Zrównoważone pozyskiwanie zasobów pozwala ograniczyć koszty i zoptymalizować zapasy w magazynie

Zrównoważone pozyskiwanie zasobów w logistyce

30 wrz 2022

Firmy pozyskujące zasoby w sposób zrównoważony dokonują zakupów materiałów potrzebnych do prowadzenia działalności, mając na uwadze jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. 

Planifikacja produkcji obejmująca działania w ramach zrównoważonego pozyskiwania zasobów sprzyja zielonej logistyce. Jej celem jest ograniczenie śladu węglowego poszczególnych operacji logistycznych oraz racjonalne wykorzystanie dostaw.

Co to jest zrównoważone pozyskiwanie zasobów?

Zrównoważone pozyskiwanie zasobów polega na prowadzeniu procesu zakupów materiałów do produkcji i sprzedaży, zachowując równowagę między wydajnym zarządzaniem i stosowaniem dobrych praktyk w zakresie redukcji śladu węglowego przedsiębiorstwa.

Według raportu opracowanego przez Stanford Graduate School of Business i EcoVadis, międzynarodową agencję ratingową oceniającą działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, zrównoważone pozyskiwanie zasobów wiąże się z „wdrożeniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w procesy i decyzje dotyczące zaopatrzenia firmy. Gwarantuje również spełnienie oczekiwań interesariuszy”.

Zrównoważone pozyskiwanie zasobów odgrywa strategiczną rolę w wysiłkach firmy na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Według badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową McKinsey: „dwie trzecie oddziaływania na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie firmy przypada na jej dostawców”, a także: „kierownicy zakupów, podejmując stanowcze kroki, mogą istotnie wpłynąć na zrównoważony rozwój organizacji”.

Zrównoważone pozyskiwanie zasobów obejmuje etapy począwszy od zakupu produktów aż po magazynowanie i zarządzanie stanem magazynowym. Pierwszy etap polega na zakupie materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. Proces ten wymaga odpowiedniego wyboru dostawców, przy uwzględnieniu takich czynników, jak cena, jakość, termin dostawy czy warunki płatności. Drugi etap dotyczy organizacji przestrzeni dostępnej do składowania materiałów, z których będzie korzystał dział produkcji, oraz produktów gotowych. Wreszcie zarządzanie stanem magazynowym pozwala określić ilość zapasów potrzebnych, aby spełnić wymagania działu produkcji i sprzedaży.

Jak pozyskiwać zasoby w sposób zrównoważony?

Firmy mogą zastosować różne strategie zrównoważonego pozyskiwania zasobów, jak na przykład:

 • Wdrożenie praktyk zrównoważonego rozwoju. Włączenie celów zrównoważonego rozwoju do procesów pozyskiwania zasobów pozwala zintegrować wysoką wydajność przedsiębiorstwa z odpowiedzialnym zarządzaniem, aby ograniczyć wpływ działalności na środowisko.
 • Współpraca z odpowiedzialnymi dostawcami. Przedsiębiorstwa stawiające na zrównoważone pozyskiwanie zasobów zwykle decydują się na współpracę z dostawcami stosującymi zasady polityki zrównoważonego rozwoju.
 • Wprowadzenie wskaźników KPI dotyczących zrównoważonego pozyskiwania zasobów. Mierzenie wydajności pracy dostawców na podstawie tego rodzaju wskaźników KPI pozwala określić obszary wymagające poprawy i zapewnić realizację wyznaczonych celów.
 • Zarządzanie cyfrowe. Informatyczny system zarządzania gwarantuje wydajne pozyskiwanie surowców potrzebnych na liniach produkcyjnych. Oprogramowanie optymalizuje zasoby w taki sposób, aby uniknąć nadmiernej produkcji lub marnowania surowców, zapewniając zrównoważony rozwój firmy. 
 • Inwestowanie w automatyzację. Na etapie magazynowania automatyczne urządzenia transportu bliskiego mogą przyczynić się do optymalizacji procesów oraz do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zastępując tradycyjne wózki widłowe z silnikami spalinowymi. Ponadto magazyny automatyczne mogą działać bez oświetlenia (tzw. dark warehouses), co przyczynia się do ograniczenia śladu węglowego przedsiębiorstwa.
 • Konserwacja zapobiegawcza. Zapobieganie również sprzyja zrównoważonemu pozyskiwaniu zasobów. Posiadanie planu konserwacji zapobiegawczej może podnieść wydajność instalacji magazynowej, chroniąc przed nieplanowanymi zatrzymaniami pracy na skutek awarii. 

Korzyści zrównoważonego pozyskiwania zasobów

Pozyskiwanie zasobów w sposób zrównoważony jest praktyką świadczącą o etycznym działaniu firmy. Pozwala również zwiększyć jakość produktów oraz dokładnej je kontrolować. Jest również gwarancją spełniania przez firmę zasad i obowiązków wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Oto lista wybranych korzyści wynikających ze zrównoważonego pozyskiwania zasobów:

 • Obniżenie kosztów dostaw.
 • Mniejsze ryzyko w procesie zakupów od dostawców.
 • Działalność zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska oraz prawami socjalnymi.
 • Lepsze postrzeganie firmy przez klientów.
 • Ograniczenie marnowania zapasów i optymalizacja zasobów.

Najbardziej oczywistą korzyścią jest obniżenie kosztów. Dostawcy stosujący zasady zrównoważonego rozwoju kładą większy nacisk na wydajność zasobów, ograniczenie kosztów energii elektrycznej i recykling używanych materiałów.

Automatyczne systemy magazynowe sprzyjają zrównoważonemu pozyskiwaniu zasobów
Automatyczne systemy magazynowe sprzyjają zrównoważonemu pozyskiwaniu zasobów

Co więcej, promowanie zrównoważonego pozyskiwania zasobów nie tylko poprawia jakość obsługi klienta, ale również pozytywnie wpływa na wizerunek firmy.

Zrównoważone pozyskiwanie zasobów dzięki cyfryzacji procesów

W zrównoważonym pozyskiwaniu zasobów kluczową rolę odgrywa dobrze zorganizowany magazyn, pozwalający na precyzyjne śledzenie wszystkich produktów. Tak działającą instalację logistyczną można uzyskać poprzez wdrożenie systemu do zarządzania magazynem (WMS). System ten umożliwia monitorowanie wszystkich procesów wchodzących w skład pozyskiwania zasobów celem oceny ich oddziaływania na operacje wykonywane w magazynie.

Zaawansowane oprogramowanie WMS zawiera dodatkowe moduły do analizy wskaźników wydajności i kontrolowania pracy instalacji logistycznej. Przykładem takiego rozwiązania jest autorskie oprogramowanie Mecaluxu, Easy WMS, które jest wyposażone w moduł analizy łańcucha dostaw – system SCM – dostarczający przydatne dane o najważniejszych operacjach wykonywanych w magazynie. Na podstawie tych informacji kierownik magazynu może wprowadzić strategiczne działania naprawcze ukierunkowane na wzrost produktywności i bardziej zrównoważone działanie instalacji logistycznej.

System Easy WMS dysponuje również modułem WMS do zarządzania produkcją odpowiedzialnym za dokumenty BOM, czyli zestawienia surowców, części i narzędzi potrzebnych do wytworzenia określonego produktu. Dzięki temu modułowi łatwiej zaplanować zrównoważone pozyskiwanie zasobów. Oprogramowanie magazynowe umożliwia pełną kontrolę nad stanem surowców oraz dokładną ilością materiałów wykorzystanych na poszczególnych etapach produkcji. Jest to możliwe dzięki integracji z innymi programami informatycznymi, takimi jak system zarządzania produkcją MES lub ERP.

System WMS pomaga zoptymalizować procesy związane ze zrównoważonym pozyskiwaniem zasobów
System WMS pomaga zoptymalizować procesy związane ze zrównoważonym pozyskiwaniem zasobów

Zrównoważone pozyskiwanie zasobów – teraźniejszość i przyszłość

Zrównoważone pozyskiwanie zasobów to trend coraz popularniejszy w wielu sektorach. Według badania przeprowadzonego przez KPMG 80% firm na świecie sporządza już okresowe raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju. „Sprawozdania na temat zrównoważonego rozwoju i ESG to obecnie jeden z najważniejszych elementów, które interesują akcjonariuszy”, piszą autorzy badania.

Przyszłością łańcucha dostaw jest zrównoważony rozwój. Jak wynika z raportu Sustainable Procurement Barometer opracowanego przez EcoVadis zrównoważone pozyskiwanie zasobów może mieć kluczowe znaczenie: „Wiele firm zdało sobie sprawę, iż rzetelne stosowanie zasad polityki zrównoważonego pozyskiwania zasobów to istotny krok w kierunku wzmocnienia rezyliencji łańcuchów dostaw i tworzenia wartości dodanej w biznesie”.

W tym kontekście niekwestionowaną rolę odgrywają nowoczesne rozwiązania technologiczne, które pozwalają lepiej wykorzystać zasoby oraz ograniczyć odpady i zużycie energii elektrycznej.

Mecalux to firma specjalizująca się we wdrażaniu systemów składowania i zarządzania automatycznego, które usprawniają zrównoważony przepływ dostaw, materiałów i usług w celu zagwarantowania wydajnego pozyskiwania zasobów. Skontaktuj się z nami, a nasi eksperci doradzą Ci w wyborze technologii, dzięki którym będziesz pozyskiwać zasoby w sposób zrównoważony.