Logistyka wychodząca to ostatni etap łańcucha dostaw

Logistyka wychodząca ─ kluczowe aspekty wydajnej dystrybucji

20 września 2022

Logistyka wychodząca (ang. outbound logistics) obejmuje takie procesy, jak przygotowywanie i konsolidacja zamówień, wysyłka oraz transport towarów do klienta końcowego lub obiektu logistycznego firmy. 

Aby osiągnąć jak najwyższą wydajność logistyki wychodzącej i bardziej konkurencyjny łańcuch dostaw, firmy inwestują w automatyzację zarówno zarządzania wykonywanymi operacjami, jak i przemieszczeń ładunków

Czym jest logistyka wychodząca?

Logistyka wychodząca to jeden z etapów łańcucha dostaw, którego celem jest dostarczenie produktu gotowego klientowi końcowemu. Obejmuje również proces dostawy towarów do innych instalacji logistycznych firmy, takich jak magazyny pośrednie, sklepy stacjonarne czy centra produkcyjne.

W skład logistyki wychodzącej, nazywanej też logistyką dystrybucji, wchodzą procesy przygotowywania i konsolidacji zamówień, a także pakowanie, wysyłka i transport produktów do miejsca docelowego. 

Głównym celem logistyki wychodzącej jest dostarczenie produktów do miejsca docelowego na czas i w odpowiedniej liczbie. Chcąc osiągnąć efektywną logistykę wychodzącą, należy zoptymalizować kompletacje zamówień oraz usprawnić proces zarządzania towarami, ich załadunku i wysyłki we współpracy z firmami spedycyjnymi. 

Znaczenie logistyki wychodzącej jest niebagatelne, ponieważ na nic się zda skuteczne działanie wyżej wymienionych procesów i operacji, włącznie z logistyką inbound czy składowaniem, jeśli ostatnie ogniwo łańcucha dostaw nie spełnia należycie swojej roli. 

Etapy logistyki wychodzącej

Logistykę wychodzącą charakteryzuje koncentracja na ostatnich etapach łańcucha dostaw, które zaczynają się w magazynie, a kończą doręczeniem zamówienia do odbiorcy docelowego. 

  • Kompletacja zamówień. To jedna z kluczowych czynności tego etapu łańcucha dostaw. Kompletacja polega na przygotowywaniu żądanych przez klientów produktów tak, aby mogły zostać wysłane w postaci zamówień. Zamówienia są wysyłane do klientów końcowych, do centrum produkcyjnego lub do innych magazynów czy sklepów firmy. Do najważniejszych celów logistyki wychodzącej należy doręczenie największej liczby zamówień jak najmniejszym kosztem i w jak najkrótszym czasie.
  • Konsolidacja zamówień. Polega na organizowaniu i klasyfikowaniu zamówień przed wysyłką, poprzez grupowanie ich w zależności od odbiorcy docelowego. Proces konsolidacji zamówień zazwyczaj jest wykonywany w przeznaczonej do tego strefie lub, bezpośrednio, w magazynie konsolidacyjnym. W magazynach, z których są wysyłane pełne palety, produkty klasyfikuje się przed dokami przeładunkowymi według zamówień lub trasy transportu. W przypadku dystrybucji artykułów o niewielkim gabarycie grupowanie jest wykonywane w strefie konsolidacji. Celem tej operacji jest ograniczenie kosztów transportu i doręczania każdego zamówienia, jak również optymalizacja tras pokonywanych w magazynie.
  • Pakowanie i etykietowanie. Na tym etapie jest wybierany rodzaj opakowania w zależności od gabarytu, liczby produktów oraz ich specyfiki. Na każdą paczkę nakleja się etykietę wysyłkową zawierającą takie informacje, jak numer zamówienia, adres odbiorcy, czasem również numer śledzenia przesyłki. Kod kreskowy znajdujący się na etykiecie umożliwia dostęp do informacji o przesyłce, zapewniając pełną identyfikowalność towaru.
  • Załadunek ciężarówki. Proces ten polega na umieszczaniu produktów na ciężarówce w celu przetransportowania ich do miejsca docelowego (centrum dystrybucyjnego, innego magazynu lub bezpośrednio do klienta końcowego). Aby przeprowadzić wydajny załadunek ciężarówki, ważne jest ułożenie zamówień według trasy przewozu i rozdystrybuowanie ładunków zgodnie z ich wagą i objętością. Odpowiednie zaplanowanie załadunku pojazdu jest kluczowe dla logistyki wychodzącej, ponieważ po wykonaniu tego procesu bardzo trudno jest naprawić ewentualne błędy.
  • Transport i doręczenie zamówienia. Zarządzanie logistyką ostatniej mili ─ ostatnim odcinkiem procesu doręczania zamówień ─ to jedno z głównych wyzwań stających przed logistyką wychodzącą, ponieważ od opuszczenia ostatniego punktu dystrybucji do punktu końcowego przesyłka napotyka różne przeszkody. Niektóre z tych utrudnień mają związek z samym transportem, inne z rodzajem dostarczanego produktu. Optymalizacja kosztów na tym etapie może być okazją do zyskania przewagi nad konkurencją dzięki wydajnej i skutecznej logistyce wychodzącej. 
Strefa doków przeładunkowych to miejsce, gdzie wykonuje się największą część procesów w ramach logistyki wychodzącej
Strefa doków przeładunkowych to miejsce, gdzie wykonuje się największą część procesów w ramach logistyki wychodzącej

Różnice między logistyką przychodzącą a wychodzącą

Podstawową różnicą między logistyką przychodzącą a wychodzącą jest to, że pierwsza zajmuje się dostawami produktów i surowców niezbędnych do prawidłowej działalności przedsiębiorstwa, a druga zaspokajaniem popytu ze strony klientów. Innymi słowy, głównym zadaniem logistyki przychodzącej, nazywanej inaczej logistyką inbound, jest zakup towarów i zarządzanie zaopatrzeniem, podczas gdy logistyka wychodząca skupia się na operacjach związanych z dystrybucją.

Przyjęcie towarów, powiązane z logistyką przychodzącą, polega na zarządzaniu rozładunkiem w magazynie, etykietowaniem produktów czy kontrolą stanu magazynowego. Wydawanie towaru, operacja będąca częścią logistyki wychodzącej, obejmuje konsolidację zamówień i załadunek na ciężarówki w zależności od trasy czy innych zmiennych w celu wysłania ich do centrum dystrybucyjnego lub bezpośrednio do klienta końcowego. 

Wreszcie inny jest również rodzaj produktów obsługiwanych przez te dwie operacje. Podczas gdy logistyka przychodząca zajmuje się surowcami i półproduktami, logistyka wychodząca zazwyczaj skupia się na dystrybucji produktów gotowych do detalistów, dystrybutorów czy klientów końcowych. 

Yard Management ─ wydajność logistyki wychodzącej

Aby osiągnąć wysoką wydajność logistyki wychodzącej, najlepiej zdecydować się na wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS). System WMS optymalizuje wszystkie etapy logistyki wychodzącej, począwszy od kompletacji zamówień aż po proces wysyłki. 

Dla tego ostatniego etapu logistyki wychodzącej systemy WMS, takie jak Easy WMS firmy Mecalux, oferują zaawansowany moduł Yard Management System (YMS), który umożliwia synchronizację czynności wykonywanych w dokach przeładunkowych, jak i planowanie wysyłek. Oprogramowanie umożliwia płynną komunikację między klientem, operatorem logistycznym i kierowcą. Automatycznie przekazuje firmie spedycyjnej najważniejsze dane, takie jak numer doku przeładunkowego czy miejsce wydawania towarów.

Co więcej, Easy WMS jest wyposażony w program dla spedycji ─ moduł Multi Carrier Shipping Software. Jest to zaawansowana funkcjonalność dynamizująca wysyłkę towarów dzięki komunikacji z oprogramowaniem wszystkich największych firm spedycyjnych. Program nadzoruje procesy pakowania, etykietowania i wysyłki, co zapobiega powstawaniu błędów na tym etapie łańcucha logistycznego.

El software de gestión Easy WMS optimiza las diferentes fases de la logística de salida
System zarządzania magazynem Easy WMS optymalizuje poszczególne etapy logistyki wychodzącej

Logistyka wychodząca ─ ostatnie wyzwanie w łańcuchu dostaw

Logistyka dystrybucji ma kluczowe znaczenie w łańcuchu dostaw. To od niej zależy, czy przesyłka dotrze do odbiorcy końcowego oraz czy zostanie osiągnięty cel podstawowy ─ zaspokojenie potrzeb klientów w najlepszy możliwy sposób. 

Jeśli chcesz przyspieszyć dostawy zamówień, aby zwiększyć poziom satysfakcji Twoich klientów, skontaktuj się z nami. Mecalux specjalizuje się w optymalizowaniu procesów logistyki wychodzącej firm z różnych sektorów, oferując szeroki wachlarz spersonalizowanych rozwiązań.