Obiekty typu „dark warehouses” to magazyny, w których wszystkie procesy są wykonywane automatycznie, dzięki czemu magazyn może pracować w ciemności, bez udziału operatorów

Dark warehouse – całkowita automatyzacja magazynu

26 maj 2021

Stopniowa automatyzacja operacji realizowanych w magazynie doprowadziła do powstania obiektów typu dark warehouse, czyli automatycznych magazynów pracujących w ciemności. Są to całkowicie zautomatyzowane magazyny, w których rezygnuje się z oświetlenia, ponieważ obsługa ładunków nie wymaga udziału personelu.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie rozwiązań zautomatyzowanych. W badaniu przeprowadzonym przez firmę konsultingową Logistics IQ oszacowano, że w 2025 r. obroty sektora zautomatyzowanych magazynów sięgną 27 mld dolarów.

W naszym artykule definiujemy obiekty typu dark warehouse, przedstawiamy ich zalety oraz genezę w kontekście rozwoju robotyki w logistyce.

Charakterystyka magazynu typu „dark warehouse”

Magazyny stają w obliczu coraz bardziej złożonych wyzwań. Logistyka 4.0 pozwala sprostać szczególnie rygorystycznym wymogom nie tylko pod względem jakości, ale również terminów dostawy produktów. W związku z tym wdrożenie strategii omnichannel oraz standardu wysyłki zamówienia w ciągu 24 godzin jest możliwe jedynie wtedy, gdy idą w parze ze zwiększoną wydajnością pracy magazynu

To właśnie dążenie do podniesienia efektywności doprowadziło do powstania obiektów typu dark warehouse. Pełna automatyzacja odbywających się w nich procesów umożliwia pracę w ciemności, ponieważ obsługa ładunków nie wymaga udziału operatorów. Wszystkie wykonywane w nich czynności dotyczące składowania lub przygotowywania i wysyłki zamówień wykonują urządzenia sterowane za pomocą oprogramowania.

Praca operatorów w magazynach typu dark warehouse jest konieczna jedynie w zakresie realizacji bardziej złożonych procesów, przykładowo przyjęcie towaru, pakowanie lub etykietowanie. 

W jakich sytuacjach można zautomatyzować magazyn tak, aby całkowicie zrezygnować z personelu? Omawiany rodzaj magazynu jest szczególnie zalecany w instalacjach, w których przepływ pracy ma charakter stały i występują jednolite zlecenia przyjęcia i wydania towaru. Przykładem może być sektor motoryzacyjny.  

Ponadto całkowita automatyzacja ułatwia rygorystyczne przestrzeganie standardów bezpieczeństwa i higieny, co ma kluczowe znaczenie np. w branży chemicznej i spożywczej. Warto wiedzieć, że coraz więcej przedsiębiorstw z tych sektorów decyduje się na wdrożenie automatycznych magazynów typu dark warehouse – w temperaturze -30ºC tylko robotyka potrafi zagwarantować efektywność przepływów pracy.

Z kolei w przypadku wysoce złożonych procesów odznaczających się dużą zmiennością całkowita automatyzacja jest niewykonalna lub nadmiernie kosztowna, zatem obecność operatorów staje się niezbędna podczas rozmieszczania towaru, magazynowania lub przygotowywania zamówień. 

Zalety obiektu typu „dark warehouse” 

Wdrożenie rozwiązań zapewniających całkowitą automatyzację magazynu przy jednoczesnej rezygnacji z oświetlenia dostarcza następujących korzyści:

 • Istotne zwiększenie wydajności – liczba wykonywanych operacji ulega znaczącemu zwiększeniu. 
 • Maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej – możliwość zagęszczenia regałów (węższe i wyższe korytarze) ze względu na brak ograniczeń związanych z użytkowaniem tradycyjnych urządzeń przeładunkowych.
 • Wyeliminowanie błędów wynikających z ręcznej obsługi – automatyzacja operacji zapewnia redukcję liczby popełnianych błędów. 
 • Efektywność energetyczna – wyeliminowanie kosztów oświetlenia z wydatków związanych ze zużyciem energii.
 • Optymalizacja zasobów – obiekty typu dark warehouse pozwalają na zmniejszenie kosztów personelu. Pracowników można ukierunkować na bardziej techniczne czynności wykonywane w innych strefach obiektu.
 • Kontrola zapasów – implementacja oprogramowania gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie obiektu i umożliwia nadzór nad zapasami sprawowany w czasie rzeczywistym.
 • Zgodność z normami higieny i standardami bezpieczeństwa – całkowita automatyzacja procesów logistycznych umożliwia bezpieczne wykonywanie czynności, nawet w niekorzystnych warunkach otoczenia, takich jak niskie temperatury czy ograniczona zawartość tlenu (co często ma miejsce w przypadku magazynowania produktów chemicznych).
System zarządzania magazynem gwarantuje maksymalną wydajność obiektu typu „dark warehouse”
System zarządzania magazynem gwarantuje maksymalną wydajność obiektu typu „dark warehouse”

Rozwiązania umożliwiające funkcjonowanie obiektu typu „dark warehouse”

Automatyczne magazyny pracujące w ciemności to obiekty, w których wszystkie procesy, od przyjęcia i składowania towaru po przygotowywanie i wysyłkę zamówień, są całkowicie zautomatyzowane. Pełna automatyzacja jest efektem połączenia różnych rozwiązań: układnic, przenośników, robotów, odpowiednich regałów oraz oprogramowania zarządzającego obiektem. 

Dark warehouse składa się zatem z następujących elementów:

 • Regały – w tego rodzaju obiektach zwykle dominują rozwiązania magazynowe umożliwiające zagęszczenie ładunków i składowanie na bardzo dużych wysokościach (np. magazyny samonośne).
 • Sprzęt do obsługi magazynu – wyposażenie automatyczne, m.in. układnice paletowe czy układnice pojemnikowe miniload. W przypadku palet można zastosować również automatyczny system Pallet Shuttle w celu zwiększenia wydajności instalacji. 
 • Przenośniki – automatyczne magazyny pracujące w ciemności są wyposażone w systemy przenośników (paletowych lub pojemnikowych), których zadaniem jest automatyzacja przepływu ładunków w obiekcie. Jeżeli system magazynowania wykorzystywany przez firmę obsługuje palety, magazyn powinien dysponować stanowiskiem kontroli przyjęć umożliwiającym weryfikację stanu ładunku oraz samej palety. 

Prawidłowy przebieg procesów realizowanych automatycznie w obiekcie typu dark warehouse jest możliwy dzięki wdrożeniu w nim oprogramowania zarządzającego. Istnieją dwa systemy umożliwiające pracę automatycznego magazynu w ciemności: 

 • System kontroli magazynu (WCS) – kieruje operacjami wykonywanymi przez poszczególne zautomatyzowane elementy obiektu (w firmie Mecalux jest to system Galileo).
 • System zarządzania magazynem (WMS) – oprogramowanie regulujące pracę systemu WCS oraz odpowiadające za właściwą organizację rozmieszczania i pobierania ładunków, a także przygotowywania i wysyłki zamówień w obiekcie typu dark warehouse. (Oprogramowanie magazynowe firmy Mecalux to Easy WMS).

Odpowiedni dobór wszystkich tych rozwiązań oraz ich harmonijne funkcjonowanie umożliwia całkowitą automatyzację magazynu bez konieczności ingerencji człowieka, z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Witamy w magazynie przyszłości

Złożony charakter działalności obiektu jest możliwy dzięki dwóm działaniom: automatyzacji procesów logistycznych oraz cyfryzacji magazynu.

Dzięki temu obiekt typu dark warehouse staje się przykładem rozwiązania magazynowego pozwalającego na wielokrotne zwiększenie wydajności, optymalizację zasobów i eliminację błędów w celu umocnienia konkurencyjności firmy. Na podstawie obserwacji dzisiejszego rynku powierzchni magazynowych możemy prognozować, że tego rodzaju magazyny w przyszłości staną się standardem centrów logistycznych o dużym zagęszczeniu przepływu towaru oraz dużej liczbie przygotowywanych zamówień. 

Dzięki bogatemu, międzynarodowemu doświadczeniu w dziedzinie automatyzacji logistyki Mecalux jest solidnym i sprawdzonym partnerem wspierającym swoich klientów w zakresie wdrażania w pełni zautomatyzowanych rozwiązań magazynowych. Jeżeli potrzebujesz specjalistycznego doradztwa w celu zaprojektowania, montażu lub modernizacji swojego magazynu w celu dostosowania go do wyzwań logistyki 4.0, skontaktuj się z nami.