Obiekty typu dark stores to magazyny przypominające supermarket, w których kompletowane są zamówienia

Dark stores – szybsza logistyka supermarketów online

25 cze 2021

Dark stores, czyli tzw. ciemne sklepy, to nowy model zakupowy stanowiący odpowiedź handlu internetowego (zwłaszcza hipermarketów) na współczesne trendy konsumenckie. Są to placówki handlowe, które swoim funkcjonowaniem przypominają raczej magazyny niż sklepy w tradycyjnym rozumieniu, ponieważ ma do nich dostęp jedynie personel zajmujący się kompletacją zamówień.

Firma doradcza IGD specjalizująca się w handlu detalicznym artykułami spożywczymi opublikowała badanie, na podstawie którego przewiduje znaczny rozwój sektora e-grocery w latach 2018-2023. W tym okresie ma on odnotowywać roczne wzrosty o ok. 20,4%, osiągając wartość 375 mld dolarów w dziesięciu krajach o najwyższym udziale tego rodzaju handlu w rynku. Na czele rankingu, w którym prowadzą Chiny tuż przed Stanami Zjednoczonymi, znalazły się też cztery kraje europejskie: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Hiszpania.

Czym są i jak powstają dark stores?

Dark stores to centra dystrybucji i przygotowywania zamówień dla handlu elektronicznego, a zwłaszcza sektora e-grocery. Tego rodzaju magazyny zlokalizowane są zwykle w pobliżu dużych aglomeracji, aby zapewnić sprawną obsługę logistyczną sklepów z branży e-commerce. Wyglądem przypominają tradycyjny hipermarket z regałami i korytarzami, z tą różnicą, że produkty pobierane są z półek przez magazynierów.

Choć wiele hipermarketów od dawna oferuje możliwość dokonania zakupów przez internet, nowe trendy konsumenckie coraz bardziej skoncentrowane na rozwiązaniach sieciowych oraz powszechny już standard dostawy w 24 godziny zmusiły firmy z branży do poszukiwania sposobów na poprawę jakości obsługi. Koncepcja dark store wywodzi się z branży e-grocery, ale zyskała też popularność w innych segmentach handlu detalicznego.

Jak funkcjonują dark stores? Dane każdego przyjętego zamówienia są przesyłane do pracowników (tzw. personal shoppers lub pickers), którzy przygotowują je za pomocą tabletu i wózka do kompletacji (kompletacja pick to cart).

Nad całym procesem czuwa system WMS do zarządzania magazynem, który automatycznie wyznacza personelowi optymalne trasy kompletacji, aby zapewnić sprawną obsługę zamówień.

W tym miejscu warto wyjaśnić, na czym polega różnica między dark store a dark warehouse, ponieważ te pojęcia często bywają mylone. Dark warehouse to w pełni zautomatyzowany obiekt, który nie wymaga oświetlenia ze względu na brak obecności w ich wnętrzu operatorów. Takie rozwiązanie często stosuje się w magazynach wymagających utrzymania szczególnych warunków termicznych.

Zalety dark stores

Ciemne sklepy przynoszą szereg korzyści:

  • Efektywne zarządzanie procesami ostatniej mili, które generują największe koszty w logistyce 4.0 – odpowiedzią na to wyzwanie jest sprawna dostawa produktów z najbliższego centrum dystrybucji do klienta końcowego.
  • Wydajniejsza kompletacja – pracownicy postępują ściśle według instrukcji otrzymywanych z systemu WMS, co pozwala uniknąć błędów podczas przygotowywania zamówień. Proces ten można dodatkowo usprawnić za pośrednictwem urządzeń automatycznych takich jak np. system pick to light.
  • Praca w trybie 24/7 – dark stores mogą działać przez całą dobę, a praca na zmiany pozwala zwiększyć liczbę obsługiwanych zamówień.
Carrefour, Amazon i Mercadona to przykłady sieci handlowych, które z powodzeniem wykorzystują obiekty typu dark store
Carrefour, Amazon i Mercadona to przykłady sieci handlowych, które z powodzeniem wykorzystują obiekty typu dark store

Wymienione usprawnienia pozwalają znacznie poprawić jakość obsługi, co przekłada się na wyższe zadowolenie klientów.

Dark stores w największych sieciach handlowych – od Carrefoura do Mercadony

W ciągu ostatnich kilku lat koncepcja dark stores zyskała dużą popularność w Europie i Stanach Zjednoczonych. Carrefour i Amazon już dysponują tego rodzaju obiektami. Niedawno dołączyła do nich także hiszpańska Mercadona.

W 2018 roku Mercadona zleciła firmie Mecalux realizację projektu o wartości ponad 12 milionów euro. Inwestycja zakładała powstanie obiektu typu dark store do obsługi zamówień internetowych. Mecalux wybudował magazyn o powierzchni ponad 13 000 m2 mieszczący przeszło 300 modułów regałów półkowych do kompletacji, na których składuje się wszystkie artykuły z oferty hipermarketu – produkty suche, chłodzone i mrożonki. Według szacunków przedsiębiorstwa taki obiekt pozwolił czterokrotnie zwiększyć wydajność w porównaniu do poprzedniego systemu obsługi zamówień.

Niektóre firmy z branży spożywczej, chcąc zdobyć pozycję na rynkach, na których nie dysponują rozbudowanym zapleczem logistycznym, podejmują współpracę z innymi specjalistami od handlu elektronicznego. Tak było w przypadku sieci Carrefour, która podczas otwierania pierwszych ciemnych sklepów w Brazylii podjęła współpracę z kolumbijskim start-upem Rappi specjalizującym się w dostawach do domu.

Odpowiedź na wyzwania dystrybucji omnikanałowej

Hipermarkety na całym świecie z roku na rok zwiększają sprzedaż przez internet. Nowe trendy konsumenckie zmuszają przedsiębiorstwa – a sprzedawców detalicznych w szczególności – do poszukiwania nowych rozwiązań pozwalających dotrzymać kroku konkurencji.

W obliczu wyzwań strategii omnichannel dark stores to dla branży e-commerce jedno z najlepszych rozwiązań w zakresie optymalizacji przygotowywania zamówień i efektywnego zarządzania logistyką ostatniej mili, które zazwyczaj sprawiają najwięcej trudności w łańcuchu dostaw.

Ten nowy model sprzedaży, który zdążył przyjąć się już również poza sektorem e-grocery, pozwoli sprawniej obsłużyć rosnącą liczbę zamówień internetowych.