Automatyzacja łańcucha dostaw to zastosowanie nowych technologii w procesach logistycznych, produkcji czy magazynowaniu

Automatyzacja łańcucha dostaw dziś i jutro

23 cze 2022

Automatyzacja łańcucha dostaw zakłada wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesach logistycznych w celu usprawnienia produkcji, magazynowania i dystrybucji towarów.

Obecnie stosowane technologie wraz z innymi, które dopiero są rozwijane, jak np. przemysłowy internet rzeczy (IIoT) czy metaverse, stanowią trzon łańcucha dostaw 4.0. Bazuje on na automatycznych i cyfrowych rozwiązaniach pozwalających zwiększyć wydajność i elastyczność pracy magazynów i zakładów produkcyjnych.

Na czym polega automatyzacja łańcucha dostaw?

Automatyzacja łańcucha dostaw polega na zastosowaniu nowych technologii w celu poprawy wydajności procesów logistycznych. Wśród najważniejszych technologii wykorzystywanych do automatyzacji łańcucha dostaw można wymienić zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA), sztuczną inteligencja, cyfrowe bliźniaki oraz uczenie maszynowe.

Nowe technologie ułatwiają wdrażanie rozwiązań z zakresu cyfrowego łańcucha dostaw. Działające w magazynach i zakładach produkcyjnych 4.0 programy do zarządzania synchronizują pracę personelu i maszyn w celu optymalizacji skomplikowanych zadań, takich jak przygotowanie zamówień, obsługa zwrotów czy składanie podzespołów na liniach montażowych.

Według raportu Supply chain workforce of the future opublikowanego przez amerykańską firmę doradczą Accenture inteligentne maszyny mogą zrewolucjonizować łańcuch dostaw: „Nowoczesne technologie, w tym m.in. cyfrowe bliźniaki, internet rzeczy (IoT) i chmura umożliwiają prognozowanie i kontrolowanie wpływu niemal wszystkich czynności magazynowych na wydajność pracy. Zapowiada to istotne zmiany w sposobach projektowania, planowania, zaopatrzenia, produkcji, świadczenia usług i odzysku czy recyklingu towarów” – twierdzą autorzy raportu.

Automatyzacja łańcucha dostaw bazuje na zastosowaniu zaawansowanych programów, m.in. informatycznych systemów magazynowych
Automatyzacja łańcucha dostaw bazuje na zastosowaniu zaawansowanych programów, m.in. informatycznych systemów magazynowych

Automatyzacja łańcucha dostaw zakłada cyfryzację procesów przy użyciu zaawansowanych programów do zarządzania oraz wykorzystanie zautomatyzowanych urządzeń do produkcji, składowania i transportu bliskiego. Zastosowanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji oraz big data pozwala maksymalnie usprawnić przyjmowanie dostaw oraz przygotowanie zamówień do wysyłki.

Z raportu pt. Autonomous supply chain planning for consumer goods companies opublikowanego przez firmę doradczą McKinsey dowiadujemy się, w jaki sposób wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań wspomagających planowanie pozwala zwiększyć wydajność pracy i obniżyć koszty w firmach z branży dóbr konsumpcyjnych: „Automatyczne planowanie łańcucha dostaw pozwala zwiększyć przychody o nawet 4%, zredukować wielkość zapasów o 20% oraz zmniejszyć koszty w łańcuchu dostaw o nawet 10%”.

Korzyści wynikające z automatyzacji łańcucha dostaw

Automatyzacja łańcucha dostaw zakłada wdrożenie zautomatyzowanych rozwiązań na etapie produkcji, składowania i transportu towarów celem ograniczenia kosztów operacyjnych. Oto lista najważniejszych korzyści wynikających z zastosowania nowoczesnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy internet rzeczy:

  • Ciągły przepływ towarów. Urządzenia automatyczne w magazynie lub zakładzie produkcyjnym mogą nieprzerwanie dostarczać niezbędne materiały do stref składowania lub na linie montażowe. Rozwój technologii uczenia maszynowego umożliwił powstanie autonomicznych robotów mobilnych, które potrafią przewozić ładunki w magazynie, samodzielnie dobierając trasy przejazdu.
  • Eliminacja błędów. Rozwiązania automatyczne oparte na sztucznej inteligencji czy technologii RPA obniżają prawdopodobieństwo pomyłek w zarządzaniu procesami i obsłudze ładunków.
  • Precyzyjne zarządzanie zapasami. Automatyzacja łańcucha dostaw oznacza wyposażenie obiektu logistycznego nie tylko w urządzenia automatyczne, ale również w programy do zarządzania zapasami w czasie rzeczywistym. Cyfryzacja zakłada także współpracę z pozostałymi programami do obsługi łańcucha dostaw. Informatyczny system magazynowy doskonale nadaje się do śledzenia przepływu ładunków.
  • Elastyczne reagowanie w razie problemów. Zastosowanie rozwiązań cyfrowych i zautomatyzowanych systemów zwiększa zdolność reagowania w przypadku przerwania łańcucha dostaw, co miało miejsce np. podczas pandemii koronawirusa. Pozwala nawet przewidzieć nagłe wzrosty popytu na konkretne produkty.
Przenośniki paletowe to automatyczne urządzenia, które umożliwiają płynny transport ładunków w magazynie
Przenośniki paletowe to automatyczne urządzenia, które umożliwiają płynny transport ładunków w magazynie

Czy jest możliwa całkowita automatyzacja łańcucha dostaw?

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na automatyzację łańcucha dostaw i wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach tendencja ta będzie się nasilać. Tak wynika np. z raportu firmy doradczej McKinsey pt. Automation has reached its tipping point for omnichannel warehouses, którego autorzy przewidują, że w 2030 r. wartość rynku rozwiązań automatycznych osiągnie 51 mld dolarów, co oznacza skumulowany roczny wskaźnik wzrostu na poziomie 23%.

Nowe technologie w łańcuchu dostaw nie tylko pozwolą zwiększyć wydajność magazynów i zakładów produkcyjnych, ale wręcz utorują drogę do autonomicznej produkcji, magazynowania i dystrybucji towarów. Zdaniem autorów analizy Supply chains will become autonomous faster than you expect, opublikowanej przez amerykańską firmę doradczą Gartner, w ciągu najbliższych dziesięciu lat nastąpi przejście od automatyzacji do całkowitej autonomii łańcucha dostaw: „Większość CSCO (Chief Supply Chain Officers) z firm uczestniczących w globalnym łańcuchu dostaw zgadza się co do tego, że w ciągu najbliższej dekady najbardziej zaawansowane przedsiębiorstwa będą dążyć do hiperautomatyzacji łańcucha dostaw w oparciu o technologie, takie jak zrobotyzowana automatyzacja procesów (RPA), uczenie maszynowe itp. celem zwiększenia autonomii” – wskazuje Pierfrancesco Manenti, wicedyrektor ds. badań w zespole strategii łańcucha dostaw firmy Gartner, autor opracowania.

Droga w kierunku całkowitej automatyzacji łańcucha dostaw nie będzie jednak krótka. W omawianej analizie podzielono ją na trzy etapy: automatyzacja (do 2025 roku), rozwój funkcjonalności (do 2030 roku), autonomia (po 2030 roku). Przejście do każdego kolejnego etapu będzie uwarunkowane stopniem rozwoju poszczególnych technologii w łańcuchu dostaw. Na etapie automatyzacji liczy się przede wszystkim internet rzeczy (IoT), zrobotyzowana automatyzacja procesów oraz rozszerzona inteligencja. Od 2030 roku na pierwszy plan wysuną się technologie, takie jak uczenie maszynowe, cyfrowe bliźniaki oraz odpowiedzialna sztuczna inteligencja. Po 2030 roku autonomia łańcucha dostaw umocni się dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji oraz technologii sprzyjających rozwojowi naszych własnych możliwości fizycznych i psychicznych poprzez zmiany dokonywane w ciele w sposób naturalny lub sztuczny.

Firmy dążące do całkowitej automatyzacji łańcucha dostaw powinny stawiać przede wszystkim na transformację technologiczną: „Cały proces zajmie 10 lat, ale pierwszy krok warto zrobić już dziś. Technologia rozwija się w błyskawicznym tempie, więc nie ma czasu do stracenia. CSCO powinni stymulować automatyzację procesów, wprowadzając rozwiązania RPA w połączeniu z uczeniem maszynowym, które ułatwi podejmowanie skomplikowanych decyzji” – zaznacza Manenti.

Automatyzacja łańcucha dostaw dla sprawnej i wydajnej pracy

Automatyzacja łańcucha dostaw zakłada wdrożenie w magazynie rozwiązań automatycznych i programów opierających się na nowoczesnych technologiach, takich jak uczenie maszynowe czy sztuczna inteligencja. Robotyzacja pozwala wyeliminować błędy w zarządzaniu procesami i w obsłudze towarów, co przekłada się na większą wydajność operacji logistycznych i produkcyjnych.

Wdrożenie rozwiązań automatycznych i programów informatycznych w łańcuchu dostaw zwiększa wydajność pracy magazynu, poprawia transparentność łańcucha i daje możliwość bieżącej kontroli zapasów. Jeżeli planujesz automatyzację łańcucha dostaw w swojej firmie, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści zaproponują Ci najlepsze rozwiązania w zakresie automatyzacji obiektu logistycznego i optymalizacji procesów.