Trendy w logistyce na 2023 rok wskazują na dążenie do coraz większej automatyzacji i digitalizacji magazynów

7 trendów w logistyce na 2023 rok

18 sty 2023

Trendy w logistyce na 2023 rok wskazują na dążenie do coraz większej automatyzacji i digitalizacji magazynów. Postęp technologiczny przejawiający się w stosowaniu technologii cyfrowych bliźniaków czy chmury obliczeniowej sprawia, że operacje logistyczne są przeprowadzane sprawniej, bezpieczniej i rzetelniej.

Ze względu na zachodzące zmiany łańcuch dostaw wymaga zastosowania rozwiązań, dzięki którym sprosta wyzwaniom, jakie stawia przed nim logistyka 4.0. W tym poście przedstawiamy 7 głównych trendów, które będą kształtować logistykę w 2023 roku.

1. Symulacja magazynu

Symulacja z zastosowaniem technologii cyfrowych bliźniaków zwiększa konkurencyjność przedsiębiorstw. Polega na stworzeniu wirtualnych kopii produktów lub procesów, aby przetestować ich działanie przed wdrożeniem.

Pod względem logistycznym symulacja procesów umożliwia przetestowanie planu magazynu oraz przepływu personelu i towaru. Trójwymiarowa wizualizacja instalacji umożliwi klientowi sprawdzenie, jak będzie funkcjonować logistyka firmy.

Po uruchomieniu magazynu symulacja ułatwia wykrywanie niepożądanych sytuacji oraz nieefektywnych obszarów działalności, a także określenie możliwości poprawy, co usprawnia podejmowanie strategicznych decyzji, dotyczących m.in. wprowadzenia nowych metod kompletacji czy prognozowania, jak instalacja innych systemów składowania wpłynie na wydajność magazynu.

2. Elastyczność logistyczna

Elastyczna logistyka w 2022 roku odgrywała kluczową rolę i nadal będzie równie istotna. Konsolidacja omnichannel, sezonowość produktu czy zarządzanie zwrotami to czynniki, które doprowadziły wiele firm do zwiększenia elastyczności logistyki celem poprawienia swojej konkurencyjności.

Elastyczność to fundamentalny atrybut wszystkich etapów łańcucha dostaw. Dysponowanie elastycznymi procesami logistycznymi i produkcyjnymi gwarantuje pełną dostępność zapasów dla klientów końcowych, a także ogranicza koszty produkcji, składowania i transportu. Elastyczna logistyka umożliwia firmom dostosowanie swoich magazynów do zmian i nieprzewidzianych okoliczności bez wpływu na wydajność przeprowadzanych operacji. Jednocześnie przedsiębiorstwa z większą łatwością utrzymują swoją konkurencyjność wobec zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Elastyczność jest również zaletą w przypadku przygotowania zamówień – jednej z najbardziej wymagających operacji logistycznych. Elastyczna kompletacja zamówień to strategia, która zakłada dostosowanie procesu przygotowania zamówień do wszelkich wymogów związanych z zapotrzebowaniem ze strony klientów. Jej celem jest wysyłka towaru z dowolnego centrum dystrybucyjnego, magazynu lub sklepu stacjonarnego.

3. Zrobotyzowana automatyzacja procesów

Technologia RPA (Robotic Process Automation), czyli zastosowanie botów, które potrafią samodzielnie obsługiwać programy komputerowe, w 2023 roku nadal będzie odgrywała znaczącą rolę w procesach przedsiębiorstw. RPA jest wykorzystywane do zautomatyzowania powtarzalnych czynności, takich jak m.in. logowanie do aplikacji sieciowych, kopiowanie i wklejanie danych, przenoszenie plików, tworzenie katalogów i folderów.

Na poziomie logistycznym technologia RPA usprawnia monitorowanie towaru oraz kontrolę statusu wysyłki zamówień. Ponadto umożliwia wysyłanie powiadomień o terminie odbioru czy ewentualnych opóźnieniach, a także wprowadzenie elektronicznego potwierdzenia odbioru za pomocą automatycznie generowanych wiadomości.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów pozwala na wystawianie poleceń zakupu na podstawie wyznaczonych kryteriów ceny, ilości czy częstotliwości. Za pomocą automatycznej analizy danych historycznych dotyczących sprzedaży lub wskaźników rynkowych boty prognozują podaż i popyt. Pozwala to zapewnić odpowiedni stan zapasów niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności oraz utrzymać zapas zabezpieczający.

Zrobotyzowana automatyzacja procesów nadal będzie odgrywała znaczącą rolę w procesach przedsiębiorstw
Zrobotyzowana automatyzacja procesów nadal będzie odgrywała znaczącą rolę w procesach przedsiębiorstw

4. Data mining

Data mining (eksploracja danych) to analiza dużych zbiorów danych zmierzająca do określenia wzorów i tendencji celem uzyskania istotnych informacji pomagających w podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych. W przypadku logistyki 4.0 automatyczne określanie wzorów operacji takich jak odbiór, przygotowanie lub zwroty zamówień może usprawnić prognozowanie popytu na dany artykuł i zapewnić większą kontrolę nad zapasem magazynowym.

Znaczenie eksploracji danych wzrosło wraz z rozwojem technologii takich jak gromadzenie danych (big data), sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe. Dzięki metodom automatycznej ekstrakcji danych można uporządkować i odfiltrować informacje, aby uzyskać na tej podstawie przydatną wiedzę, która pozwoli m.in. wykrywać oszustwa (finanse), przewidywać popyt (handel i marketing) lub znajdować wąskie gardła (przemysł i logistyka).

5. Cloud computing

Chmura obliczeniowa (z ang. cloud computing) na nowo definiuje zarządzanie przedsiębiorstwem, a dokładniej – sposób organizowania łańcucha dostaw. Oprogramowanie jako usługa (SaaS, software as a service) to kolejny z trendów na 2023 rok. Digitalizacja logistyki za pomocą systemu zarządzania magazynem (WMS) w wersji SaaS (w chmurze) umożliwia dostęp z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym i pozwala zmniejszyć koszty związane z infrastrukturą i utrzymaniem oprogramowania.

Dzięki programowi WMS w chmurze zarządzanie informacjami jest bezpieczniejsze, ponieważ wszystkie dane generowane w magazynie są gromadzone przez technologię cloud computing, która automatycznie wykonuje kopie bezpieczeństwa. Z drugiej strony wdrożenie oprogramowania w chmurze zwiększa elastyczność tego cyfrowego rozwiązania – wersja software as a service udostępnia skalowalną liczbę licencji w zależności od potrzeb klienta.

Technologia cloud computing to jeden z trendów przewidywanych na rok 2023
Technologia cloud computing to jeden z trendów przewidywanych na rok 2023

6. Drony i logistyka

Drony zaczynają zyskiwać na znaczeniu w sektorze logistycznym i mogą umocnić swoją pozycję na przestrzeni 2023 roku. Międzynarodowe korporacje branży technologicznej, takie jak Google czy Amazon, już od jakiegoś czasu pracują nad prototypami dronów, za pomocą których byłoby możliwe dostarczanie zamówień do klientów drogą powietrzną. Dostawy realizowane za pomocą dronów przyniosłoby szereg korzyści, np. zmniejszenie kosztów logistycznych, szybsze wysyłki, ograniczenie transportu drogowego i mniejsze zanieczyszczenie środowiska. Rozwiązania tego typu nie wyszły jeszcze poza fazę testową.

Przeprowadzanie inwentaryzacji dronem to kolejne zastosowanie tego typu urządzeń, które już wdrażane jest w niektórych magazynach. Podczas inwentaryzacji dron samodzielnie przelatuje przez magazyn i skanuje kody kreskowe lub etykiety RFID, a następnie przekazuje do systemu logistycznego informacje o liczbie sztuk każdej jednostki asortymentowej. W ten sposób, dzięki wydajnemu zarządzaniu zapasami, możliwe jest automatyczne wykrycie nieprawidłowości w stanie magazynowym bez konieczności wyznaczania do tego zadania dodatkowego personelu.

7. Zielona logistyka

Zielona logistyka, znana również jako zrównoważona logistyka, to filozofia prowadzenia działalności biznesowej, która zakłada wywieranie jak najmniejszego wpływu na środowisko naturalne. Z roku na rok firmy zyskują coraz większą świadomość ekologiczną, dlatego też dążą do zmniejszenia śladu węglowego, zanieczyszczenia oraz odpadów na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Zastosowanie samochodów elektrycznych, promowanie punktów odbioru zamówień czy wykorzystanie biodegradowalnych materiałów to niektóre ze środków wdrażanych przez firmy w celu zmniejszenia ilości odpadów oraz zużycia energii związanych z prowadzeniem działalności.

Logistyka w 2023 roku – nowe technologie na rzecz lepszych usług

W 2022 roku automatyzacja i cyfryzacja ugruntowały swoją pozycję jako filary strategii logistycznej. Ta tendencja z pewnością utrzyma się w 2023 roku. Firmy nadal będą wybierać nowe technologie, aby utrzymać swoją konkurencyjność, usprawnić działanie i ograniczyć liczbę błędów. Ma to na celu zbudowanie płynnej i elastycznej logistyki, zdolnej do dostosowywania się do nadchodzących zmian.

Jeśli chcesz dysponować wydajną i nadążającą za trendami logistyką, skontaktuj się z nami. Nasi eksperci doradzą Ci, jak w pełni wykorzystać potencjał Twojego łańcucha dostaw.