczności konfiguracji, umożliwiając składowanie ładunków z jednej lub obydwu stron regału. Regały wspornikowe mogą być stosowane zarówno w magazynach, jak i na otwartych przestrzeniach (np. place budowy).

Jak widać z powyższego zestawienia, dostępne na rynku różne rodzaje regałów magazynowych umożliwiają dostosowanie magazynu do obsługi każdego typu ładunków. Jednak pomimo różnic pomiędzy poszczególnymi rozwiązaniami, istnieją czynniki, które są dla nich wspólne i które należy rozważyć przed dokonaniem wyboru: typ jednostki ładunkowej, która będzie składowana, przewidywana rotacja produktów oraz dostępność powierzchni magazynowej.

Jeśli szukasz najlepszych regałów magazynowych dla swojej działalności, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci zaproponują rozwiązanie najodpowiedniejsze dla Twoich potrzeb.