Systemy regałów wielopoziomowych to idealne rozwiązanie umożliwiające maksymalne wykorzystanie wysokości magazynu

Regały wielopoziomowe – jak wykorzystać wysokość magazynu

21 wrz 2021

Regały wielopoziomowe to idealne rozwiązanie umożliwiające maksymalne wykorzystanie wysokości magazynu i zwiększenie wydajności kompletacji zamówień, w przypadku, kiedy wdrożenie rozwiązań automatycznych nie jest uzasadnione ekonomicznie. 

W niniejszym artykule objaśniamy ich charakterystykę oraz prezentujemy najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania omawianych systemów. Ponadto przeanalizujemy powody, dla których przedsiębiorstwa coraz częściej wykorzystują rozwiązania kilkukondygnacyjne w celu zwiększenia pojemności magazynowej.  

Czym są regały wielopoziomowe?

Regały wielopoziomowe (ang. pick tower) to wysokie systemy magazynowe obsługiwane ręcznie. Mają zazwyczaj kilka kondygnacji, na których znajdują się regały półkowe. Umożliwia to zwiększenie pojemności magazynu, a jednocześnie zapewnia operatorom bezpośredni dostęp do wszystkich magazynowanych pozycji asortymentowych. 

Systemy wielopoziomowe można zamontować w dowolnym magazynie, w którym jest prowadzona kompletacja zamówień. Mecalux oferuje rozwiązania kilkukondygnacyjne z wykorzystaniem regałów do lekkich ładunków M3 lub regałów do ciężkich ładunków M7

Kiedy uzasadniony jest montaż regałów wielopoziomowych?

Tego rodzaju rozwiązanie magazynowe wybierają firmy, które zajmują się kompletacją zamówień składających się z drobnych artykułów, na przykład firmy prowadzące sprzedaż części zamiennych lub komponentów, magazyny farmaceutyczne lub centra logistyczne specjalizujące się w archiwizacji dokumentów. 

W przypadku obiektów z rozbudowaną instalacją magazynową zwykle stosowane są rozwiązania pomocnicze, jak np. kompletacja głosowa czy pick-to-light w celu ułatwienia pracy operatorów. W obiektach tych program do zarządzania magazynem kieruje pracą operatora za pośrednictwem słuchawek, terminali radiowych lub urządzeń świetlnych, optymalizując trasy kompletacji zamówień.

System konstrukcyjny regałów wielopoziomowych uniemożliwia użycie urządzeń transportu bliskiego z napędem silnikowym, jak np. wózków widłowych z przeciwwagą, do pracy w korytarzach. Operatorzy często wykorzystują jednak ręczne wózki paletowe w celu przyspieszenia procesu kompletacji. Aby było to możliwe, posadzka korytarzy musi być przystosowana do większych obciążeń. 

Bezpieczeństwo korytarzy na wysokości

Dla zachowania bezpieczeństwa zarówno operatorów, jak i samych ładunków, system ten został wyposażony w następujące elementy ochronne: 

  • Drzwi bezpieczeństwa wahadłowe, przesuwne lub uchylne. 
  • Siatka zapobiegająca upadkom w celu zabezpieczenia operatorów znajdujących się na niższych poziomach.
  • Posadzka przystosowana do rodzaju ładunku, wykonana z drewna lub blachy metalowej, rowkowanej, perforowanej, żebrowanej lub będąca połączeniem tych rozwiązań.

Aby zapewnić stateczność całej instalacji, dostawcy systemów magazynowych, w tym firma Mecalux, wykorzystują oprogramowanie do obliczania natężenia przepływu towaru oraz pracowników gwarantujące zgodność z określonymi standardami, między innymi normą UNE-EN 1993-1-3:2012 Eurokod 3 oraz przepisami prawa budowlanego

Pomosty umożliwiają przekształcenie każdego piętra instalacji w odrębną strefę magazynową
Pomosty umożliwiają przekształcenie każdego piętra instalacji w odrębną strefę magazynową

Zalety regałów wielopoziomowych

Zastosowanie regałów półkowych z pomostami umożliwia nawet trzykrotne zwiększenie pojemności magazynu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych. Ponadto ich montaż jest łatwy, a użytkowanie bezpieczne. 

Główne zalety regałów wielopoziomowych: 

  • Bezpośredni dostęp do całego towaru (co nie jest możliwe w przypadku akumulacyjnych systemów składowania).
  • Maksymalne wykorzystanie wysokości magazynu.
  • Elastyczność i dostosowanie do wszelkiego rodzaju ładunków.
  • Sprawność i wydajność kompletacji zamówień.

Dzięki zamontowaniu pomostów każde piętro regału staje się niezależnym obszarem magazynowym. W celu optymalizacji przepływów i ruchu operatorów pozycje magazynowe powinny zostać zgrupowane w taki sposób, aby ograniczyć konieczność przemieszczania się po różnych poziomach podczas kompletacji zamówień.

Wielopoziomowe regały półkowe umożliwiają nawet trzykrotne zwiększenie pojemności magazynu
Wielopoziomowe regały półkowe umożliwiają nawet trzykrotne zwiększenie pojemności magazynu

Przykłady użycia regałów wielopoziomowych

Wielopoziomowe regały półkowe mogą być samodzielną instalacją magazynową lub współdziałać z elementami automatycznymi, np. przenośnikami pojemnikowymi, które tworzą zintegrowany system transportu ładunków małogabarytowych obejmujący wszystkie kondygnacje. Jego bieg kończy się zazwyczaj na najniższym poziomie, gdzie znajduje się strefa konsolidacji i wysyłki towaru.

Systemy wielopoziomowe są rozwiązaniem wykorzystywanym w razie potrzeby zwiększenia pojemności użytkowej magazynu bez powiększania jego powierzchni, a także gdy wymagany jest bezpośredni dostęp do wszystkich pozycji magazynowych. W jakiego rodzaju magazynach można znaleźć takie rozwiązanie? 

Omówmy pokrótce kilka przypadków firm, które zaufały firmie Mecalux, powierzając jej montaż regałów wielopoziomowych w swoich centrach logistycznych:

  • Eralogistics (Hiszpania): ten hiszpański operator logistyczny wyposażył magazyn w tradycyjne regały paletowe oraz regały z pomostami w celu optymalizacji przygotowywania zamówień w swoich obiektach. Trzykondygnacyjna instalacja została skomunikowana za pomocą podnośnika, który ogranicza przemieszczanie się operatorów oraz przyspiesza proces kompletacji i uzupełniania zapasów. 
  • Iron Mountain (Chile): regały półkowe z pomostami firmy Mecalux zainstalowane w magazynie firmy Iron Mountain w Chile były jedynymi, które nie uległy zniszczeniu podczas trzęsienia ziemi, które dotknęło regiony Maule i Biobío w 2010 r. Takie rozwiązanie zapewnia operatorom bezpośredni dostęp do całego archiwum dokumentów składowanego w obiekcie.
  • TopTex (Belgia i Francja): firmy z sektora e-commerce wymagają sprawnej i bezbłędnej kompletacji zamówień w celu spełnienia rygorystycznych oczekiwań rynku. Mając to na uwadze, firma Mecalux wdrożyła system regałów wielopoziomowych w obiektach firmy TopTex z sektora mody, zlokalizowanych na terenie Belgii i Francji, w których łącznie przygotowywanych jest ponad 2500 zamówień każdego dnia. 
Firma Eralogistics na każdej kondygnacji magazynuje jeden rodzaj towaru, aby przyspieszyć kompletację zamówień
Firma Eralogistics na każdej kondygnacji magazynuje jeden rodzaj towaru, aby przyspieszyć kompletację zamówień

Optymalne wykorzystanie wysokości magazynu bez automatyzacji

Wielopoziomowe regały półkowe stanowią idealne rozwiązanie umożliwiające wykorzystanie wysokości magazynu bez konieczności automatyzacji

W ostatnich czasach jesteśmy uczestnikami skoku rozwojowego rynku e-commerce. Dla przedsiębiorstw działających na nim niesie to konieczność wdrażania nowych rozwiązań zwiększających efektywność zarządzania logistyką ostatniej mili. Sytuacja, ta w połączeniu ze wzrastającą liczebnością mieszkańców miast oraz zmianą nawyków zakupowych konsumentów, spowodowała zwiększenie popytu, a tym samym gwałtowny wzrost cen miejskich terenów przemysłowych. Z tego powodu wiele firm stojących przed koniecznością zwiększenia pojemności magazynu, decyduje się na bardziej wydajne wykorzystanie przestrzeni obiektów zajmowanych dotychczas, instalując regały wielopoziomowe. 

Dzięki zastosowaniu wielopoziomowych regałów półkowych z pomostami (instalacji typu pick tower) lub podestów magazynowych można maksymalnie wykorzystać wysokość obiektu, przyspieszyć kompletację zamówień, a także ułatwić operatorom dostęp do wszystkich magazynowanych artykułów. Zwiększ pojemność swojego magazynu za pomocą regałów z pomostami firmy Mecalux. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci wdrożyć rozwiązanie najlepiej dostosowane do Twojej działalności.