Wśród najnowszych trendów w dziedzinie systemów magazynowych znajduje się oprogramowanie w modelu SaaS

Jakie są najnowsze trendy w zarządzaniu magazynem?

24 paź 2022

W ostatnich latach robotyzacja i digitalizacja stały się głównymi trendami w zarządzaniu magazynem. Pojawienie się nowych technologii w łańcuchu dostaw uprościło przepływy informacji oraz zwiększyło sprawność, bezpieczeństwo i niezawodność operacji logistycznych.

Ze względu na liczne zakłócenia łańcuch dostaw wymaga zastosowania rozwiązań, które zbudują jego odporność wobec wyzwań, z jakimi wiąże się logistyka 4.0.

Pięć trendów w zarządzaniu magazynem

Oto pięć nowych technologii, które mają największy wpływ na czynności związane ze składowaniem: 

1) Zarządzanie magazynem w chmurze

Przy wdrażaniu oprogramowania do zarządzania magazynem coraz więcej firm wybiera technologię software as a service (SaaS), czyli model działający w chmurze, dzięki któremu organizacja operacji logistycznych jest znacznie bardziej elastyczna. Użytkownicy systemu zarządzania magazynem w chmurze mogą zalogować się do aplikacji za pomocą dowolnego komputera lub terminala, który ma dostęp do internetu. Model SaaS wiąże się z mniejszym początkowym nakładem inwestycyjnym, jako że klient nie musi przeznaczać dodatkowych środków na sprzęt ani na utrzymanie urządzeń. Ponadto model jest skalowalny, co oznacza, że klient ma możliwość zmiany liczby licencji w zależności od sytuacji rynkowej lub sezonowych wahań popytu.

Kolejną zaletą instalacji oprogramowania w chmurze jest to, że firma nie potrzebuje własnego zespołu IT, który zajmowałby się utrzymaniem i bezpieczeństwem systemu. To dostawca systemu jest odpowiedzialny za zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania.

Symulacja magazynu jest coraz powszechniejszym trendem w zarządzaniu składowaniem
Symulacja magazynu jest coraz powszechniejszym trendem w zarządzaniu składowaniem

2) Robotyzacja magazynu

Wprowadzanie systemów automatycznych do logistyki jest coraz powszechniejszym trendem. Potrzeba wydajnego i precyzyjnego przeprowadzania czynności magazynowych – takich jak kompletacja, składowanie produktów czy wysyłka zamówień – sprawia, że przedsiębiorcy decydują się na robotyzację logistyki, aby usprawnić zarządzanie magazynowanymi produktami.

Składowanie jest jednym z najczęściej automatyzowanych ogniw łańcucha dostaw ze względu na wydajność, jaką zapewniają takie rozwiązania jak układnice czy urządzenia transportu bliskiego, które automatycznie pobierają i odkładają ładunki na właściwe miejsca.

Automatyzacja transportu ładunków w magazynie jest kolejnym trendem teraźniejszości i przyszłości. Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz rozwiązań, które dostosowują się do wszelkiego rodzaju wymagań i potrzeb – od przenośników, które łączą różne strefy magazynu, po autonomiczne roboty, które dzięki sztucznej inteligencji uczą się samodzielnie przemieszczać po magazynie i transportować ładunki.

3) Technologia dla logistyki omnichannel

Zwiększanie liczby kanałów sprzedaży, a przede wszystkim ich integracja, utrudniają realizację czynności związanych ze składowaniem i przygotowywaniem zamówień. Aby zadbać o pozytywne doświadczenie zakupowe klientów, firmy muszą monitorować stan magazynowy w swoich instalacjach w czasie rzeczywistym.

Strategia omnichannel wymaga śledzenia trasy każdego z produktów – kierownik magazynu musi wiedzieć, jaki jest stan każdego ze składowanych artykułów oraz wszystkich zamówień. Firmy automatyzują zarządzanie stanem zapasów za pomocą systemu zarządzania magazynem (WMS), mając na celu maksymalne zwiększenie wydajności instalacji w środowisku omnichannel. Program koordynuje wszystkie procesy, które mają miejsce w obiekcie logistycznym, i zapobiega ryzyku popełnienia błędu wynikającego z ręcznego zarządzania towarem.

Wdrożenie systemu zarządzania magazynem można uzupełnić o aplikację Distributed Order Management (DOM), która wykorzystuje analizę danych i sztuczną inteligencję do synchronizacji różnych punktów sprzedaży danej firmy, takich jak sklepy stacjonarne, platformy e-commerce, marketplaces czy inne aplikacje zakupowe. 

Big data jest jednym z najnowszych trendów w zarządzaniu magazynem
Big data jest jednym z najnowszych trendów w zarządzaniu magazynem

4) Symulacja wspomagająca prognozowanie potrzeb

Technologia digital twin to wirtualna kopia procesu, produktu lub usługi, która umożliwia przetestowanie danego rozwiązania przed jego wdrożeniem. Cyfrowe przedstawienie procesów logistycznych umożliwia stworzenie symulacji planu magazynu, przepływów operatorów oraz towaru. Dzięki trójwymiarowemu zilustrowaniu przepływów towaru oraz systemów składowania klient może wyobrazić sobie, jak będzie wyglądać logistyka firmy. Już po wdrożeniu systemu symulacja magazynu pozwala wykrywać problemy z wydajnością, zagrożenia, a także możliwości poprawy, które ułatwią podejmowanie strategicznych decyzji.

Za pomocą cyfrowych bliźniaków firmy mogą też odtworzyć symulacje w celu sporządzenia nowych konfiguracji lub wprowadzić zmiany w planowaniu logistycznym. Za pośrednictwem tej technologii można np. wdrożyć nowe metody kompletacji lub przewidzieć, jaka będzie wydajność magazynu, jeśli zostaną zainstalowane inne systemy składowania.

5) Decyzje logistyczne w oparciu o big data

Technologie magazynowe generują nieskończoną ilość danych, które po uporządkowaniu dostarczają użytecznych informacji usprawniających podejmowanie decyzji. Wdrożenie big data w logistyce pozwala na zastosowanie strategii opartych na wydajności magazynu.

Najbardziej zaawansowane programy gromadzą i analizują każde źródło danych, w tym wymagania klientów, wydajność floty transportowej podczas wysyłki zamówień czy przepływy towaru, aby znaleźć możliwość wprowadzenia ulepszeń w instalacji.

Na rynku są dostępne zaawansowane programy, które wykorzystują dane do analizy procesów logistycznych celem ograniczenia kosztów operacyjnych, osiągnięcia wydajnych strategii składowania oraz sprawnego przygotowania zamówień. Przykładowo Easy WMS oferuje zaawansowaną funkcję Supply Chain Analytics Software, która na podstawie danych przedstawia kierownikowi magazynu informacje o wydajności działań operacyjnych w czasie rzeczywistym.

 

Technologiczne trendy w zarządzaniu magazynem

Logistyka 4.0 doszła do przełomowego momentu, w którym coraz większe znaczenie zyskują nowoczesne technologie. Robotyzacja logistyki magazynowej prowadzi do usprawnienia operacji przeprowadzanych w instalacji. Ponadto systemy zarządzania pozwalają ograniczyć liczbę błędów, obniżyć koszty i monitorować procesy składające się na łańcuch dostaw.

Trendy technologiczne takie jak cloud computing, robotyzacja, cyfrowe bliźniaki czy big data podnoszą wydajność magazynów. Jeśli chcesz zwiększyć wydajność logistyki Twojego magazynu, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci w wyborze najlepszego rozwiązania skrojonego na miarę potrzeb Twojej firmy.