Huby logistyczne to duże parki logistyczne usytuowane w lokalizacjach o strategicznym znaczeniu

Hub logistyczny – ekspresowe wydania i wysyłki

29 lis 2021

Huby logistyczne odgrywają dziś kluczową rolę w zmaganiach z wyzwaniami towarzyszącymi logistyce e-commerce, jakimi są zarządzanie zwrotami czy niezwykle szybkie dostawy zamówień. Nowe realia konkurowania na rynku zmusiły wiele firm do przeniesienia swojej działalności do dużych ośrodków miejskich i głównych węzłów komunikacyjnych w celu zagwarantowania efektywności ostatniej mili.

W niniejszym artykule wyjaśniamy, czym jest hub logistyczny, jakie aspekty należy wziąć pod uwagę podczas projektowania tego rodzaju obiektu oraz jaką rolę odgrywa on obecnie w logistyce.

Co to jest hub logistyczny?

Hub logistyczny to duży park logistyczny, w którym wykonywane są wszelkie czynności związane z transportem, sortowaniem, wysyłką i dystrybucją ładunków przeznaczonych do przewozu krajowego i międzynarodowego.

Huby logistyczne cechuje doskonała lokalizacja, najczęściej w pobliżu dużych ośrodków miejskich lub głównych węzłów komunikacyjnych, takich jak porty czy lotniska. Takie położenie ułatwia organizację pracy oraz pozwala na optymalizację łańcucha dostaw.

Obiekty te, złożone z wielu magazynów, budynków biurowych i centrów dystrybucyjnych, zwykle obsługują różne firm, które wykorzystują je do optymalizacji swoich procesów logistycznych. Istnieją również huby logistyczne, w których prowadzona jest działalność tylko jednego przedsiębiorstwa, zwykle operatorów logistycznych lub firm obsługujących wysokie wolumeny zamówień.

W obrębie węzłów logistycznych rzadko znajdują się centra produkcyjne. Zasadniczą funkcją tych obiektów jest przyspieszenie wysyłki produktu do klienta docelowego.

Zalety korzystania z hubu logistycznego

Dzięki opisanym wyżej cechom huby logistyczne przyczyniają się do poprawy poziomu obsługi i zwiększenia wydajności logistyki. Firmy, które zdecydują się na korzystanie z tego rodzaju instalacji, mogą liczyć na następujące korzyści:

  • Efektywna wysyłka produktów: hub logistyczny zapewnia sprawne wydania i przyjęcia ładunków w przypadku transportu multimodalnego.
  • Ograniczenie kosztów operacyjnych: węzeł logistyczny powinien współpracować z centrum produkcyjnym i centrum dystrybucyjnym, aby uniknąć dodatkowych kosztów na kluczowych etapach, takich jak kompletacja zamówień czy konsolidacja ładunków.
  • Dostosowanie do logistyki e-commerce: centrum logistyczne położone w pobliżu dużego ośrodka miejskiego umożliwia skrócenie czasu dostawy i lepsze zarządzanie ostatnią milą.
Projekt hubu logistycznego należy rozpocząć od analizy miejsca położenia doków przeładunkowych

Projekt hubu logistycznego należy rozpocząć od analizy miejsca położenia doków przeładunkowych

Hub logistyczny to skoordynowana z magazynem głównym platforma wyspecjalizowana w zarządzaniu wysyłką towaru do klienta końcowego, dysponująca przestrzenią do świadczenia usług wartości dodanej (VAS), przygotowywania zamówień za pośrednictwem strefy cross-docking czy zarządzania zwrotami.

Lokalizacja hubu logistycznego

Zadaniem hubów logistycznych jest przyspieszenie procesu wysyłki towaru. Aby efektywnie mogły je spełniać, powstają w niewielkiej odległości od dużych miast, w pobliżu najważniejszych portów i lotnisk oraz w obrębie głównych węzłów transportu lądowego. Ich lokalizacja ma przede wszystkim zapewnić przyspieszenie przyjęć towaru z centrum dystrybucyjnego lub od innych dostawców. Brak niezbędnych punktów dostępu lub ich niedostateczna liczba może prowadzić do opóźnień w dostawie zamówień oraz błędów komunikacyjnych, zmniejszając konkurencyjność platformy.

Decydujące znaczenie dla wyboru lokalizacji hubu logistycznego ma prawidłowe określenie jego rozkładu. Huby obejmują nie tylko magazyny, ale również biura, obszary usługowe czy punkty obsługi celnej (w portach i na lotniskach). Centrum logistyczne należy zatem zaprojektować tak, aby zapewnić koordynację tych miejsc i przyspieszyć w ten sposób wykonywane czynności.

O czym należy pamiętać podczas projektowania hubu logistycznego

Prawidłowa organizacja hubu logistycznego ma kluczowe znaczenie dla  maksymalnego wykorzystania jego strategicznej lokalizacji. Przystępując do projektowania układu tego rodzaju instalacji, należy najpierw dokonać analizy rozmieszczenia punktów dostępu do poszczególnych budynków, umiejscowienia doków przeładunkowych oraz, co najważniejsze, organizacji ruchu pojazdów, urządzeń przeładunkowych i ruchu pieszego w obrębie parku logistycznego.

Podczas projektowania hubu logistycznego należy wziąć pod uwagę nie tylko aktualny poziom popytu. Niezależnie od tego, czy obiekt zapewnia obsługę jednego, czy wielu operatorów logistycznych, należy opracować plan inwestycji i rozwoju umożliwiający rozbudowę systemów magazynowych i przygotowywanie wysyłki w każdym obiekcie na terenie hubu.

Nowy automatyczny obiekt koncernu Intersurgical na Litwie pełni rolę hubu logistycznego

Nowy automatyczny obiekt koncernu Intersurgical na Litwie pełni rolę hubu logistycznego

W celu krócenia czasu dostawy zamówień firmy decydują się na automatyzację prowadzonych procesów, instalując przenośniki paletowe i pojemnikowe oraz systemy magazynowe z układnicami. Urządzenia te przyspieszają pobieranie i odkładanie ładunków, a jednocześnie dbają o stan ich nośników podczas wykonywania czynności magazynowych. Huby logistyczne zwykle wykorzystują najnowsze rozwiązania technologiczne do wszystkich wykonywanych procesów: od stanowisk kontroli (PIE) w strefie przyjęć i magazynowania po automatyczne systemy załadunku i rozładunku towarów i sortery przyspieszające proces wydawania i wysyłki zamówień.

Przykładem może być hub logistyczny koncernu Intersurgical na Litwie. Automatyczny magazyn samonośny o wysokości ponad 30 m dziennie przyjmuje ponad 500 palet z innych zakładów firmy położonych w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i w Chinach. „Cieszymy się, że w bardzo krótkim czasie udało nam się zwiększyć kontrolę nad wszystkimi procesami logistycznymi naszej firmy. Będzie to miało kluczowe znaczenie w miarę rozwoju naszej działalności i dalszej rozbudowy tego centrum jako osi naszej głównej sieci dystrybucyjnej” – wskazuje Martynas Tamosiunas, kierownik ds. łańcucha dostaw grupy Intersurgical.

Układ to jednak nie jedyny aspekt projektowy, jaki należy uwzględnić podczas budowy hubu logistycznego. W centrum firmy Intersurgical na Litwie, w którym priorytetowe znaczenie ma ograniczenie kosztów i skrócenie czasu dostawy zamówień, „mózgiem operacji” jest system WMS do zarządzania magazynem, który synchronizuje czynności między centrum dystrybucyjnym i platformą logistyczną.

Oprogramowanie to stanowi narzędzie zapewniające stałą kontrolę nad zapasami znajdującymi się w poszczególnych magazynach firmy. Kierownik ds. logistyki oraz klient, w przypadku operatora logistycznego, zyskują kompleksowy obraz zapasów oraz stanu każdego zamówienia.

Ponadto system WMS umożliwia integrację z oprogramowaniem wykorzystywanym przez przewoźników w celu przyspieszenia wysyłki do klienta docelowego. Program dla spedycji Multi Carrier Shipping Software umożliwia hubom logistycznym automatyzację wydań towarów z zastosowaniem takich kryteriów jak trasa przewoźnika, klient docelowy czy nawet agencja transportowa.

Oprogramowanie magazynowe, takie jak Easy WMS, pozwala uniknąć błędów podczas wysyłki towarów

Oprogramowanie magazynowe, takie jak Easy WMS, pozwala uniknąć błędów podczas wysyłki towarów

Hub logistyczny – wysyłka z optymalnej lokalizacji

Huby logistyczne stały się idealnym rozwiązaniem pozwalającym na skrócenie czasu dostawy zamówień. Położenie w doskonałej lokalizacji geograficznej, w pobliżu głównych węzłów komunikacyjnych, przyspiesza transport towarów, zapewniając efektywność ostatniej mili.

Tego rodzaju instalacje logistyczne są wyposażone w najnowsze rozwiązania technologiczne w celu zwiększenia wydajności prowadzonych procesów. Nowe trendy konsumenckie, jak na przykład sprzedaż omnichannel, wymagają nie tylko bliskiej odległości od dużych miast, ale również automatyzacji pracy w celu wyeliminowania ryzyka wysyłki błędnych zamówień.

Mecalux posiada ponad 50-letnie doświadczenie w dostarczaniu rozwiązań przyczyniających się do zwiększenia efektywności logistyki, a tym samym wzmacniających pozycję konkurencyjną firm. Skontaktuj się z nami, a nasz ekspert przygotuje dla Ciebie propozycję automatyzacji i cyfryzacji procesów w celu zwiększenia wydajności Twojego hubu logistycznego.