Lights-out warehouse to magazyn, który nie wymaga instalacji oświetlenia

Lights-out warehouse – szczyt automatyzacji przemysłowej

08 lis 2022

Nowe generacje robotów sprzyjają popularyzacji ciemnych magazynów (z ang. lights-out warehouses), czyli całkowicie zautomatyzowanych obiektów logistycznych, które nie wymagają instalacji oświetlenia. Automatyczne urządzenia transportu bliskiego wykonują zadania związane ze składowaniem, przygotowaniem oraz wysyłką zamówień, ograniczając do minimum obecność operatorów w magazynie.

Lights-out warehouse – co to jest?

Lights-out warehouse to magazyn lub centrum dystrybucyjne, w którym rezygnuje się z oświetlenia, a obecność operatorów jest ograniczona do minimum, ponieważ za realizację poszczególnych zadań odpowiadają automatyczne urządzenia transportu bliskiego.

Podstawą ciemnego magazynu jest całkowicie zautomatyzowana logistyka. Tego typu instalacja składa się z systemów składowania, takich jak układnice pojemnikowe czy paletowe, urządzenia do transportu ładunków, np. przenośniki lub roboty mobilne działające autonomicznie, technologia automatyzująca kompletację oraz oprogramowanie koordynujące pracę.

W ciemnym magazynie automatyczne urządzenia transportu bliskiego odpowiadają za przeprowadzanie zadań, łącznie z konsolidacją i dekonsolidacją ładunków. Obiekt typu lights-out warehouse jest wyposażony m.in. w automatyczne systemy załadunku i rozładunku towarów oraz systemy klasyfikacji, które nie wymagają obsługi operatorów.

Obiekt typu lights-out warehouse jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku magazynów o temperaturze kontrolowanej
Obiekt typu lights-out warehouse jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku magazynów o temperaturze kontrolowanej

Ciemne magazyny są szczytem automatyzacji przemysłowej, jednak firma konsultingowa McKinsey w raporcie Automation in logistics: Big opportunity, bigger uncertainty zaznacza, że całkowita robotyzacja magazynu dopiero nadejdzie: „Wiele operacji może zostać zautomatyzowanych do 2030 roku, kiedy to sztuczna inteligencja będzie odpowiadać za powtarzalne czynności przeprowadzane w firmach logistycznych. Przewidujemy, że magazyny zostaną wyposażone w pełni zautomatyzowane systemy składowania, a także w pojazdy autonomicznie przemieszczające się po korytarzach. Kierownicy logistyki za pomocą urządzeń takich jak okulary rozszerzonej rzeczywistości będą mogli wizualizować przebieg operacji i koordynować pracę personelu oraz robotów. Systemy WMS będą monitorować stan magazynowy w czasie rzeczywistym, zapewniając jego dostosowanie do poziomu zamówień”.

Ciemne magazyny to optymalne rozwiązanie w przypadku magazynów utrzymujących kontrolowaną temperaturę (np. w przemyśle spożywczym, chemicznym czy farmaceutycznym). Dzięki automatyzacji można uniknąć pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia (np. w niskich temperaturach czy miejscach o ograniczonym dostępie tlenu). Dodatkowo zastosowanie systemów automatycznych zwiększa wydajność magazynów oraz pozwala ograniczyć koszty energii elektrycznej.

Lights-out warehouses – zalety

Poniżej przedstawiamy najważniejsze korzyści związane z wdrożeniem obiektu typu lights-out warehouse:

  • Wzrost wydajności – automatyczne systemy transportu i składowania szybciej przenoszą ładunki pomiędzy różnymi strefami magazynu niż standardowe urządzenia transportu bliskiego.
  • Działanie 24/7 – ciemne magazyny pracują nieprzerwanie 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
  • Maksymalna dokładność – automatyczne roboty wykonują polecenia oprogramowania, które rozplanowuje i koordynuje ich ruchy oraz zapobiega błędom w zarządzaniu zapasami.
  • Wzrost pojemności magazynu – rozwiązania automatyczne zagęszczają składowane towary i maksymalnie wykorzystują wysokość magazynu, aby zoptymalizować całkowitą pojemność obiektu.

Technologia stosowana w obiektach typu lights-out warehouse

Jak wskazuje CEO firmy technologicznej SalesChoice, Cindy Gordon, w artykule Advancing AI smarter intelligence everything in the transportation and logistics industry, ciemne magazyny „są instalacjami, w których roboty pracują bez światła i interwencji człowieka, wykonując czynności, które wcześniej należały do pracowników”.

Technologie takie jak sztuczna inteligencja w logistyce, uczenie maszynowe czy przemysłowy internet rzeczy (IIoT) odgrywają znaczącą rolę w projektowaniu i działaniu obiektów typu lights-out warehouse. Roboty transportują ładunki pomiędzy różnymi strefami magazynu, automatyzując wszystkie zadania – od przyjęcia produktów po wysyłkę zamówień do klientów końcowych.

Aby urządzenia transportu bliskiego poprawnie działały w ciemnym magazynie, należy przeprowadzić cyfryzację wszystkich operacji za pomocą zaawansowanych programów logistycznych, jak np.: system zarządzania magazynem (WMS), system kontroli magazynu (WCS, warehouse control system), system TMS (transport management system) czy system YMS (yard management system).

Lights-out warehouse – wszystko albo nic?

Chociaż idea obiektów typu lights-out warehouse łączy się z magazynem pozbawionym sztucznego światła, w którym wszystkie operacje są zrobotyzowane, automatyzacja logistyki zazwyczaj nie jest wyborem w rodzaju wszystko albo nic. Potwierdzają to profesorowie Uniwersytetu w Lund (Szwecja), Joakim Kembro i Andreas Norman, w artykule The transformation from manual to smart warehousing, w którym analizowali, jak będzie się kształtowało dążenie do automatyzacji procesów logistycznych w szwedzkim przemyśle w ciągu najbliższych pięciu lat.

Według autorów ciemne magazyny nie są jeszcze dominującym rozwiązaniem w logistyce. Badanie opierające się na ankietach przeprowadzonych wśród detalistów wykazuje, że w najbliższym pięcioleciu 20% z nich przewiduje wysoki poziom zautomatyzowania przynajmniej pięciu operacji w swoich magazynach. „Spośród nich wielu chciałoby zautomatyzować większość swoich procesów, a niektórzy nawet planują uruchomić całkowicie automatyczny magazyn lights-out warehouse. W sumie 44% ankietowanych zaznaczyło, że w przyszłości zautomatyzuje do czterech działań operacyjnych. Jednocześnie wielu detalistów nie określiło, czy dysponują jakąkolwiek wysoce zautomatyzowaną operacją logistyczną, z czego wynika, że w magazynach nadal występuje duże zapotrzebowanie na prace wykonywane ręcznie”.

 

Lights-out warehouse – przyszłość czy rzeczywistość?

Celem spełnienia wymagań klientów i wdrożenia logistyki 4.0 firmy decydują się na zastosowanie zrobotyzowanych rozwiązań w procesach składowania produktów, przepływu ładunków czy przygotowywania zamówień. Chociaż konsolidacja technologii, takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja czy 5G, umożliwia projektowanie całkowicie zautomatyzowanych instalacji, ciemne magazyny nadal są rzadkością.

Automatyka magazynowa ciągle opiera się na pracy operatorów, którzy są odpowiedzialni za zadania o większej wartości dodanej. Roboty z kolei wykonują czynności bardziej powtarzalne, które dla pracowników mogłyby być zbyt uciążliwe. Warto pamiętać, że projekt automatyzacji magazynu zawsze należy dostosować do potrzeb danej firmy i specyfikacji technicznej instalacji. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu w projektowaniu i budowaniu magazynów w wielu krajach na różnych kontynentach firma Mecalux dysponuje szeroką gamą rozwiązań z zakresu cyfryzacji i robotyzacji operacji logistycznych. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność Twojego magazynu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy.