Logistyka międzynarodowa obejmuje zarządzanie przepływem towarów, usług oraz informacji pomiędzy granicami państwowymi

Logistyka międzynarodowa – czym jest i jak ją zoptymalizować

29 sie 2023

Logistyka międzynarodowa jest fundamentalnym elementem handlu zagranicznego. W obliczu rozpowszechniającej się globalizacji biznesu zrozumienie jej kluczowych elementów zapewni wydajny przepływ dóbr i usług na całym świecie.

Skuteczne prowadzenie logistyki międzynarodowej przekłada się na zmniejszenie kosztów, skrócenie czasu dostawy, zminimalizowanie ryzyka, a także wypełnienie wszystkich prawnych oraz celnych wymogów poszczególnych państw.

Czym jest logistyka międzynarodowa?

Logistyka międzynarodowa obejmuje zarządzanie procesami i działaniami związanymi z obrotem dóbr, usług oraz informacji pomiędzy państwami. Jej celem jest zapewnienie wydajnego przepływu logistycznego z punktu początkowego do miejsca docelowego, z uwzględnieniem m.in. kwestii celnych, prawnych, związanych z transportem oraz składowaniem.

Logistyka międzynarodowa obejmuje działania takie jak planowanie i optymalizacja ścieżek i środków transportu, rozpatrywanie dokumentów importowych i eksportowych oraz zarządzanie formalnościami celnymi. Uwzględnia też składowanie i dystrybucję towarów, monitorowanie wysyłek, a także logistykę zaopatrzenia (zarządzanie dostawcami oraz partnerami logistycznymi z poszczególnych krajów).

Podsumowując, logistyka międzynarodowa zajmuje się planowaniem, zarządzaniem i monitorowaniem wszystkich działań logistycznych potrzebnych do przeprowadzenia skutecznej wymiany dóbr i usług w wymiarze międzynarodowym.

Logistyka międzynarodowa zapewnia wydajny przepływ towarów na całym świecie
Logistyka międzynarodowa zapewnia wydajny przepływ towarów na całym świecie

Cechy logistyki międzynarodowej

Poniżej wyjaśniamy, co odróżnia logistykę międzynarodową od krajowej:

 • Granice i bariery handlowe. Logistyka międzynarodowa wiąże się z przekraczaniem granic państwowych. Pociąga to za sobą konieczność przestrzegania regulacji celnych, wymogów dotyczących importu i eksportu oraz barier handlowych, takich jak taryfy celne czy kontyngenty. W przypadku logistyki krajowej bariery te albo są minimalne, albo nie istnieją, ponieważ transport odbywa się w granicach terytorium jednego państwa.
 • Odległości i środki transportu. Logistyka międzynarodowa obejmuje transport towarów na znacznie większych odległościach niż logistyka krajowa. Aby sprostać barierom geograficznym, firmy wybierają więc inne środki transportu, jak np. samoloty, pociągi, statki czy samochody ciężarowe. W przypadku logistyki krajowej transport towaru odbywa się na mniejszych dystansach, dlatego zazwyczaj wykorzystuje się transport lądowy.
 • Złożoność formalności celnych i dokumentacji. Regulacje celne i dokumentacja wymagana w przypadku logistyki międzynarodowej mogą okazać się skomplikowane. Obejmują m.in. deklaracje celne, faktury handlowe i świadectwa pochodzenia. Często wymagają też korzystania za składów celnych. Wymogi poszczególnych państw mogą znacznie różnić się między sobą. Dokumentacja, a także formalności celne związane z logistyką krajową są znacznie mniej złożone, ponieważ przesyłki realizowane są wewnątrz terytorium jednego państwa.
 • Ustawodawstwo i przepisy. Logistyka międzynarodowa wymaga przestrzegania ustaw i regulacji handlowych różnych państw – mogą one się znacznie różnić. Każde państwo ma własne regulacje podatkowe, celne, dotyczące bezpieczeństwa, ochronny środowiska, a także przepisy handlowe. W przypadku logistyki krajowej natomiast zastosowanie mają ustawy i regulacje jednego państwa.
 • Bariera językowa i różnice kulturowe. Logistyka międzynarodowa zakłada współpracę partnerów handlowych pochodzących z różnych państw, dlatego też trzeba mieć na uwadze różnice językowe i kulturowe. Aby skutecznie rozwijać kontakty handlowe, firmy muszą zadbać o odpowiednią komunikację i negocjacje w środowisku międzynarodowym. W przypadku logistyki krajowej strony najczęściej pochodzą z jednego kręgu kulturowego i posługują się tym samym językiem, co ułatwia komunikację i wzajemne zrozumienie.
 • Zarządzanie ryzykiem. Podczas transportu towaru do innego państwa lub na inny kontynent należy wziąć pod uwagę dodatkowe ryzyko, takie jak uszkodzenia w tranzycie, utrata ładunku, zmienne kursy walut i modyfikacje regulacji celnych. Każde ryzyko wymaga dodatkowego ubezpieczenia. W przypadku logistyki krajowej, ze względu na warunki wewnętrzne każdego państwa, ryzyko jest ograniczone.

Różnice te podkreślają dodatkową złożoność i wyzwania, z jakimi mierzą się firmy, które decydują się na rozszerzenie swojej działalności na rynek międzynarodowy.

Odległości, środki transportu i zarządzanie dokumentacją to tylko niektóre z różnic między logistyką międzynarodową a krajową
Odległości, środki transportu i zarządzanie dokumentacją to tylko niektóre z różnic między logistyką międzynarodową a krajową

Optymalizacja logistyki międzynarodowej za pomocą systemu zarządzania magazynem

W środowisku logistyki międzynarodowej wykorzystanie systemu zarządzania magazynem (WMS) sprzyja poprawie i optymalizacji następujących operacji:

 • Monitorowanie i widoczność stanu zapasów w czasie rzeczywistym. WMS monitoruje operacje logistyczne i oferuje całkowitą widoczność stanu oraz lokalizacji zapasów w czasie rzeczywistym na każdym etapie łańcucha dostaw.
 • Monitorowanie zasobów międzynarodowych. System może zarządzać asortymentem w różnych lokalizacjach poprzez koordynowanie planowania i zaopatrzenia. W każdej branży proces ten przeprowadza się na podstawie popytu, aby zapobiec brakowi zapasów lub nadmiernemu zapasowi.
 • Maksymalne wydłużenie dystansów i środków transportu. Niektóre systemy WMS są wyposażone w zaawansowane funkcje, mające usprawnić dystrybucję oraz wybrać odpowiednie środki transportu. Technologia umożliwia firmom prowadzącym handel za granicą zmniejszyć koszty wysyłki, skrócić czas transportu i zwiększyć satysfakcję klientów.
 • Współpraca i komunikacja z partnerami logistycznymi. System zarządzający umożliwia komunikację pomiędzy międzynarodowymi partnerami logistycznymi. Firmy wymieniają się informacjami i danymi, umożliwiającymi optymalizację operacji, zapobieganie błędom oraz opóźnieniom w komunikacji.
 • Wskaźniki umożliwiające ulepszenie procesu podejmowania decyzji. Cyfryzacja umożliwia monitorowanie wskaźników logistycznych, szacowanie wydajności operacyjnej, jak i podejmowanie decyzji na podstawie danych, celem ciągłego doskonalenia międzynarodowych procesów logistycznych.

System zarządzania magazynem przyczynia się do większej widoczności produktów, a także wydajnie koordynuje poszczególne operacje łańcucha dostaw. Cyfryzacja ułatwia zarządzanie asortymentem, tworzenie dokumentów celnych oraz współpracę pomiędzy partnerami logistycznymi na szczeblu międzynarodowym.

Logistyka międzynarodowa – klucz do wydajnego handlu globalnego 

Logistyka międzynarodowa jest niezwykle ważna dla firm, które zamierzają rozszerzyć swoją działalność na rynek globalny. Zrozumienie kluczowych kwestii z jej zakresu i przyjęcie najlepszych praktyk pozwala wykorzystać możliwości handlu międzynarodowego i zapewnić optymalny przepływ towarów na poziomie światowym.

Jeśli planujesz rozszerzyć swoją działalność na rynek międzynarodowy, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci przeanalizują Twoje potrzeby logistyczne i pomogą Ci zbudować łańcuch dostaw, który sprosta zaopatrzeniu nowych rynków.