Cyfryzacja będzie należała do trendów w logistyce w 2021 roku

Trendy w logistyce w 2021 roku

13 sty 2021

Jakie będą trendy w logistyce w 2021 roku? Ze względu na pandemię koronawirusa rok 2020 był czasem wytężonej pracy w sektorze logistycznym. Z jednej strony firmy obracające artykułami pierwszej potrzeby (przede wszystkim z sektora spożywczego oraz farmaceutycznego) musiały zapewnić nieprzerwane dostawy towaru w okresie zwiększonego popytu, przestrzegając w dodatku wszelkiego rodzaju obostrzeń sanitarnych. Z drugiej – nastąpił bum w logistyce e-commerce spowodowany wielomiesięcznym okresem niewychodzenia z domu przez większość społeczeństwa. W tych okolicznościach internet okazał się pewnym i bezpiecznym miejscem robienia zakupów.

Wszystko to przyspieszyło i tak szybko postępującą transformację cyfrową w logistyce. Nie ulega wątpliwości, że pandemia wyrządziła poważne szkody natury gospodarczej oraz społecznej. Jednak można na nią spojrzeć również jako na pewną szansę. Uczyniło tak wielu przedsiębiorców, którzy zmodernizowali procesy logistyczne swoich firm, inwestując w technologię, w tym w magazyny automatyczne, aby zapewnić swoim klientom wyższy standard obsługi.

Przedstawiamy główne trendy w logistyce, które naszym zdaniem odegrają ważną rolę w roku 2021.

Sieć 5G i internet rzeczy

Sieć 5G służy nie tylko do szybszego surfowania po internecie z naszych smartfonów. Można jej także użyć do przekształcenia magazynu tradycyjnego w inteligentny magazyn automatyczny.
Główną zaletą sieci 5G jest możliwość skomunikowania wielu urządzeń oraz prędkość nawet do 10 GB na sekundę przy niskiej latencji. Z tych względów 5G doskonale sprawdza się do zbierania i przetwarzania danych, znajdując zastosowanie w tzw. przemysłowym internecie rzeczy (ang. IIoT) oraz jego następcy – sztucznej inteligencji w internecie rzeczy (ang. AIoT).

Big data oraz znaczenie analizy danych

Automatyzacja zaczyna docierać do coraz większej liczby instalacji, a wraz z nią pojawia się coraz więcej czujników. Dzięki tym urządzeniom firmy zbierają, analizują, mierzą, przetwarzają i oceniają wszystko, co dzieje się w ich magazynach.

Prowadzi to w kierunku koncepcji big data w logistyce, to znaczy zbierania, przetwarzania i analizowania olbrzymich ilości danych. Big data umożliwia analizę działania procesów, rozpoznawanie obszarów wymagających poprawy oraz podejmowanie rozwiązań o strategicznym znaczeniu na rzecz zwiększenia wydajności pracy.

Do analizowania wszystkich danych generowanych w magazynie i optymalizacji procesów logistycznych konieczne jest specjalne oprogramowanie. Przykładem jednego z nich może być opracowany przez Mecalux system SCM (Supply Chain Analytics Software), który przetwarza zebrane w magazynie dane na takie informacje, jak współczynnik przygotowanych zamówień, liczba przyjętych ładunków na godzinę czy procent zajętości miejsc. To tylko niektóre z kluczowych wskaźników efektywności podawanych przez to oprogramowanie.

Priorytetowa ostatnia mila

Rok 2020 był czasem wielu zmian w branży e-commerce: wzrosła liczba zamówień online przy jednoczesnym ograniczeniu ruchu z uwagi na restrykcje w przemieszczaniu. Mniejszy ruch na drogach umożliwił szybsze doręczanie zamówień, czyli tzw. ostatnią milę.

Jednakże stopniowy powrót do normalności pokazał, że natężenie ruchu (szczególnie w miastach) wciąż stanowi poważne wyzwanie dla logistyki. Dodatkową trudność stanowiła konieczność ograniczenia kontaktu z kupującym, aby uniknąć ryzyka zakażenia.

W 2021 roku firmy będą musiały znaleźć rozwiązanie w obszarze ostatniej mili. Jednym z nich mogą być coraz popularniejsze magazyny micro-fulfillment, czyli instalacje logistyczne niewielkich rozmiarów, zlokalizowane na obszarach miejskich, poprzez które firmy mogą dotrzeć z produktem bliżej swoich klientów.

W 2021 roku firmy będą stawiać na szybkie i bezbłędne dostawy zamówień
W 2021 roku firmy będą stawiać na szybkie i bezbłędne dostawy zamówień

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe

Technologie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (ang. machine learning) są coraz częściej spotykane w logistyce. Pozwalają przewidywać zachowania rynku i lepiej przygotować się na zmiany.

Rok 2021 będzie czasem dalszego rozwoju tych dwóch technologii, a korzystające z nich firmy zyskają przewagę nad konkurencją. Technologie te są szczególnie przydatne do przewidywania tendencji popytu, wybierania optymalnych tras transportowych i planowania bezbłędnych i terminowych dostaw, a także sprawowania większej kontroli nad procesami, aby możliwe było ich ulepszanie.

Zielona logistyka

Społeczna świadomość ochrony środowiska naturalnego jest coraz większa, dlatego wśród tegorocznych trendów w logistyce należy wymienić także zieloną logistykę.

Firmy starają się ograniczyć negatywny wpływ na środowisko swoich procesów logistycznych, w tym głównie transportu. Co mogą zrobić, aby działać z poszanowaniem przyrody? Na przykład używać samochodów elektrycznych, korzystać z surowców pozyskanych w sposób zrównoważony, stosować opakowania biodegradowalne, materiały wielokrotnego użytku, promować recykling czy oszczędzanie energii.

Magazyny automatyczne mogą być częścią strategii zielonej logistyki. Są one jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań przez firmy, które stawiają sobie za cel ograniczenie zużycia energii oraz zwiększenie wydajności łańcucha dostaw.

Ich zaletą są automatyczne urządzenia transportu bliskiego (układnice, przenośniki etc.) wyposażone w wysoce wydajne silniki elektryczne, pozwalające ograniczyć zużycie energii.

Stosowanie strategii zielonej logistyki wymaga również efektywnego wykorzystywania dostępnych zasobów. Magazyny automatyczne w porównaniu z magazynami tradycyjnymi pozwalają znacznie lepiej zagospodarować przestrzeń, oferując o wiele większą pojemność składowania.

Przykładem może być wybudowany przez Mecalux automatyczny magazyn samonośny dla firmy La Piamontesa, jednego z największych przedsiębiorstw spożywczych w Argentynie. Magazyn został wyposażony w automatyczny system obsługi ładunków Pallet Shuttle transportowany przez układnice. Cel inwestycji był dwojaki: z jednej strony osiągnięcie maksymalnej pojemności magazynu (uzyskano miejsce dla 2415 palet), z drugiej ograniczenie zużycia energii potrzebnej do utrzymania kontrolowanej temperatury w magazynie na poziomie od 2 do 4ºC.

Blockchain w logistyce

Blockchain to technologia przyspieszenia i zwiększenia bezpieczeństwa wymiany danych. W logistyce służy do ułatwiania przesyłu danych w obrębie łańcucha dostaw i wyeliminowania błędów w tym obszarze.
Blockchain to jeden z trendów utrzymujących się w logistyce już od kilku lat. Nie inaczej będzie w roku 2021, ponieważ wiarygodność i transparentność w oczach klientów to cel priorytetowy każdej firmy.

Pojazdy autonomiczne

Pojazdy autonomiczne, czyli takie, które poruszają się dzięki sztucznej inteligencji, są już rzeczywistością. W magazynach coraz częściej można zobaczyć pojazdy sterowane automatycznie (AGV) transportujące ładunki, podobnie jak coboty, czyli roboty współpracujące z operatorami. Możliwości związane z technologią autonomicznego poruszania się pojazdów są nieskończone.

Przyszłość przyniesie jeszcze wiele udoskonaleń w tym zakresie, takich jak większe bezpieczeństwo, zasięg czy precyzja. Spodziewane jest również pojawienie się w magazynie dronów. W przyszłości mogą one stać się jednym z systemów transportowania ładunków zarówno w magazynie, jak i bezpośrednio do klienta, a także kontrolować i monitorować stan instalacji logistycznych. Można by nawet przeprowadzać inwentaryzację roczną przy ich użyciu.

Drony mogą pomóc przy autonomicznej inwentaryzacji stanów magazynowych
Drony mogą pomóc przy autonomicznej inwentaryzacji stanów magazynowych

Rok 2021: zdrowie i logistyka

Po 2020 roku naznaczonym zmianami i trudnościami spowodowanymi pandemią koronawirusa przyszedł rok 2021, pełen nowych wyzwań i nadziei. Priorytetem w tym roku będzie zdrowie, ale także płynna i elastyczna logistyka, będąca w stanie dostosować się do zmieniających się okoliczności.

Nie ulega wątpliwości, że technologia jest przyszłością logistyki, a istotną jej część stanowią systemy automatyczne gwarantujące maksymalną wydajność magazynom. Wieloletnie doświadczenie firmy Mecalux w projektowaniu i uruchamianiu magazynów automatycznych będzie doskonałym wsparciem w realizacji wszelkich technologicznych wyzwań w obszarze logistyki. Skontaktuj się z nami, a przeanalizujemy możliwości Twojego biznesu i podpowiemy, jak ulepszyć łańcuch dostaw i zrealizować cele, jakie niesie z sobą nowy rok.