Transport ładunków w ramach logistyki chłodniczej mierzy się ze szczególnymi wyzwaniami

Logistyka chłodnicza – wyzwania w zarządzaniu dynamicznie rozwijającą się branżą

12 mar 2021

W logistyce chłodniczej wszystkie operacje związane z zarządzaniem ładunkami powinny odbywać się w kontrolowanych warunkach. Przerwanie łańcucha chłodniczego może doprowadzić do drastycznego pogorszenia jakości produktu i konieczności ogłoszenia alarmu sanitarnego.

Specyfika ta sprawia, że przedsiębiorstwa świadczące usługi chłodnicze stają w obliczu podwójnego wyzwania: z jednej strony muszą sprostać wymaganiom związanym z logistyką 4.0, a z drugiej uwzględnić szczególne aspekty sektora. W naszym artykule omawiamy główne obszary robocze, z którymi mają do czynienia kierownicy procesów logistycznych.

Cztery elementy warunkujące skuteczne zarządzanie logistyką chłodniczą

Sposób prowadzenia działalności firm zajmujących się logistyką chłodniczą ulega zmianom pod wpływem następujących czynników:

1. Efektywność energetyczna podczas projektowania magazynów i punktów sprzedaży

Ograniczenie kosztów magazynowania i transportu w łańcuchu dostaw jest priorytetową kwestią dla każdego przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku logistyki chłodniczej konieczność utrzymania kontrolowanych warunków otoczenia oraz zabezpieczenia ciągłości łańcucha chłodniczego zwiększa nakłady inwestycyjne zarówno w zakresie przestrzeni magazynowej, jak i pojazdów przemysłowych lub docelowych punktów sprzedaży.

Przy projektowaniu magazynów chłodniczych układ przestrzenny powinien być organizowany w sposób zapobiegający nadmiernemu zużyciu energii. W tym celu wiele firm decyduje się na akumulacyjne systemy składowania (zwłaszcza jeżeli przechowywanych jest wiele palet z tą samą pozycją asortymentową), magazyny samonośne (umożliwiające wysokie składowanie) oraz użycie odpowiednich materiałów izolacyjnych, aby zapobiec utracie temperatury.

2. Monitorowanie procesów: kontrola temperatury i śledzenie przepływu zapasów

Przepływ szybko psujących się towarów w bardzo złożonym łańcuchu dostaw sprawia, że tworzą się punkty krytyczne, w których istnieje ryzyko przerwania łańcucha chłodniczego. W jaki sposób je ograniczyć?

  • Ciągła kontrola temperatury: ograniczanie czasu dostawy oraz logistyka wszechkanałowa (omnichannel) to trendy występujące również w sektorze chłodniczym, co stwarza konieczność sprawowania kontroli nad warunkami magazynowania i transportu towaru. W związku z tym używane są specjalistyczne czujniki umożliwiające pozyskiwanie niezbędnych danych oraz ich przesyłanie do odpowiedniego oprogramowania.
  • Precyzyjna identyfikowalność towarów: w logistyce chłodniczej coraz częściej wykorzystuje się technologię RFID ze względu na szereg korzyści, jakie przynosi w obszarze automatycznej identyfikacji towarów. Etykiety RFID zawierają niezbędne informacje o produkcie (partia produkcyjna, termin przydatności, parametry) oraz pozwalają zachować łączność z systemem bez konieczności bezpośredniego kontaktu z towarem w celu odczytania danych.
  • Dokładna kontrola procesów: niewłaściwe zarządzanie towarem w logistyce chłodniczej prowadzi do zwiększenia ryzyka jego zepsucia. Należy zatem ściśle przestrzegać zasad FIFO/FEFO – od etapu magazynowania aż po dostarczenie produktu konsumentowi. Implementacja oprogramowania WMS do zarządzającego magazynem ułatwia obsługę ogromnych ilości informacji, a także stanowi doskonałe narzędzie do kontroli składowanych zapasów.
W magazynach chłodniczych bardzo często wykorzystuje się regały przesuwne
W magazynach chłodniczych bardzo często wykorzystuje się regały przesuwne

3. Automatyzacja – optymalizacja czasu wykonywania operacji w logistyce chłodniczej

Zastosowanie systemów automatycznych istotnie usprawnia obsługę wrażliwych produktów w kontrolowanych warunkach oraz zwiększa ich bezpieczeństwo. Prócz kompleksowych rozwiązań wykorzystujących układnice paletowe oraz systemy przenośników paletowych wyróżniamy także następujące rozwiązania półautomatyczne:

  • Pallet Shuttle: system regałów wjezdnych z Pallet Shuttle umożliwia przyspieszenie operacji składowania oraz wysyłki towaru dzięki ograniczeniu manewrów wykonywanych przez operatora w obrębie regału.
  • Regały przesuwne: są używane przede wszystkim w komorach chłodniczych i mroźniach z asortymentem o średnim i niskim poziomie rotacji, do którego nie jest wymagany zbyt częsty dostęp. Umożliwiają lepsze wykorzystanie przestrzeni obiektu dzięki zagęszczeniu ładunków, zapewniając przy tym większą pojemność i obniżenie kosztu zużycia energii elektrycznej w przeliczeniu na jednostkę magazynową.
  • Kompletacja głosowa (pick by voice): ułatwia zarządzanie procesami kompletacji w magazynach chłodniczych, gdzie użycie rękawic ochronnych może spowalniać obsługę czytników i skanerów.

4. Podnoszenie świadomości i kwalifikacji pracowników

Pomimo zastosowania nowych technologii oraz wprowadzania zmian w organizacji zarządzania towarem nie należy zapominać o istotnym czynniku, jakim jest wykwalifikowany personel. Logistyka chłodnicza wymaga zaangażowania personelu posiadającego gruntowną znajomość procesów oraz wysoką świadomość ich znaczenia dla zapewnienia poprawnego funkcjonowania łańcucha dostaw.

W związku z tym coraz częściej mówi się o pracowniku 4.0 i jego istotnej roli w działalności przedsiębiorstwa jako eksperta z zakresu obsługi urządzeń i procesów wdrażanych w ramach nowoczesnej logistyki.

Jeżeli chcesz usprawnić zarządzanie logistyką chłodniczą w swojej firmie, skontaktuj się z nami. Na przestrzeni lat wdrożyliśmy wiele rozwiązań pozwalających stawić czoła wyzwaniom napotykanym na każdym etapie łańcucha dostaw w tej branży. Zgromadzone doświadczenie z zakresu projektowania chłodni i mroźni zaowocowało wieloma udanymi realizacjami, których przykładem jest m.in. magazyn firmy Maheso.