Optymalizacja układu technologicznego magazynu ma kluczowe znaczenie w obliczu zmian rynkowych

8 wskazówek jak zoptymalizować układ technologiczny magazynu

21 czerwiec 2022

Optymalizacja układu technologicznego magazynu polega na przeprojektowaniu obiektu celem maksymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni i usprawnienia pracy. Ostatnie zmiany na runku, w tym m.in. wzrost popularności modelu omnichannel, zmuszają przedsiębiorców do reorganizacji magazynów w taki sposób, aby obsłużyć jak największą liczbę zamówień.

Układ technologiczny magazynu jest przedstawiany się na planie obrazującym poszczególne strefy obiektu oraz systemy składowania, co ma ułatwić aranżację przestrzeni i poprawić wydajności pracy. Kiedy należy wykonać optymalizację układu technologicznego magazynu? Można wymienić kilka najczęstszych sytuacji, np. konieczność zwiększenia pojemności magazynu, który okazał się zbyt mały, lub wprowadzenia nowej czynności. W takim przypadku zazwyczaj warto przeprojektować magazyn, zmienić ustawienie systemów składowania lub rozważyć możliwość choćby częściowej automatyzacji procesów.

Automatyzacja to jeden z najlepszych sposobów optymalizacji układu technologicznego magazynu
Automatyzacja to jeden z najlepszych sposobów optymalizacji układu technologicznego magazynu

Jak zoptymalizować układ technologiczny magazynu?

Optymalizacja układu technologicznego magazynu jest zadaniem złożonym, które wymaga uwzględnienia szeregu różnych czynników, m.in. wielkości dostępnej przestrzeni, liczby przechowywanych artykułów, sezonowych zmian popytu, przewidywanego kierunku rozwoju działalności czy też używanych systemów transportu bliskiego. Najważniejszym zadaniem jest zapewnienie sprawnego przepływu ładunków przez magazyn

Poniżej prezentujemy trzy najczęściej spotykane rozwiązania w tym zakresie:

  • Układ w kształcie litery U. Układ ten sprawdza się w obiektach o dowolnej wielkości. Strefy załadunku i rozładunku towarów znajdują się po tej samej stronie magazynu, ale są od siebie oddzielone.
  • Układ w kształcie litery I. Strefy przyjęć i wydań usytuowane są po przeciwnych stronach obiektu, a strefa magazynowania towarów znajduje się pomiędzy nimi.
  • Układ w kształcie litery L. Strefy przyjęć i wydań towarów są usytuowane przy dwóch prostopadłych ścianach magazynu. Na pozostałej przestrzeni znajdują się systemy składowania oraz strefa kompletacji zamówień.

Po przyjęciu jednego z trzech powyższych schematów jako punkt wyjścia można przejść do etapu optymalizacji układu. Poniżej przedstawiamy 8 wskazówek, jak to zrobić:

1. Analiza dotychczasowej wydajności magazynu

Optymalizację układu magazynu należy rozpocząć od rozpoznania i analizy ewentualnych problemów w działaniu obiektu. Pozwoli to dostrzec możliwości usprawnienia pracy i podjąć właściwe decyzje w tym zakresie. Można w ten sposób wykryć m.in. niedostateczną elastyczność reagowania na zmiany, takie jak lawinowy wzrost liczby zamówień.

Do analizy wydajności obiektu doskonale nadaje się informatyczny system magazynowy (WMS) umożliwiający monitorowanie podstawowych logistycznych wskaźników KPI. System Easy WMS marki Mecalux jest wyposażony w moduł Supply Chain Analytics Software przeznaczony do porządkowania i zestawiania dużych ilości danych powstających w toku funkcjonowania magazynu, co dostarcza szczegółowego obrazu procesów i ułatwia podejmowanie trafnych decyzji z perspektywy logistyki firmy.

Analiza logistycznych wskaźników KPI ułatwia podejmowanie trafnych decyzji dotyczących optymalizacji układu technologicznego magazynu
Analiza logistycznych wskaźników KPI ułatwia podejmowanie trafnych decyzji dotyczących optymalizacji układu technologicznego magazynu

2. Analiza specyfiki produktu

Kolejnym krokiem jest analiza rodzajów oferowanych produktów z uwzględnieniem profilu działalności firmy. W procesie optymalizacji układu technologicznego magazynu należy wziąć pod uwagę, że niektóre przedsiębiorstwa wymagają odrębnych stref pod dodatkową obróbkę pewnych artykułów. Może tu chodzić np. o wykonywanie spersonalizowanych napisów na koszulkach metodą sitodruku na tzw. stanowiskach VAS (value-added service).

Przy projektowaniu układu magazynu należy również wziąć pod uwagę warunki bezpiecznego składowania konkretnych produktów. Dotyczy to zwłaszcza substancji łatwopalnych, wyrobów farmaceutycznych, żywności itp. 

Nie bez znaczenia jest też wskaźnik rotacji artykułów. Najlepiej sprzedające się produkty należy umieścić w łatwo dostępnych miejscach, blisko doków przeładunkowych. 

3. Wybór odpowiedniego systemu składowania

Odpowiedni system składowania towarów pozwala na optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej oraz usprawnienie czynności logistycznych. W tym miejscu należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy lepiej pozostać przy ręcznej obsłudze towarów, czy raczej zainwestować w automatyzację procesów magazynowych.

Odpowiedź zależy od wielu czynników. Jeżeli celem jest zwiększenie wydajności pracy, lepsze wykorzystanie dostępnej powierzchni oraz wyższy poziom bezpieczeństwa pracowników i towarów, warto zdecydować się na rozwiązania automatyczne.

Po poradę w tej sprawie najlepiej zwrócić się do uznanego dostawcy systemów magazynowych, takich jak Mecalux, który pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie z uwzględnieniem potrzeb przedsiębiorstwa i specyfiki obiektu.

4. Wydzielenie stref w magazynie

Kolejny etap w procesie optymalizacji układu technologicznego magazynu polega na rozplanowaniu przestrzeni. Aby zwiększyć wydajność pracy, najlepiej wyznaczyć odrębne strefy pod realizację poszczególnych czynności.

Najczęściej spotykanym jest podział na pięć podstawowych stref: przyjęcia towaru do magazynu, składowania, kompletacji zamówień, pakowania oraz kontroli zwrotów. Strefy powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić sprawny przepływ towarów (np. strefa kompletacji powinna znajdować się niedaleko strefy magazynowania, ponieważ pozwoli to skrócić czas wyszukiwania niezbędnych towarów). Zależnie od profilu działalności przy planowaniu układu obiektu należy też uwzględnić biura czy szatnie dla pracowników.

5. Nadzorowanie pracy doków przeładunkowych – Yard Management

Yard Management polega na kontroli i analizie czynności realizowanych w dokach przeładunkowych. To w ich sąsiedztwie znajduje się pole odkładcze magazynu, czyli strefa o najwyższym natężeniu przepływu towarów, służąca jednocześnie za miejsce tymczasowego składowania ładunków. Z tego powodu warto szczegółowo przeanalizować zarówno aranżację strefy wysyłek i przeładunku, jak i realizowane tam czynności. 

Prawidłowe zarządzanie dokami za pomocą odpowiedniego oprogramowania pozwala znacznie usprawnić obsługę pojazdów, a w efekcie uniknąć powstawania wąskich gardeł w tej newralgicznej strefie magazynu.

6. Wdrożenie systemu zarządzania magazynem

W ramach optymalizacji układu technologicznego magazynu warto też pomyśleć o wdrożeniu programu do zarządzania magazynem. Może on m.in. przydzielać towary do lokalizacji według określonych reguł i algorytmów, aby zminimalizować liczbę przemieszczeń realizowanych czy to za pomocą urządzeń ręcznych, czy automatycznych. 

Poza tym system WMS umożliwia bardzo precyzyjne zarządzanie stanem magazynowym, pozwalając tym samym utrzymać jego ciągłą dostępność przy minimalnym poziomie zapasów. Celem jest wyeliminowanie zapasu nadmiernego, który niepotrzebnie zajmuje cenne miejsce w magazynie.

7. Zarezerwowanie przestrzeni pod przyszłą rozbudowę

Przy reorganizacji obiektu magazynowego należy również wziąć pod uwagę przyszły rozwój działalności. Nie ma sensu inwestować w rozwiązania, które za kilka miesięcy mogą okazać się niewystarczające.

Warto z wyprzedzeniem zaplanować dodatkowe miejsce przeznaczone na strefę magazynowania, kompletacji zamówień czy rozbudowę doków przeładunkowych.

Oprogramowanie do zarządzania magazynem ułatwia optymalizację procesów logistycznych
Oprogramowanie do zarządzania magazynem ułatwia optymalizację procesów logistycznych

8. Cyfrowa symulacja działania obiektu logistycznego

W procesie optymalizacji układu technologicznego magazynu przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po wyspecjalizowane narzędzia do cyfrowej symulacji. Ich podstawową zaletą jest możliwość projektowania i testowania rozmaitych rozwiązań przed ostatecznym wdrożeniem.

Technologia digital twin pozwala utworzyć wirtualną kopię magazynu i symulować m.in. ruch personelu, manewry urządzeń czy przepływ towarów. Symulacja doskonale sprawdza się przy wdrażaniu nowych procesów magazynowych i optymalizacji zadań, takich jak kompletacja zamówień.

Reorganizacja magazynu z myślą o przyszłości

Optymalizacja układu magazynu to ważny krok na drodze rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Przemyślany układ obiektu logistycznego zapewnia sprawny przepływ towarów, dzięki czemu łatwiej osiągnąć wyznaczone cele, jak np. przyspieszenie procesów kompletacji zamówień.

Magazyn musi być elastyczny, aby szybko reagować na wszelkie zmiany na rynku. Chcąc jak najlepiej przygotować się na przyszłe wyzwania, warto zasięgnąć porady ekspertów ds. logistyki i magazynowania. Mecalux ma wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i modernizacji wszelkiego rodzaju magazynów i obiektów logistycznych. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, jak najkorzystniej zoptymalizować układ technologiczny Twojego magazynu.