Kompletowanie zamówień internetowych ma istotny wpływ na przebieg logistyki e-commerce

Jak usprawnić kompletowanie zamówień internetowych w magazynie?

07 sie 2020

Działalność w branży e-commerce, której w dzisiejszych czasach nie można ignorować, stawia ogromne wyzwania przed prowadzącymi ją firmami. Istotny wpływ na pozytywną ocenę jej przebiegu, a w konsekwencji zadowolenie klienta końcowego, ma sposób, w jaki przeprowadzane jest kompletowanie zamówień internetowych w magazynie, oraz wydajność realizacji tego procesu.

Czas, który upływa od momentu złożenia zamówienia w sieci przez klienta do chwili wydania przesyłki z magazynu, powinien być jak najkrótszy. Aby to osiągnąć, wszystkie czynności, które składają się na operację przygotowywania zamówień, muszą być dokładnie zaplanowane i perfekcyjnie skoordynowane. Jest to proces, w którym nie można sobie pozwolić na improwizację.

W tym artykule przyjrzymy się czterem typom działań, których mogą się podjąć przedsiębiorstwa, aby usprawnić kompletowanie zamówień internetowych w magazynie i sprawić, że proces ten nie będzie mieć negatywnego wpływu na termin otrzymania zakupionego produktu przez klienta.

Metody zwiększenia wydajności kompletowania zamówień w magazynie e-commerce

1. Koordynowanie procesów logistycznych za pomocą scentralizowanego systemu

Z perspektywy pracy magazynu proces kompletacji rozpoczyna się w momencie pojawienia się zamówienia. Należy jednak pamiętać, że obejmuje on także czynności, które odbywają się zarówno przed, jak i po jego złożeniu – na przykład weryfikacja dokonanej płatności lub przekazanie produktu firmie przewozowej.

Z tego względu istotne jest zadbanie o przejrzystą i ustandaryzowaną komunikację oraz skoordynowanie działań z innymi uczestnikami łańcucha dostaw. W osiągnięciu tego celu pomoże współpraca różnych rozwiązań informatycznych: systemu ERP, systemu zarządzania magazynem WMS (np. Easy WMS) czy oprogramowania odpowiedzialnego za planowanie terminów i tras przejazdu przewoźników (TMS).

2. Standaryzacja procesów etykietowania i pakowania

Ujednolicenie procesów, które będą mieć wpływ na różne etapy łańcucha dostaw, przyśpieszy ich realizację. Standaryzacja powinna objąć przede wszystkim dwa obszary związane z procesem przygotowywania zamówień:

  • Identyfikacja produktów: identyfikowalność produktu jest kluczowym aspektem prowadzenia działalności w branży e-commerce. Ujednolicenie sposobu znakowania towarów wśród wszystkich uczestników łańcucha dostaw, na przykład za pomocą kodów kreskowych lub technologii RFID, sprawi, że na każdym jego etapie będą dostępne w czasie rzeczywistym informacje na temat aktualnego statusu produktu. Istnieją specjalne rodzaje oprogramowania informatycznego (np. Program dla spedycji Multi Carrier Shipping Software), które usprawniają i ułatwiają w tym względzie przepływ informacji z przewoźnikami.
  • Opakowania: analiza zamawianych SKU umożliwia podjęcie działań standaryzacyjnych w obszarze pakowania przesyłek. Grupowanie produktów według ich rozmiarów i charakterystyki pozwala przygotować określone typy opakowań. W konsekwencji przygotowywanie zamówień będzie odbywać się szybciej, a jednocześnie optymalizacji ulegnie wykorzystanie dostępnych materiałów do pakowania.
Standaryzacja w zakresie opakowań usprawnia przygotowywanie zamówień internetowych
Standaryzacja w zakresie opakowań usprawnia przygotowywanie zamówień internetowych

3. Efektywne rozmieszczenie zapasów w magazynie

Wydajność kompletowania zamówień internetowych w magazynie jest uzależniona w dużym stopniu od czasu, który operatorzy muszą poświęcić na przemieszczanie się pomiędzy miejscami składowania kolejnych produktów. W jego redukcji może pomóc zastosowanie odpowiedniej strategii rozmieszczenia ładunków na regałach.

W magazynach firm z branży e-commerce często stosowana jest metoda wolnych miejsc składowania. Jej popularność wynika z oferowanych korzyści, wśród których przede wszystkim należy wspomnieć o optymalizacji dostępnej powierzchni składowania oraz przyśpieszeniu procesu kompletacji zamówień. Jednak aby móc ją wdrożyć, wymagane jest posiadanie dwóch elementów:

  • Uniwersalnego systemu składowania: w przypadku e-commerce dobrym rozwiązaniem są regały paletowe i regały półkowe. Obydwa rozwiązania cechują się dużą elastycznością ładunkową, przez co mogą być na nich składowane produkty zróżnicowane pod względem kształtów i wagi. Ich dodatkową zaletą jest również łatwość w konfiguracji instalacji do aktualnych potrzeb firmy.
  • Oprogramowania WMS: tylko rozwiązanie informatyczne będzie w stanie wyznaczać bezbłędnie miejsca składowania referencji. Program opracowuje położenie poszczególnych produktów na podstawie określonych parametrów logistycznych – rotacji, analizy ABC itp. – mając zawsze na uwadze jak najkrótszy czas potrzebny na ich pobranie.

4. Szybsze i skuteczniejsze planowanie zadań dotyczących kompletacji

Mała ilość dostępnego czasu przeznaczonego na planowanie i organizację kompletacji zamówień internetowych w magazynie to typowa cecha e-commerce. Dynamika tej branży wymaga zdolności szybkiego reagowania i dostosowywania ograniczonych zasobów do konkretnej sytuacji. Nieocenioną pomocą w tym aspekcie oferują systemy zarządzania magazynem WMS, dzięki którym możliwe jest m.in.:

  • określenie priorytetów kompletowanych zamówień w oparciu o zdefiniowane zmienne;
  • przyspieszenie operacji magazynowych i przebiegu kompletacji poprzez stosowanie urządzeń pomocniczych, na przykład pick to light lub pick by voice;
  • planowanie i dystrybucja zadań związanych z kompletacją ręczną zamówień.

W tym artykule omówiliśmy kilka przykładowych działań, które mogą pomóc usprawnić kompletowanie zamówień internetowych w magazynie. Systemy składowania i oprogramowanie WMS to tylko fragment ekosystemu dostępnych rozwiązań, które mogą pomóc zoptymalizować procesy magazynowania. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na ten temat – skontaktuj się z nami!