Zarządzanie łańcuchem dostaw polega na organizowaniu przepływów dóbr i usług między poszczególnymi ogniwami łańcucha

SCM – wydajne zarządzanie łańcuchem dostaw

05 październik 2021

Sukces każdego przedsiębiorstwa zależy od wydajności zarządzania łańcuchem dostaw (ang. Supply Chain Management, w skrócie SCM). SCM dotyczy wszystkich uczestników łańcucha logistycznego. Aby zidentyfikować ewentualne mniej efektywne obszary i określić możliwości wprowadzenia usprawnień, niezbędny jest pełny obraz przepływu dóbr i usług. Dzięki niemu możemy zapewnić wydajne zarządzanie i konkurencyjność przedsiębiorstwa. 

Coraz krótsze terminy dostawy i konieczność wprowadzenia logistyki odzysku zmusiły przedsiębiorstwa do wdrożenia cyfrowych systemów umożliwiających kompleksowe zarządzanie łańcuchem dostaw i koordynację współpracy między jego poszczególnymi ogniwami. 

Na czym polega zarządzanie łańcuchem dostaw?

Zarządzanie łańcuchem dostaw to organizacja przepływu dóbr i usług na etapie projektowania, wytwarzania, zakupu, przechowywania, sprzedaży czy wreszcie dostawy produktu. Łańcuch dostaw odzwierciedla cykl życia produktu od momentu jego opracowania do chwili konsumpcji. W tym kontekście od wydajnego zarządzania łańcuchem zależy sukces przedsiębiorstwa.

Rozwój strategii sprzedaży omnichannel spowodował, że zarządzanie łańcuchem dostaw jest obecnie o wiele bardziej skomplikowane niż przykładowo przed dekadą. Jest to spowodowane głównie zwiększeniem liczby kanałów dystrybucji, jakimi produkty firm docierają do ich klientów. Zmiany nastąpiły także w strukturze przepływu informacji, która przekształciła się w wielokierunkową. 

Aby z powodzeniem nad tym wszystkim zapanować, niezbędne jest odpowiednie oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw. Może to być np. informatyczny system magazynowy (WMS) lub system ERP – oba te rozwiązania pozwalają usprawnić współpracę między dostawcami i klientami z uwzględnieniem przepływu produktów, informacji i danych finansowych.

Zarządzanie zwrotami to jeden z najtrudniejszych w obsłudze procesów w łańcuchu dostaw
Zarządzanie zwrotami to jeden z najtrudniejszych w obsłudze procesów w łańcuchu dostaw

Cyfrowe zarządzanie łańcuchem dostaw – przykłady

Nowe technologie umożliwiły powstanie łańcucha dostaw 4.0. Aby zapewnić identyfikowalność produktów w całym łańcuchu wartości, niezbędna jest sprawna wymiana informacji na temat operacji oraz parametrów logistycznych produktów lub surowców. 

Zarządzanie nowoczesnym i skoordynowanym łańcuchem dostaw wymaga odpowiednich rozwiązań cyfrowych, np. systemu ERP, WMS lub MES, który ułatwi wymianę danych między przedsiębiorstwami. 

Przykładowo system ERP umożliwia m.in. tworzenie i przesyłanie faktur oraz dokumentów dotyczących sprzedaży i zamówień między różnymi działami przedsiębiorstwa, pozwalając tym samym ściślej kontrolować tak złożone procesy jak zaopatrzenie czy obsługa zwrotów. 

Współpracujący z takim oprogramowaniem system magazynowy WMS pozwala z kolei znacznie ograniczyć koszty logistyczne. Jest to możliwe dzięki usprawnieniu czynności pochłaniających największe zasoby finansowe, a więc magazynowania produktów i przygotowania zamówień, poprzez automatyzację zadań związanych z kompletacją i wysyłką, co zapewnia lepszą obsługę klienta.

Na rynku są również dostępne wyspecjalizowane programy logistyczne z bardziej zaawansowanymi funkcjami, jak np. analiza wydajności poszczególnych etapów łańcucha dostaw na podstawie wskaźników KPI. Dzięki niej można zidentyfikować ewentualne problemy i poprawić proces podejmowania decyzji w magazynie. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest moduł Supply Chain Analytics systemu Easy WMS marki Mecalux

Ponadto WMS pozwala ograniczyć ilość zapasów przechowywanych w magazynie i zakładach produkcyjnych dzięki lepszej kontroli ich wskaźnika rotacji z uwzględnieniem buforów zaopatrzeniowych i położenia każdego produktu. 

Nowoczesny łańcuch dostaw wymaga ścisłej współpracy między poszczególnymi uczestnikami przy wykorzystaniu technologii takich jak przemysłowy internet rzeczy (IIoT), big data czy blockchain. W zintegrowanym zarządzaniu logistycznym przedsiębiorstwa monitorują poszczególne etapy łańcucha dostaw, aby sprawniej wykrywać ewentualne problemy i wprowadzać konieczne zmiany celem poprawy wydajności i elastyczności działania. 

Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala sprawniej identyfikować problemy
Zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala sprawniej identyfikować problemy

Zalety zintegrowanego zarządzania łańcuchem dostaw

Opracowanie skutecznego planu zarządzania łańcuchem dostaw może przynieść wiele korzyści. Oto najważniejsze z nich: 

  • Kontrola i śledzenie produktu – strategia SCM pozwala kontrolować produkty na każdym etapie łańcucha wartości. 
  • Redukcja kosztów logistyki zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji – wyeliminowanie błędów w kluczowych procesach, jak przyjmowanie dostaw, zarządzanie liniami produkcyjnymi czy kompletacja zamówień. 
  • Wdrożenie metod ciągłego doskonalenia – złożona sytuacja rynkowa, która dodatkowo komplikuje się przy prowadzeniu sprzedaży wielokanałowej, zmusza przedsiębiorstwa do korzystania z rozmaitych rozwiązań sprzyjających optymalizacji, jak np. metoda Kanban, Poke-Yoke czy system produkcji just in time (JIT). Stałe monitorowanie wydajności poszczególnych operacji pozwala w porę zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości i wdrożyć odpowiednie środki zaradcze. 
  • Lepsza jakość obsługi klienta – logistyka to bez wątpienia najbardziej skomplikowany element łańcucha dostaw. Aby zapewnić wydajną obsługę procesów tzw. ostatniej mili, niezbędna jest ścisła kontrola przebiegu dostaw.

Podsumowując – zintegrowane zarządzanie łańcuchem dostaw pozwala wyeliminować błędy na poszczególnych etapach drogi produktu, od zaopatrzenia zakładu w surowce niezbędne do produkcji aż po dostawę gotowego wyrobu do klienta. 

W tym celu uczestnicy łańcucha muszą sprawnie wymieniać różnego rodzaju dane (dotyczące m.in. parametrów logistycznych produktu, wykorzystywanych materiałów czy samych etapów), aby podnieść wartość dodaną gotowego wyrobu. Tylko w ten sposób można istotnie zwiększyć konkurencyjność oferowanych produktów, a w efekcie – firm zajmujących się ich dostarczaniem. 

Cyfrowe systemy zarządzania typu ERP czy WMS są niezbędne do budowy nowoczesnego i zintegrowanego łańcucha dostaw
Cyfrowe systemy zarządzania typu ERP czy WMS są niezbędne do budowy nowoczesnego i zintegrowanego łańcucha dostaw

SCM – sprawność, elastyczność i wydajność

W erze globalizacji rynku przedsiębiorcy, którzy do niedawna działali w skali lokalnej, zmuszeni są do rywalizacji z firmami z całego świata. W efekcie tych przemian tradycyjne zarządzanie łańcuchem dostaw stopniowo podlega integracji i cyfryzacji, ewoluując w kierunku SCM 4.0.

Celem wydajnego zarządzania łańcuchem dostaw jest zapewnienie sprawności, elastyczności i wydajności wszystkich jego ogniw, a w rezultacie dotrzymanie kroku konkurencji. 

Mecalux opracował i wdrożył autorskie rozwiązania cyfrowe już w ponad 900 obiektach na terenie 36 krajów świata. Jeżeli chcesz usprawnić swój łańcuch dostaw, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści zaprezentują Ci możliwości oprogramowania Easy WMS wraz z modułami dodatkowymi oraz zaproponują rozwiązanie, które najlepiej sprawdzi się w Twoim biznesie.