Kontrola zapasów to jedna z głównych funkcjonalności programów do zarządzania magazynem

Programy do zarządzania magazynem – maksymalna wydajność procesu logistycznego

21 styczeń 2022

Wzrost popularności programów do zarządzania magazynem jest naturalną konsekwencją szybkiego rozwoju logistyki, którego powodów należy szukać, w głównej mierze, w umocnieniu sektora e-commerce. Według amerykańskiej firmy doradczej Grand View Research skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (ang. Compound Annual Growth Rate, CAGR) globalnego rynku oprogramowania magazynowego w latach 2021-2028 wyniesie 15,3%.

Wdrożenie programów do zarządzania magazynem pozwala maksymalnie usprawnić procesy logistyczne w przedsiębiorstwie, a zarazem obniżyć koszty i zwiększyć wydajność całego łańcucha dostaw. Jaki jest zatem sposób i zakres ich funkcjonowania? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w niniejszym artykule. 

Czym są programy do zarządzania magazynem? 

Programy do zarządzania magazynem, nazywane też informatycznymi systemami magazynowymi (WMS od ang. warehouse management system), są przeznaczone do kontroli, koordynacji i optymalizacji przepływu towarów oraz procesów i czynności w magazynie.

Wdrożenie systemu WMS pozwala ułatwić te operacje, przyspieszyć je oraz zwiększyć ich dokładność. WMS można wdrożyć w magazynach obsługiwanych w całości ręcznie, a także w obiektach półautomatycznych i całkowicie zautomatyzowanych.

Wiele tego typu rozwiązań dostępnych jest w wersji SaaS (Software as a Service), czyli w chmurze. Do najważniejszych zalet systemu WMS w chmurze należy dostępność narzędzi z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu oraz możliwość zarządzania wieloma magazynami w różnych lokalizacjach.

Funkcje programów do zarządzania magazynem

Poniżej wymieniamy podstawowe funkcje i możliwości typowego oprogramowania magazynowego:

 • Organizacja przyjęć towaru do magazynu. Rejestrowanie danych logistycznych (np. numer partii towaru, termin ważności, masa, temperatura składowania, numery seryjne itp.) oraz etykietowanie opakowań zbiorczych.
 • Zarządzanie lokalizacją jednostek ładunkowych. Aby zoptymalizować przepływ towarów, program zarządza ich rozmieszczeniem według określonych zasad (np. analizy ABC), nadzoruje dystrybucję artykułów metodą cross-docking oraz kontroluje czynności związane konsolidacją.
 • Kontrola zapasów. Programy magazynowe dostarczają szczegółowych informacji na temat zapasów. Oferują przy tym wiele przydatnych funkcji, np. możliwość wyświetlenia planu magazynu, zarządzanie lokalizacją i stanem zapasów, obliczanie rotacji artykułów czy pomoc przy inwentaryzacji.
 • Zarządzanie wysyłkami. Obejmuje przygotowanie ładunków, procesy kompletacji, etykietowanie i dokumentowanie wysyłek, załadunek pojazdów oraz potwierdzanie realizacji wysyłki w systemie ERP.

Niektóre informatyczne systemy magazynowe oprócz wyżej wymienionych podstawowych możliwości są wyposażone w funkcje do obsługi bardziej skomplikowanych zadań, jak przygotowanie zamówień, zaopatrzenie linii produkcyjnych czy zarządzanie wieloma magazynami.

Programy do zarządzania magazynem umożliwiają optymalizację czynności magazynowych
Programy do zarządzania magazynem umożliwiają optymalizację czynności magazynowych

Integracja systemu WMS z ERP oraz różnice między tymi systemami

Programy do zarządzania magazynem na bieżąco komunikują się z pozostałymi systemami informatycznymi pracującymi w obiekcie, m.in. z ERP (Entreprise Resource Planning), czyli oprogramowaniem do planowania zasobów przedsiębiorstwa. Najpopularniejsze systemy ERP oferują Microsoft, Oracle, SAP i Sage

Mimo że obydwa systemy współpracują ze sobą, nie korzystają ze wspólnej platformy i przeznaczone są do pełnienia innych funkcji. System ERP tworzy i administruje główną bazą danych (rejestruje nowe produkty, dodaje dostawców, przesyła zlecenia do magazynu oraz generuje faktury). System WMS z kolei przesyła dane dotyczące zapasów do ERP oraz aktualizuje je np. po przyjęciu towarów do magazynu lub wysłaniu zamówień. 

Oprogramowania WMS umożliwiają sprawowanie o wiele bardziej precyzyjnej kontroli nad zapasami, a ich zaawansowane wersje wykorzystują algorytmy do wydajnego zarządzania dostępną przestrzenią magazynową (patrz slotting), zapewniając jednocześnie możliwość śledzenia produktów. 

Jak wybrać najlepszy program do zarządzania magazynem

Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyborze programu magazynowego?

 • Możliwość usprawnienia czynności wykonywanych ręcznie. Przede wszystkim warto zastanowić się, jak system WMS wpłynie na codzienną pracę osób zatrudnionych w magazynie. Czy ułatwi wykonywanie obowiązków magazynierom, kierownikom oraz całemu działowi logistyki? 
 • Integracja z innym oprogramowaniem. Wybrany program powinien komunikować się nie tylko z systemem ERP, ale także z systemem kontroli magazynu (WCS), systemami wspomagania kompletacji (pick-to-light oraz voice-picking), terminalami radiowymi, platformami sprzedażowymi, drukarkami itd.
 • Możliwość dostosowania do preferowanych metod pracy i specyfiki branży. System WMS powinien być elastyczny i skalowalny, czyli oferować możliwość dostosowania do procesów magazynowych. Powinien też dostosowywać się do szczególnych potrzeb danej branży.
 • Wsparcie techniczne. Warto zawczasu upewnić się, czy producent oferuje sprawną, całodobową pomoc techniczną.
 • Koszt i zwrot z inwestycji. Dobrym pomysłem jest wstępne oszacowanie wymiernych korzyści finansowych, jakie przyniesie wdrożenie danego systemu WMS. 

Zaawansowane programy do zarządzania magazynem sprawdzają się w złożonych scenariuszach logistycznych, np. przy skoordynowanym zarządzaniu wieloma magazynami.

Oprogramowanie magazynowe Easy WMS marki Mecalux jest wyposażone w funkcje do zarządzania etykietami używanymi przy wysyłce produktów
Oprogramowanie magazynowe Easy WMS marki Mecalux jest wyposażone w funkcje do zarządzania etykietami używanymi przy wysyłce produktów

System zarządzania magazynem Easy WMS

Najczęściej spotykane problemy w łańcuchu dostaw to niedostateczna wydajność, wzrost kosztów operacyjnych oraz rozbieżności między ewidencją a stanem faktycznym towarów. 

Korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych (od big data po przemysłowy internet rzeczy), informatyczny system magazynowy Easy WMS pozwala maksymalnie usprawnić wydajność łańcucha dostaw.

Najważniejsze zalety systemu Easy WMS:

 • Bieżąca kontrola zapasów
 • Redukcja kosztów logistycznych
 • Zwiększenie pojemności magazynu
 • Ograniczenie czynności przeładunkowych
 • Eliminacja pomyłek
 • Szybka i dokładna kompletacja zamówień
 • Możliwość dostosowania do potrzeb branży e-commerce
 • Zarządzanie dystrybucją omnikanałową
 • Szybki zwrot z inwestycji

Podstawową funkcjonalność systemu Easy WMS można łatwo rozszerzyć dzięki wielu dodatkowym modułom zaprojektowanym pod kątem szczególnych potrzeb logistycznych przedsiębiorstw z różnych branż.

Maksymalnie wydajna logistyka z systemem Easy WMS

Informatyczne systemy magazynowe służą do cyfrowego zarządzania wszystkimi procesami i czynnościami realizowanymi w obiektach logistycznych, m.in. kontrolą zapasów oraz przyjęć i wydań z magazynu czy przydzielaniem jednostek ładunkowych do lokalizacji. Bez takiego programu praktycznie nie da się zapewnić odpowiedniej wydajności łańcucha dostaw. 

Jeżeli nie posiadasz informatycznego systemu magazynowego lub program, z którego korzystasz nie spełnia Twoich oczekiwań, skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci najlepiej dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb system WMS, dzięki któremu zoptymalizujesz wszystkie procesy logistyczne.