Automatyzacja procesów składowania pozwala maksymalnie zwiększyć wydajność instalacji logistycznej

Automatyzacja procesów składowania – większa wydajność magazynu

02 lis 2022

Automatyzacja procesów składowania dotyczy takich operacji logistycznych jak kontrola, monitorowanie i obsługa ładunków. Wdrażanie rozwiązań automatycznych w magazynie umożliwia zwiększenie jego wydajności, dzięki skróceniu czasu transportu oraz nieprzerwanemu działaniu instalacji. Automatyzacja procesów zapobiega ryzyku wystąpienia błędów typowych dla ręcznego zarządzania zadaniami oraz zapewnia niezawodne działanie systemu transportu ładunków między poszczególnymi strefami obiektu logistycznego.

Na czym polega automatyzacja procesów składowania?

Automatyzacja procesów składowania polega na zastosowaniu zaawansowanej technologii mającej na celu zoptymalizowanie procesów logistycznych, takich jak odbiór i wysyłka towaru, przygotowanie zamówień czy zarządzanie zapasami w magazynie.

Poziom automatyzacji magazynu zależy m.in. od potrzeb logistycznych firmy, specyfikacji technicznej produktów, projektu poszczególnych stref magazynu, czy też kryteriów rozmieszczenia ładunków. W zależności od rodzaju działalności firmy mogą postawić na częściową automatyzację, wdrażając technologiczne rozwiązana w jednej lub kilku częściach magazynu, lub na całkowitą robotyzację, która polega na zastąpieniu ręcznego zarządzania systemami w pełni automatycznymi.

Podstawowe rozwiązania w dziedzinie automatyzacji procesów składowania

Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań umożliwiających automatyzację wszystkich procesów logistycznych – od odbioru towaru po wysyłkę zamówień. Poniżej omawiamy najważniejsze technologie:

Automatyzacja odbioru i wysyłki towaru

Przyjęcie towaru to pierwszy etap przepływu ładunków w magazynie. Firmy automatyzują zarządzanie tą operacją, aby zyskać szczegółową kontrolę nad przyjmowanymi produktami, sprawdzając również, czy dostawcy wywiązują się ze swoich zobowiązań.

Podstawowymi rozwiązaniami stosowanymi w celu automatyzacji procesów składowania są:

  • Automatyczne systemy załadunku i rozładunku towarów w pojeździe, znane również pod nazwą ATLS (Automatic Truck Loading Systems) – to automatyczne rozwiązanie, które umożliwia pobranie i odłożenie ładunku w ciężarówkach w sposób automatyczny, ograniczając do minimum udział człowieka.
  • Stanowisko kontroli rozmiaru i wagi palet (PIE) – stanowisko usytuowane na początku automatycznego systemu składowania, którego zadaniem jest weryfikacja, czy wprowadzane do magazynu palety spełniają określone wymogi. Kontrola ma zapobiec uszkodzeniom instalacji podczas obsługi ładunków w magazynie.
  • Sorter – system automatycznej klasyfikacji produktów, który za pomocą przenośników rozdziela produkty ze względu na ich przeznaczenie.

W przypadku zautomatyzowanego przyjęcia towaru do magazynu program logistyczny, jak np. system zarządzania magazynem (WMS), odgrywa pierwszoplanową rolę, ponieważ koordynuje działania automatycznych urządzeń. Przykładowo, po stwierdzeniu prawidłowego stanu palety na stanowisku klasyfikacji system WMS wydaje polecenie wprowadzenia ładunku do strefy składowania i wyznacza mu miejsce w magazynie.

System zarządzania magazynem koordynuje operacje przyjęcia towarów
System zarządzania magazynem koordynuje operacje przyjęcia towarów

Towar do człowieka – inteligentny transport ładunków

Metoda kompletacji towar do człowieka wykorzystuje automatyczne urządzenia i roboty, aby dostarczyć ładunki do stanowisk kompletacyjnych. Zrobotyzowane urządzenia transportują towar aż do stanowiska, przy którym pracują operatorzy, ograniczając niepotrzebne przemieszczanie się personelu po magazynie.

Pośród rozwiązań działających według metody towar do człowieka należy wymienić:

  • Układnice paletowe i pojemnikowe – automatyczne urządzenia transportu, które przemieszczają się po korytarzach składowania, aby odłożyć lub pobrać ładunek z regałów. Urządzenia te usprawniają obsługę ładunków poprzez realizację cykli łączonych, tzn. przy okazji odkładania palety na regał pobierają inny ładunek.
  • Linia przenośników pojemnikowych oraz paletowych – system transportu wewnętrznego, który łączy co najmniej dwie strefy magazynu. Linie przenośników umożliwiają zautomatyzowanie przepływu palet lub pojemników w strefie odbioru, czy też pełnienie funkcji kanału akumulacyjnego podczas załadunku lub przygotowywania towarów do załadunku.
  • Wózki AGV – automatyczne urządzenia transportu, które przewożą ładunki pomiędzy co najmniej dwoma strefami magazynu bez nadzoru człowieka. Urządzenia te uzupełniają pozostałe systemy składowania i transportu automatycznego, transportując np. najcięższe ładunki do linii produkcyjnych.
  • Autonomiczne roboty mobilne (AMR) – nowoczesne urządzenia, które w sposób autonomiczny transportują ładunki w magazynie. Roboty są wyposażone w kamery oraz czujniki najnowszej generacji, służące do opracowywania planu magazynu i zapewnienia sprawnego i bezpiecznego transportu produktów do odpowiednich stref instalacji.

 

Rozwiązania umożliwiające zautomatyzowanie kompletacji

Przygotowywanie zamówień jest jedną z najbardziej złożonych operacji logistycznych. Wdrożenie rozwiązań wspomagających kompletację umożliwia szybszą i dokładniejszą realizację zamówień. Oto niektóre z najczęściej stosowanych technologii związanych z automatyzacją tego procesu:

  • Pick-by-light – technologia wspierająca przygotowanie zamówień, która za pomocą zainstalowanych w kanałach regałów półkowych wyświetlaczy nawiguje operatorów przeprowadzających kompletację. Sygnalizatory są sterowane przez system zarządzania magazynem.
  • Kompletowanie zamówień głosem – metoda przygotowywania zamówień wykorzystująca słuchawki połączone z systemem WMS, przez które operatorzy otrzymują polecenia w postaci komend głosowych.
  • Roboty przemysłowe – zwiększają liczbę pobranych produktów na godzinę. Robot przemysłowy naśladuje ruchy człowieka, przy czym może podnosić cięższe ładunki, działa szybciej i nie ulega zmęczeniu.
System WMS umożliwia wdrażanie półautomatycznych metod kompletacji
System WMS umożliwia wdrażanie półautomatycznych metod kompletacji

Najlepszy sposób automatyzacji dla każdego magazynu

W środowisku logistycznym, w którym firmy wymagają szybkiej i sprawnej obsługi ładunków, automatyzacja procesów okazuje się najlepszym rozwiązaniem pozwalającym maksymalnie zwiększyć wydajność operacji logistycznych. Stopień automatyzacji zależy od specyfikacji technicznej obiektu oraz potrzeb logistycznych klienta, rodzaju obsługiwanych ładunków, a także od planu magazynu.

Mecalux oferuje szeroki wachlarz rozwiązań automatycznych, które usprawniają wszelkiego rodzaju operacje – od przyjęcia, poprzez składowanie, przygotowywanie zamówień, aż po wysyłkę towaru. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność Twojej instalacji logistycznej, skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.