Software WCS kontroluje pracę wszystkich urządzeń automatycznych w magazynie

Software WCS – działanie i przykłady zastosowania

23 wrz 2022

System kontroli magazynu, w skrócie WCS (z ang. warehouse control system), to oprogramowanie sterujące i zarządzające pracą wszystkich elementów automatycznych w instalacji logistycznej. W coraz częściej powstających magazynach automatycznych cyfryzacja jest niezbędna, aby koordynować urządzenia automatyczne, przyspieszać procesy decyzyjne oraz dynamizować działanie obiektu.

Wdrożenie systemu WCS pozwala zsynchronizować urządzenia automatyczne, gwarantując ich bezpieczną pracę i maksymalną wydajność. Warehouse control system stanowi pomost między sterownikami PC i programowalnymi sterownikami logicznymi systemów automatycznych oraz oprogramowaniem do zarządzania magazynem (WMS), które organizuje logistykę całej firmy.

Warehouse control system otrzymuje informacje o ruchach do wykonania oraz maszynach, które mają się przemieścić, z systemu WMS
Warehouse control system otrzymuje informacje o ruchach do wykonania oraz maszynach, które mają się przemieścić, z systemu WMS

Jak działa warehouse control system?

Software WCS koordynuje przepływy ładunków w magazynie automatycznym poprzez zarządzanie ruchami urządzeń. Warehouse control system wysyła polecenia do systemu zarządzającego poszczególnych urządzeń transportu bliskiego, PLC lub komputera przemysłowego, w celu wykonania żądanego ruchu.

Innymi słowy, system WCS to oprogramowanie odpowiedzialne za koordynację przemieszczania ładunków za pomocą automatycznych urządzeń transportu bliskiego, takich jak przenośniki, roboty AGV, roboty mobilne czy układnice paletowe.

Aby sterować tymi urządzeniami, software WCS jest zintegrowany z systemem zarządzania magazynem oraz z systemem ERP – oprogramowaniem do zarządzania przedsiębiorstwem. ERP przekazuje systemowi WMS informacje o zamówieniach do skompletowania, a WMS wskazuje systemowi WCS produkty do pobrania z poszczególnych lokalizacji. Zintegrowanie tych dwóch programów pozwala osiągnąć maksymalną wydajność magazynu. WMS przesyła instrukcje oprogramowaniu WCS, które następnie koordynuje ruchy urządzeń, co zapewnia poprawne i niezawodne działanie całego obiektu.

Czym różnią się systemy WCS i WMS?

Poszczególne oprogramowania działające w magazynie komunikują się wzajemnie, aby zagwarantować odpowiednie przepływy pracy. Software WCS wykonuje ruchy automatycznych urządzeń transportu bliskiego, będąc w stałej łączności z nadrzędnym systemem WMS – mózgiem wszystkich operacji wykonywanych w magazynie.

WMS nie tylko umożliwia pełną identyfikowalność produktów w czasie rzeczywistym, przekazując dokładne informacje o ich aktualnej lokalizacji, ale również organizuje przemieszczenia towarów. Z kolei warehouse control system jest odpowiedzialny za działanie urządzeń automatycznych, takich jak przenośniki czy układnice, w celu przetransportowania towarów do miejsca wyznaczonego przez system WMS.

WCS usprawnia tempo przemieszczania się ładunków, co przekłada się na wzrost wydajności procesu kompletacji zamówień i uzupełniania produktów. Instalacja automatycznych systemów magazynowania i transportu ładunków, sterowanych przez oprogramowanie logistyczne, pozwala uniknąć ryzyka wystąpienia błędów typowych dla ręcznego zarządzania towarami, a także usprawnić czynności magazynowe.

Warehouse control system wysyła polecenia urządzeniom transportu bliskiego, takim jak układnice czy przenośniki
Warehouse control system wysyła polecenia urządzeniom transportu bliskiego, takim jak układnice czy przenośniki

WCS – podstawa magazynu automatycznego

Współpraca systemów WCS i WMS jest kluczowa dla wydajnego przebiegu procesów wykonywanych w magazynie automatycznym. „WMS nie jest systemem niezależnym”, przyznają autorzy badania opracowanego na Uniwersytecie Inżynierii w Szanghaju. Jego przeznaczeniem jest współpraca z innymi programami, takimi jak ERP czy WCS, w celu organizacji czynności magazynowych oraz zapewnienia prawidłowego przebiegu kompletacji i wysyłki zamówień.

Przykładem firmy, która zdecydowała się na cyfryzację, aby zwiększyć wydajność magazynu automatycznego, jest hiszpański operator 3PL Nordlogway. Mecalux wybudował nowoczesny magazyn automatyczny o pojemności ponad 4000 palet, w którym Nordlogway składuje 500 jednostek asortymentowych z sektora kosmetycznego, części systemów wentylacji przemysłowej i produktów spożywczych przechowywanych w temperaturze otoczenia. Software WCS organizuje przemieszczanie się ładunków według bieżących potrzeb firmy, np. wysyłając polecenie ruchu układnicom w poszczególnych korytarzach celem pobrania artykułów z przypisanych lokalizacji. Magazynem automatycznym zarządza autorskie oprogramowanie Mecaluxu Easy WMS. „Największą korzyścią, jaką uzyskaliśmy, jest to, że nie musimy już planować strategii rozmieszczania ładunków na regałach. Teraz wyręcza nas w tym oprogramowanie”, wyjaśnia Jaume Rovira, dyrektor operacyjny centrów logistycznych firmy Nordlogway.

Innym przykładem może być Idaho State Liquor Division (ISLD), amerykańska agencja rządowa, która posiada monopol na sprzedaż alkoholu w stanie Idaho. Dysponuje ona magazynem automatycznym firmy Mecalux o wysokości 15,5 m i pojemności prawie 3000 palet. ISLD wybrało oprogramowanie zarządzające Easy WMS w celu optymalizacji przepływu ładunków oraz możliwości precyzyjnego śledzenia produktów. Ruchy układnic zarządzane przez WMS wykonuje system WCS, który określa ich dokładny moment celem pobrania lub odłożenia ładunku w odpowiedniej lokalizacji.

Software WCS kluczem wydajnego magazynu

Software WCS to niezbędne narzędzie w magazynach automatycznych, ponieważ kontroluje ruchy urządzeń transportu bliskiego, a przy tym optymalizuje działanie całej instalacji logistycznej. W takich obiektach WCS otrzymuje polecenia wysyłane przez oprogramowanie nadrzędne i przekazuj je sterownikom PC lub programowalnym sterownikom logicznym każdego z urządzeń automatycznych.

Skoordynowanie oprogramowania WCS z pozostałymi programami logistycznymi pozwala osiągnąć maksymalną wydajność magazynu. Rozwiązania magazynowe, takie jak roboty mobilne (AMR), układnice czy przenośniki, dodatkowo zwiększają produktywność całego obiektu.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie technologie mogą pomóc zoptymalizować pracę Twojego magazynu automatycznego, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci wyjaśnią Ci, jak działa oprogramowanie Easy WMS oraz jak można je dostosować do potrzeb Twojej firmy.