Elastyczna logistyka zakłada możliwość dostosowania wykonywanych czynności do wszelkiego rodzaju nieprzewidzianych zmian

Jak uzyskać elastyczną logistykę?

21 wrz 2022

Dzisiejszy świat wymaga od logistyki elastycznych procesów zdolnych dostosowywać się do zmieniającego się rynku oraz wahań popytu. Planowanie logistyczne powinno przygotowywać firmy na pojawienie się niespodziewanych okoliczności, które mogą zakłócić takie operacje, jak magazynowanie, kompletacja czy wysyłka zamówień.

Upowszechnienie strategii omnichannel, sezonowość produktów czy konieczność zarządzania zwrotami skłoniły wiele firm do zwiększenia elastyczności procesów logistycznych w celu zwiększenia swojej konkurencyjności.

Czym jest elastyczność w logistyce?

Elastyczność w logistyce polega na zdolności dostosowywania czynności i procesów wykonywanych w magazynie czy centrum dystrybucyjnym do zachodzących zmian oraz niespodziewanych okoliczności bez szkody dla wyników przedsiębiorstwa.

Między produkcją a sprzedażą produktu zachodzi wiele etapów, na których może dojść do zakłóceń mogących skutkować przerwaniem łańcucha dostaw. Przykładowo może pojawić się problem chwilowego braku surowców. Zakłócenia te mogą odnosić się do wszelkich okoliczności, które negatywnie wpłynęłyby na działalność logistyczną poszczególnych etapów łańcucha dostaw.

Elastyczność to atrybut logistyczny polegający na zdolności do poszerzania lub redukowania zasobów w magazynie w celu dostosowania się do zmian, takich jak wzrost liczby zamówień. Aby wzmocnić elastyczność w logistyce, a tym samym zredukować negatywny wpływ zakłóceń na wydajność magazynu, kluczowe jest zapewnienie płynnej komunikacji między firmą, jej dostawcami oraz klientem końcowym. W tym kontekście zasadniczą rolę odgrywa cyfryzacja procesów. Wdrożenie cyfrowego łańcucha dostaw sprzyja uelastycznieniu wykonywanych operacji – firma w czasie rzeczywistym dzieli się przepływem informacji wzdłuż całego łańcucha dostaw, zapewniając pełną identyfikowalność produktów i elastyczną kontrolę nad towarem.

Cyfrowe zarządzanie zamówieniami za pomocą systemu zarządzania magazynem (WMS) umożliwia przeorganizowanie dynamiki pracy magazynu tak, aby zoptymalizować zasoby i zwielokrotnić wydajność operacji logistycznych.

Cyfryzacja procesów logistycznych jest kluczowa dla elastycznego działania całego obiektu
Cyfryzacja procesów logistycznych jest kluczowa dla elastycznego działania całego obiektu

Zalety elastyczności w logistyce

Dysponowanie elastyczną logistyką w magazynie przynosi m.in. następujące korzyści:

  • Większa zdolność dostosowania się do zmian zachodzących na rynku: elastyczna logistyka pozwala przygotować stany magazynowe na takie zmiany, jak sezonowe wzrosty zapotrzebowania na dane produkty czy niespodziewane wahania popytu.
  • Wydajna kompletacja i produkcja: elastyczne planowanie logistyki i produkcji pozwala zmaksymalizować wydajność na liniach montażowych i kompletacyjnych. Dzięki niemu przez cały czas można dysponować niezbędnym poziomem surowców i zapasów, aby zrealizować wszystkie przychodzące zamówienia.
  • Pełna widoczność (end-to-end): oprogramowanie zarządzające zwiększa elastyczność i zapewnia pełną identyfikowalność towarów oraz dostęp w czasie rzeczywistym do wiarygodnych informacji na temat wydajności poszczególnych operacji wykonywanych na przestrzeni całego łańcucha dostaw.

Podsumowując, elastyczna logistyka pozwala na efektywniejszą obsługę klienta końcowego dostosowaną do jego wymagań i potrzeb. Nowe standardy sprzedaży, takie jak q-commerce (ultraszybkie dostawy) czy logistyka omnichannel, przyspieszyły uelastycznianie się logistyki magazynowej, bez czego trudno byłoby zaspokoić zmieniające się wymagania klientów.

Elastyczność poszczególnych procesów logistycznych

Elastyczność w logistyce dotyczy wielu różnych procesów wykonywanych tak wewnątrz, jak i na zewnątrz magazynu. Poniżej przedstawiamy niektóre z kluczowych procesów wykonywanych w ramach łańcucha dostaw, w których ważną rolę odgrywa elastyczność:

  • Elastyczność w projektowaniu łańcucha dostaw: zakłada stosowanie rozwiązań i systemów umożliwiających elastyczne planowanie logistyczne odpowiadające rozmaitym wymogom rynkowym. Przykładem mogą być strategie zaopatrywania i produkcji, takie jak just in time.
  • Elastyczność w zarządzaniu zasobami: wiąże się z drobiazgową kontrolą towarów oraz lokalizacji w magazynie w celu zapewnienia dostępności zapasów w sytuacjach nagłych zmian popytu na dany produkt. Zarządzanie cyfrowe usprawnia inwentaryzację zapasów i zapobiega brakom zapasów w magazynie.
  • Elastyczność procesów logistycznych: dotyczy zdolności wprowadzania zmian w procesie kompletacji zamówień czy umieszczania produktów w lokalizacjach w celu dostosowania się do wahań popytu lub zmian rotacji produktów. Wdrożenie oprogramowania zarządzającego pozwala wydajnie zorganizować te procesy.

Elastyczność to kluczowy atrybut wszystkich etapów łańcucha dostaw. Dysponowanie elastycznymi procesami produkcyjnymi gwarantuje pełną dostępność zapasów dla klientów końcowych, a także ogranicza koszty dodatkowe produkcji, transportu i magazynowania.

System WMS zwiększa elastyczność procesów logistycznych, takich jak kompletacja zamówień czy przyjmowanie ładunków
System WMS zwiększa elastyczność procesów logistycznych, takich jak kompletacja zamówień czy przyjmowanie ładunków

System WMS – filar elastycznej logistyki

Cyfryzacja procesów w magazynie zwiększa dokładność inwentaryzacji i elastyczność operacji logistycznych. Obiekty logistyczne zarządzane przez tak zaawansowany system WMS jakim jest Easy WMS firmy Mecalux działają na podstawie danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym na temat stanów magazynowych, przesunięć ładunków czy zamówień przychodzących.

W kontekście coraz bardziej skomplikowanych procesów logistycznych na skutek strategii omnichannel, standardu doręczeń w 24 godziny czy bezpłatnych zwrotów, cyfryzacja operacji magazynowych oferuje ich większą wydajność, elastyczność i skalowalność. System WMS zwiększa też elastyczność procesów przyjmowania i wydawania ładunków, a także automatyzuje slotting. Wychodząc od zbioru reguł i kryteriów określonych przez kierownika ds. logistyki, oprogramowanie organizuje uzupełnianie zapasów z uwzględnieniem m.in. sezonowości i wskaźnika rotacji produktów.

Elastyczna strategia umieszczania towarów jest kluczowa dla takich sektorów, jak przemysł spożywczy czy handel detaliczny, gdzie sezonowość określa wielkość sprzedaży poszczególnych produktów. Opracowany przez Mecalux system Easy WMS oferuje zaawansowaną funkcjonalność stworzoną z myślą o magazynach obsługujących zamówienia składane drogą elektroniczną – WMS dla e-commerce. Umożliwia ona skalowanie czynności magazynowych w okresach największego zapotrzebowania.

Wdrożenie systemu zarządzającego pozwala uzyskać kontrolę nad stanem magazynowym w czasie rzeczywistym, a co za tym idzie – dostępność towarów oraz zapas zabezpieczający poszczególnych jednostek asortymentowych składowanych w magazynie. Aby uzyskać elastyczne czynności magazynowe, skalowalne musi być również oprogramowanie. Nowoczesne programy do zarządzania ułatwiają skalowalność, oferując swoje funkcjonalności za pośrednictwem technologii cloud computing software as a service (Saas), która pozwala korzystać z różnej liczby licencji w zależności od wskaźnika popytu czy innych uwarunkowań rynkowych.

 

Elastyczna logistyka w magazynie 4.0

Elastyczność to niezbędny przymiot logistyki pozwalający stawiać czoła nowym wyzwaniom. Ze względu na sprzedaż omnichannel zwiększył się stopień skomplikowania operacji logistycznych poprzez wzrost liczby jednostek asortymentowych w magazynie, handel produktami sezonowymi oraz przyjęcie powszechnego już standardu doręczeń zamówień w 24 godziny. W takim kontekście zasadniczą rolę odgrywa magazyn, w którym dominuje elastyczna logistyka. Gwarantuje to wydajne świadczenie usług, a w konsekwencji – większą konkurencyjność firmy. 

Mecalux oferuje szeroki wachlarz rozwiązań, które wspierają pracę instalacji logistycznych, począwszy od nowoczesnego oprogramowania aż po nowinki z dziedziny magazynowania czy transportu bliskiego ładunków. Jeżeli chcesz maksymalnie zwiększyć wydajność Twojego magazynu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci wskażą Ci najlepsze rozwiązanie dostosowane do potrzeb Twojej firmy.