Elastyczna logistyka to zdolność dostosowania procesów logistycznych do zmiennego zachowania popytu

Jak wdrożyć elastyczną logistykę? 4 kluczowe trendy

24 listopad 2021

Elastyczna logistyka (ang. elastic logistics) oznacza umiejętność elastycznego zarządzania zmiennym popytem w łańcuchu dostaw 4.0. Wprowadzenie nowych kanałów komunikacji z klientem i niestabilność zapotrzebowania produkcyjnego skłoniły firmy do uelastycznienia procesów logistycznych i dostosowania do zmiennych potrzeb w celu zwiększenia konkurencyjności.

Logistyka 4.0 wiąże się nie tylko z utrwaleniem stosowania zaawansowanych technologii w magazynie, ale również z powstaniem nowych trendów po stronie konsumentów. Do takich wyzwań jak zarządzanie ostatnią milą dochodzi konieczność adaptacji do sprawniejszego i elastyczniejszego łańcucha dostaw.

W niniejszym artykule analizujemy koncepcję elastycznej logistyki, a przede wszystkim powody, dla których coraz więcej firm stawia na rozwiązania zapewniające większą elastyczność procesów logistycznych, takie jak outsourcing za pomocą dostawców usług logistycznych 3PL (third party logistics) czy wdrożenie technologii big data w magazynie.

Co oznacza pojęcie elastycznej logistyki?

Elastyczna logistyka oznacza obserwowaną w firmach tendencję do zwiększania lub ograniczania zasobów magazynu w celu obsłużenia większej liczby zamówień lub szybszego wykonywania produkcji. Innymi słowy, elastyczna logistyka to umiejętność skalowania czynności i zasobów w magazynie, aby zapewnić ich wydajność w okresach sezonowych szczytów zamówień i ograniczyć ich koszty w okresach mniejszej liczby wysyłek.

W magazynie powinno znajdować się dokładnie tyle materiałów i produktów, ile jest potrzebne do zaspokojenia rzeczywistego zapotrzebowania. Zapas nadmierny może wiązać się z ogromnymi dodatkowymi kosztami logistycznymi, co na dłuższą metę może zagrozić wydajności firmy. Z kolei niedostateczne oszacowanie niezbędnych zasobów może prowadzić do braku zapasów w magazynie i niepowodzenia strategii logistycznej firmy.

Kierownik ds. logistyki powinien mieć dostęp do wszystkich informacji generowanych w magazynie w celu sporządzania analiz i prognoz przyszłych scenariuszy zapotrzebowania we współpracy z działem handlowym firmy. W związku z tym wdrożenie systemu WMS do zarządzania magazynem lub systemu MES ma istotne znaczenie dla zapewnienia kierownikom logistycznym wystarczających danych umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji.

Elastyczna logistyka to tendencja, którą coraz częściej można zaobserwować we wszystkich sektorach gospodarki, zwłaszcza w handlu detalicznym, który charakteryzuje się zmiennym popytem. Ale to nie wszystko. Firmy prowadzące sprzedaż internetową zmuszone są do uelastycznienia procesów logistycznych w celu sprostania nieoczekiwanym wzrostom liczby zamówień. W takich przypadkach wiele firm stawia na współpracę z lokalnymi lub regionalnymi partnerami logistycznymi, pozostawiając czynności magazynowe w gestii operatora logistycznego.

Wdrożenie systemu WMS ułatwia zarządzanie elastyczną logistyką

Wdrożenie systemu WMS ułatwia zarządzanie elastyczną logistyką

4 kluczowe trendy wdrożenia elastycznej logistyki

Elastyczna logistyka umożliwia przystosowanie m.in. linii produkcyjnych, strefy przyjęć lub procesu wydań do aktualnego zapotrzebowania na produkty bez uszczerbku dla przyszłej działalności obiektu czy zwiększenia kosztów operacyjnych. Jest to możliwe dzięki 4 kluczowym trendom:

  • Big data i systemy cyfrowe. Informacje mają zasadnicze znaczenie dla uelastycznienia procesów logistycznych. System zarządzania magazynem jest w stanie analizować wszystkie dane generowane w magazynie, identyfikując czynności nieefektywne, tendencje konsumenckie, a nawet optymalne poziomy zapasów w poszczególnych lokalizacjach.
  • Automatyzacja procesów. Elastyczny magazyn wymaga zastosowania skalowalnych systemów magazynowych, stale przystosowujących się do przyjęć i wydań towaru. Rozwiązania automatyczne, takie jak układnice paletowe lub stanowiska kompletacji, zapewniają maksymalną wydajność każdej wykonywanej czynności.
  • Logistyka zlecana na zewnątrz. Oscylacja zapotrzebowania na produkty i nowe wyzwania związane z wysyłką i dostawą zamówień coraz częściej skłaniają firmy do zlecenia tych czynności operatorom logistycznym. Posiadają oni niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także systemy magazynowe i oprogramowanie cyfrowe zapewniające pełną widoczność zapasów i maksymalną elastyczność na wszystkich etapach obsługi logistycznej produktu.
  • Just-in-time w magazynie. Nowe modele sprzedaży omnichannel wiążą się z koniecznością maksymalnego ograniczenia zapasów składowanych w magazynie w celu zagwarantowania efektywności. Wdrożenie takich metod logistycznych jak just-in-time czy lean manufacturing ma nadrzędne znaczenie dla zapewnienia elastycznej logistyki dostosowującej się do prognoz popytu.
Automatyzacja części lub całego magazynu zapewnia lepszą skalowalność czynności logistycznych

Automatyzacja części lub całego magazynu zapewnia lepszą skalowalność czynności logistycznych

Elastyczna logistyka wykorzystuje powyższe trendy do zwiększenia efektywności wszystkich procesów magazynowych, począwszy od przyjęcia i magazynowania ładunków po ich przygotowanie i wysyłkę do centrum produkcyjnego, centrum dystrybucyjnego lub klienta końcowego.

Wdrożenie elastycznej logistyki – zalety (i pewne niedogodności)

Elastyczna logistyka stanowi idealne rozwiązanie w zmiennych warunkach łańcucha dostaw 4.0. Oto główne zalety wdrożenia elastycznej logistyki w firmie:

  • Wyeliminowanie dodatkowych kosztów magazynowania. Systemy zarządzania magazynem przewidują optymalne poziomy zapasów w poszczególnych lokalizacjach. Obliczenia te, wykonywane w oparciu o dotychczasową sprzedaż i prognozy wzrostu, wraz z zapasem zabezpieczającym zapobiegają brakom zapasów w magazynie oraz nagromadzeniu zapasu nadmiernego.
  • Efektywne zarządzanie nowymi zamówieniami. Przyjęcie np. strategii just-in-time zapewnia maksymalną wydajność pracy podczas przygotowywania i wysyłki produktów.
  • Sprawne i elastyczne czynności w magazynie. Zastosowanie elementów automatycznych oraz oprogramowania WMS zapewnia skalowalność obiektu. Systemy te umożliwiają sprostanie zmiennemu zapotrzebowaniu na poszczególne SKU, nie powodując zmian w planowaniu logistycznym.
  • Kontrola i śledzenie produktów. System WMS do zarządzania magazynem sprawuje stałą kontrolę nad zapasami. Ma to decydujące znaczenie w przypadku zlecenia procesów logistycznych partnerom zewnętrznym, ponieważ zapewnia zleceniodawcy widoczność wszystkich czynności prowadzonych w magazynie operatora logistycznego.

Z kolei nowe tendencje konsumenckie, takie jak sezonowość produktów lub logistyka odzysku, prowadzą do rozbieżności względem planowania logistycznego, które mogą przynosić negatywne skutki dla organizacji o bardzo sztywnych procesach logistycznych. Warto wspomnieć, że sektor e-commerce wprowadził nowe modele biznesowe, takie jak dropshipping, w którym klient składa zamówienie w magazynie, choć produkt nie znajduje się wśród składowanych w nim zapasów. Jest to kolejny przykład świadczący o zasadniczym znaczeniu elastyczności w logistyce 4.0.

Firmy stawiają na współpracę z partnerami logistycznymi, aby uelastycznić swoje procesy logistyczne

Firmy stawiają na współpracę z partnerami logistycznymi, aby uelastycznić swoje procesy logistyczne

Zwiększyć efektywność łańcucha dostaw

Koncepcja elastycznej logistyki powstała w celu ograniczenia kosztów siły roboczej i magazynowania. Strategia omnichannel wymaga oferowania konkurencyjnych cen, bezpłatnych zwrotów i natychmiastowych wysyłek, co można osiągnąć wyłącznie dzięki efektywnej logistyce i skoordynowanemu łańcuchowi dostaw.

Z tego względu firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie systemów zarządzania magazynem umożliwiających synchronizację z pozostałymi ogniwami łańcucha dostaw, aby zapewnić sprawną i efektywną obsługę logistyczną.

Mecalux posiada szeroki wachlarz rozwiązań umożliwiających uelastycznienie logistyki magazynu i przystosowanie jej do aktualnych wymagań. Skonsultuj się z nami, a pomożemy Ci maksymalnie zoptymalizować procesy logistyczne Twojego magazynu.