Nowoczesne technologie w magazynie są wykorzystywane do poprawy wydajności procesów logistycznych

Nowoczesne technologie w magazynie

10 czerwiec 2022

Nowoczesne technologie pomagają zwiększyć wydajność pracy obiektów logistycznych, wyeliminować błędy i podnieść jakość obsługi klientów.

Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań opracowanych z myślą o poprawie wydajności i ograniczeniu kosztów operacyjnych magazynu, co pozwala łatwiej mierzyć się z aktualnymi wyzwaniami logistycznymi, takimi jak dostawa w 24 godziny, zaopatrzenie produkcji metodą just-in-time czy darmowy zwrot produktów.

Omówienie nowoczesnych technologii dla magazynu

Nowoczesne technologie stosowane w magazynie dostarczają narzędzi zapewniających maksymalną wydajność pracy obiektu logistycznego. Rozwiązania te pozwalają usprawnić kontrolę stanów magazynowych, procesy kompletacji zamówień oraz przepływ towarów.

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wdrożenie nowoczesnych technologii magazynowych, aby ograniczyć liczbę błędów trudnych do uniknięcia przy ręcznej obsłudze ładunków, zwiększyć wydajność procesów logistycznych, poprawić bezpieczeństwo pracy i wykluczyć ryzyko wyczerpania zapasów. Dostępne obecnie rozwiązania pozwalają zautomatyzować praktycznie każdy proces magazynowy, począwszy od transportu bliskiego (roboty mobilne i przenośniki pojemnikowe), poprzez konsolidację ładunków (owijarki), aż po załadunek i rozładunek regałów (autonomiczne wózki transportowe i układnice paletowe).

Odrębną grupę stanowią narzędzia do cyfrowego zarządzania logistyką. Najważniejszym z nich jest system magazynowy (WMS), który prowadzi automatyczną kontrolę zapasów, synchronizuje procesy i koordynuje pracę magazynierów, order pickerów oraz systemów transportowych.

Zaawansowane programy do zarządzania magazynem działają w oparciu o szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych, m.in. blockchain, 5G, uczenie maszynowe i big data. Są one podstawą działania przemysłowego internetu rzeczy (IIoT), czyli technologii umożliwiającej robotom autonomiczne poruszanie się po magazynach i orientację w otoczeniu.

Informatyczne systemy magazynowe wykorzystują technologię big data do optymalizacji procesów logistycznych
Informatyczne systemy magazynowe wykorzystują technologię big data do optymalizacji procesów logistycznych

Krótki przegląd nowoczesnych technologii w magazynie

W celu poprawy wydajności procesów w magazynach stosuje się wiele nowoczesnych technologii opartych m.in. na big data, sztucznej inteligencji oraz analityce predykcyjnej. Omówmy pokrótce najważniejsze z nich z podziałem na funkcje:

Technologie ułatwiające obsługę magazynu i kontrolę zapasów

Aby w pełni wykorzystać zalety technologii takich jak big data czy uczenie maszynowe, niezbędne jest oprogramowanie do automatycznej kontroli operacji logistycznych. Informatyczny system magazynowy (WMS) koordynuje wszystkie procesy realizowane w obiekcie oraz synchronizuje pracę personelu i maszyn.

Poza tym umożliwia kontrolę zapasów w czasie rzeczywistym. Dzięki komunikacji z terminalami radiowymi pracowników monitoruje przepływ towarów od momentu przyjęcia do wydania z magazynu.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym system WMS może współpracować z innymi programami, np. do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) czy kontroli procesów produkcji (MES). Ma to zapewnić synchronizację procesów magazynowych, przygotowania zamówień i odbioru dostaw z innymi zadaniami, jak np. zarządzanie produkcją czy wykazami jednostek asortymentowych w ofercie.

System Shuttle wykorzystuje nowoczesne technologie magazynowe w celu usprawnienia procesów logistycznych
System Shuttle wykorzystuje nowoczesne technologie magazynowe w celu usprawnienia procesów logistycznych

Technologie usprawniające przepływ ładunków

Nowoczesne technologie magazynowe pozwalają zastąpić tradycyjne urządzenia transportu bliskiego systemami automatycznymi, które przyspieszają transport ładunków między różnymi strefami obiektu logistycznego.

Chodzi tu m.in. o przenośniki paletowe i pojemnikowe zaprojektowane z uwzględnieniem układu magazynu i przeznaczone do sprawnego zaopatrywania linii produkcyjnych lub stanowisk kompletacji. Do tej kategorii urządzeń zaliczają się również wózki samojezdne typu AGV naprowadzane laserowo lub elektromagnetycznie.

Dzięki sztucznej inteligencji i internetowi rzeczy powstały też autonomiczne roboty mobilne (AMR), które samodzielnie poruszają się po magazynie i wykonują w nim rozmaite zadania, np. transportują ładunki, rozpoznając elementy otoczenia. Roboty AMR pracują pod kontrolą systemu zarządzania WMS.

Technologie automatycznego magazynowania

Nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają też znacząco usprawnić załadunek i rozładunek regałów. Do najpopularniejszych urządzeń tego rodzaju należą układnice paletowe i pojemnikowe zapewniające szybki, bezpieczny i ciągły przepływ ładunków. Typowy system składa się z regałów obsługiwanych przez jedną lub kilka układnic do pobierania i odkładania produktów.

Istnieją też inne rozwiązania pozwalające usprawnić magazynowanie towarów. W obiektach obsługujących dużą liczbę zamówień na produkty o mniejszych wymiarach doskonale sprawdza się system Shuttle. Składa się on z zespołu regałów oraz samojezdnych wózków, które automatycznie pobierają towary z wyznaczonych lokalizacji i odkładają je na szynach wind służących do transportu pionowego. Następnie pojemniki są umieszczane na przenośniku, który dostarczy je na stanowiska kompletacji zamówień.

Nad sprawnym przebiegiem wszystkich procesów czuwa system zarządzania magazynem (WMS). Korzystając m.in. z technologii analityki predykcyjnej i big data, oprogramowanie automatycznie kieruje przepływem ładunków według zasad i kryteriów określonych przez kierownika obiektu. Może też zasugerować przeznaczenie dodatkowej przestrzeni magazynowej na postawie prognoz popytu na konkretne produkty. To jedna z funkcji modułu do slottingu w systemie Easy WMS Mecaluxu, który potrafi zaproponować nową klasyfikację produktów według szacunków sprzedaży lub przewidywań popytu.

Technologie automatycznej kompletacji

Nowoczesne rozwiązania magazynowe przynoszą wiele korzyści w procesach generujących duże koszty i zadaniach, w których łatwo o błąd. Mowa tu przede wszystkim o przygotowaniu zamówień do wysyłki. Proces ten można znacząco usprawnić przy użyciu systemów wspomagania kompletacji typu pick-to-light lub voice picking, które przekazują order pickerom instrukcje z oprogramowania magazynowego.

Według publikacji The Future of Warehouse Work: Technological Change in the U.S. Logistics Industry opracowanej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (USA) „konieczność coraz szybszego przygotowania dużej liczby zamówień w handlu elektronicznym należy do głównych przyczyn wzrostu zatrudnienia w magazynach. Sprawia też, że przedsiębiorcy coraz chętniej sięgają po nowoczesne rozwiązania, chcąc usprawnić proces dostawy”.

Dlatego w magazynach o największym natężeniu pracy coraz częściej pojawiają się coboty (roboty współpracujące) i inne maszyny przemysłowe, które pozwalają znacząco usprawnić proces kompletacji zamówień. Maszyny te doskonale nadają się do przenoszenia cięższych towarów.

Proces kompletacji zamówień można dodatkowo zautomatyzować, instalując systemy dostarczające towary na stanowiska kompletacji, np. przenośniki obsługiwane przez układnice. Przy obsłudze bardzo dużej liczby zamówień warto też rozważyć wdrożenie wydajnych robotów antropomorficznych.

 

Nowoczesne technologie w magazynie dla maksymalnej wydajności procesów logistycznych

Nowoczesne technologie umożliwiły opracowanie i wdrożenie wielu przydatnych rozwiązań automatycznych – robotów do przewozu towarów, urządzeń do załadunku i rozładunku regałów czy systemów wspomagania kompletacji. Pozwalają one znacząco usprawnić pracę w magazynie, lepiej wykorzystać dostępne zasoby i ograniczyć liczbę błędów trudnych do uniknięcia przy ręcznym zarządzaniu procesami.

Rozwój technologii otworzył też drogę do cyfrowego zarządzania obiektem, które pozwala na koordynację pracy automatycznych urządzeń magazynowych i daje pełną kontrolę nad zapasami. Jeżeli chcesz poznać korzyści płynące z zastosowania nowoczesnych technologii w magazynie, koniecznie skontaktuj się z nami. Mecalux oferuje szeroki wybór rozwiązań intralogistycznych, dzięki którym zwiększysz wydajność pracy w Twojej firmie.