Na przykładach firm z różnych sektorów widać, jak istotny jest proces realizacji zamówień dla łańcucha logistycznego

3 przykłady wydajnego procesu realizacji zamówień

10 sty 2023

Analiza codziennej pracy magazynów pokazuje, jak istotny wpływ ma proces realizacji zamówień na wydajność logistyki firmy. Kompletacja zamówień to element procesu magazynowego, który polega na przygotowywaniu produktów do wysyłki do klienta końcowego, centrum produkcyjnego, innego magazynu lub sklepu stacjonarnego.

Kompletacja może różnić się pod względem stopnia automatyzacji: może być wykonywana ręcznie, przy użyciu systemu do zarządzania magazynem (WMS) lub w sposób w pełni zrobotyzowany w magazynie automatycznym

Kompletacja ręczna wykorzystuje tradycyjne systemy składowania, przebiega bez wsparcia programów informatycznych. Wdrożenie specjalistycznego oprogramowania na tym etapie pozwala przyspieszyć pracę i ograniczyć liczbę błędów. Szybką i wydajną kompletację umożliwia również zastosowanie urządzeń wspierających ten proces, takich jak kolektory danych czy system put-to-light.

Z kolei kompletacja automatyczna wykorzystuje zrobotyzowane systemy magazynowania i transportu oraz oprogramowanie kierujące całym procesem. System zarządzający eliminuje ryzyko popełnienia błędu. Dzięki niemu magazyn może pracować w pełni swoich możliwości. Rozwiązania automatyczne umożliwiają przygotowywanie zamówień metodą towar do człowieka, co pozwala ograniczyć ruchy magazynierów oraz zapewnia bardzo wysoką wydajność procesu kompletacji. 

Proces realizacji zamówień w firmie Decathlon (Wielka Brytania)

Decathlon, międzynarodowa sieć sklepów oferujących sprzęt, odzież i akcesoria do uprawiania ponad 80 różnych dyscyplin sportowych, wyposażył swoje magazyny w Polsce, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech w regały półkowe Mecaluxu. W swoich instalacjach logistycznych Decathlon przygotowuje ręcznie zamówienia wysyłane do sklepów stacjonarnych i klientów internetowych. „Wysoka jakość i optymalny układ regałów pozwoliły nam znacząco usprawnić kompletację. Możemy teraz szybciej realizować zamówienia klientów kupujących przez internet i zaopatrywać wszystkie nasze sklepy w Wielkiej Brytanii”, wyjaśnia Zsolt Kabai, kierownik projektu w firmie Decathlon UK.

W centrum logistycznym Decathlonu w Northampton codziennie jest przygotowywanych 3000 zamówień składanych online. Centrum to zaopatruje również sklepy stacjonarne w Wielkiej Brytanii. Kompletacja zamówień to jeden z kluczowych procesów pozwalających Decathlonowi dostarczać klientom produkty najlepszych marek na świecie, jaki i ponad 20 marek własnych.

Magazyn został podzielony podestami na trzy kondygnacje, na których Mecalux zamontował regały półkowe zbudowane z 1939 modułów. Zastosowane rozwiązanie magazynowe służy do składowania dużej liczby produktów o niewielkich rozmiarach zróżnicowanych pod względem tempa rotacji, takich jak obuwie, odzież czy czepki kąpielowe. Bezpośredni dostęp do ładunków pozwala zwiększyć tempo kompletacji zamówień.

Realizacja zamówień w magazynie firmy Decathlon w Wielkiej Brytanii
Realizacja zamówień w magazynie firmy Decathlon w Wielkiej Brytanii

Proces realizacji zamówień w firmie Motocard (Hiszpania)

Motocard, czołowa sieć sklepów w Europie z odzieżą i akcesoriami dla motocyklistów, całkowicie przemodelowała swój łańcuch dostaw. Firma zmieniła strategię przygotowywania zamówień, aby stawić czoła dynamicznemu wzrostowi sprzedaży internetowej, jaki notuje w ciągu ostatnich lat.

„Byliśmy w stanie obsłużyć dość ograniczoną liczbę zamówień i kiedy zaczęła ona rosnąć, musieliśmy zatrudnić więcej osób i zmodyfikować niektóre procesy. Tak naprawdę jednak stanęliśmy przed koniecznością usprawnienia całego łańcucha dostaw. Wówczas zaczęliśmy poważnie rozważać wdrożenie systemu zarządzania magazynem (WMS)”, przyznaje Jordi Colilles, dyrektor ds. cyfryzacji w firmie Motocard.

Firma zdecydowała się zainstalować autorskie oprogramowanie Mecaluxu razem z dwoma modułami, które ułatwiają działanie zgodnie ze strategią sprzedaży omnichannel: WMS dla e-commerce oraz program dla spedycji Multi Carrier Shipping Software. Ponadto w magazynie znajduje się duża strefa składowania wyposażona przez Mecalux w regały półkowe z pomostami, na których mieści się asortyment liczący ok. 15 000 pozycji.

Ze względu na rodzaj odbiorcy wyróżnia się zamówienia dwojakiego rodzaju: dla sklepów stacjonarnych oraz dla klientów sklepu internetowego. Te drugie mogą składać się z jednego produktu (single-unit) lub z większej liczby produktów (multi-unit). Każdego dnia Motocard przygotowuje 900 zamówień, z czego 60% trafia do sklepów stacjonarnych, a pozostałe 40% do klientów kupujących online. Połowa zamówień internetowych jest wysyłana za granicę. „Wcześniej wysłanie produktów w dniu złożenia zamówienia było dla nas niemożliwe, a to zaczęło stanowić przeszkodę w naszym rozwoju. Dzięki systemowi Easy WMS usprawniliśmy wszystkie nasze procesy i w rezultacie 90% zamówień złożonych przed południem jest wysyłanych tego samego dnia”, tłumaczy Jordi Colilles.

Motocard stosuje system Easy WMS w procesie przygotowywania zamówień w magazynie
Motocard stosuje system Easy WMS w procesie przygotowywania zamówień w magazynie

Proces realizacji zamówień w firmie SAM Outillage (Francja)

SAM Outillage, francuski producent narzędzi, zmodernizował proces przygotowywania zamówień oraz zarządzanie w swoim centrum logistycznym zlokalizowanym w Saint-Étienne, we Francji. Zastosowano w nim w pełni zautomatyzowane integralne rozwiązanie logistyczne, na które składają się układnice pojemnikowe oraz opracowany przez Mecalux system magazynowy Easy WMS

„Modernizując magazyn, dokonaliśmy restrukturyzacji wszystkich procesów logistycznych. Usprawniliśmy przepływy ładunków i skróciliśmy czas dostawy zamówień. Obecnie możemy zagwarantować dostawę w mniej niż 24 godziny, zwłaszcza zamówień otrzymywanych przed godziną 16, które muszą zostać dostarczone następnego dnia”, mówi Didier Denizot, dyrektor logistyki w firmie SAM Outillage. „Magazyn automatyczny zbudowany przez Mecalux pozwolił zwiększyć naszą wydajność o 25%”, dodaje Candice Aubert, kierownik tego samego działu.

W automatycznym magazynie pojemnikowym wykonuje się wiele operacji: przyjęcia oraz nadzór nad produktami, personalizacja narzędzi za pomocą grawerowania laserowego, kitting oraz przygotowywanie i wysyłka zamówień. Dzięki automatyzacji wszystkie operacje mogą być prowadzone zgodnie z zasadą towar do człowieka. „Przed modernizacją naszego centrum logistycznego magazynierzy, kompletując zamówienia, pokonywali od 10 do 12 km dziennie. Obecnie, dzięki magazynowi automatycznemu, produkty są transportowane do stanowisk kompletacyjnych”, zaznacza Candice Aubert. 

Każdy operator może przygotowywać do dziewięciu zamówień jednocześnie – cztery w pojemnikach, cztery w kopertach i jedno na palecie. Operatorzy wyjmują produkty z pojemników dostarczanych automatycznie na ich stanowiska i kompletują poszczególne zamówienia. Gdy wszystkie zamówienia są już gotowe, trafiają do strefy konsolidacji, gdzie łączone są z produktami wielkogabarytowymi, magazynowanymi na regałach paletowych. Następnie zamówienia są pakowane i owijane taśmą. Generuje się też dokumentację niezbędną do wysyłki.

Candice Aubert podkreśla też rolę systemu Easy WMS w zarządzaniu obiektem i kontroli przebiegu operacji: „System ten koordynuje ruchy ładunków w magazynie oraz dokonuje ciągłej inwentaryzacji”. Znajomość aktualnego statusu produktów jest niezbędna, aby uniknąć braków w stanie magazynowym i nieprzerwanie świadczyć najwyższą jakość usług.

SAM Outillage zainwestował w automatyczny magazyn pojemnikowy z systemem Easy WMS, aby usprawnić proces przygotowywania zamówień
SAM Outillage zainwestował w automatyczny magazyn pojemnikowy z systemem Easy WMS, aby usprawnić proces przygotowywania zamówień

Proces przygotowywania zamówień – jaką strategię wybrać?

Aby usprawnić przygotowywanie zamówień, należy dostosować rodzaj kompletacji oraz strategię do specyfiki obiektu logistycznego. Najlepsze rozwiązanie dla każdej firmy jest efektem dogłębnej analizy takich czynników jak rodzaj produktu, dostępna powierzchnia, używane systemy magazynowe, szerokość korytarzy czy wysokość regałów.

Do kierowników logistyki należy m.in. zadanie optymalizacji tras pokonywanych przez order pickerów, skrócenie czasu kompletacji czy ograniczenie błędów w procesie kompletacji. Jeśli chcesz zmodernizować proces przygotowywania zamówień tak, aby dostosować go do wyzwań sprzedaży omnichannel lub jeśli wydaje Ci się, że kompletacja w Twoim magazynie nie jest w pełni wydajna, skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci znaleźć rozwiązanie dostosowane do potrzeb logistyki w Twojej firmie.