Wykorzystanie dostępnej wysokości obiektu to jeden ze sposobów radzenia sobie z brakiem miejsca w małych magazynach

Jak zwiększyć pojemność małego magazynu?

27 kwi 2021

Jednym z najtrudniejszych pytań, jakie może pojawić się w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, jest co zrobić, kiedy zaczyna brakować miejsca do składowania ładunków? Biorąc pod uwagę rosnące ceny nieruchomości, w wielu przypadkach rozbudowa magazynu nie jest możliwa z przyczyn stricte ekonomicznych. Czasami jednak problem ten można rozwiązać, stosując wydajniejsze metody zarządzania.

W naszym artykule przyjrzymy się najczęstszym przyczynom braku miejsc składowania i zaprezentujemy rozwiązania, które pozwolą maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń w małym magazynie.

Oznaki świadczące o ograniczonej ilości wolnego miejsca w magazynie

Oto niektóre sygnały wskazujące, że zbliżamy się do granic pojemności magazynowej:

 • Wysoki poziom zatowarowania utrzymujący się stale w granicach 85-90% dostępnej przestrzeni. Wprawdzie maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni pozwala ograniczyć koszty składowania, lecz z drugiej strony rodzi pewne problemy w codziennym funkcjonowaniu magazynu. Największym zagrożeniem jest jednak brak pola manewru przy nawet najmniejszym wzroście zapasów.
 • Problemy z zarządzaniem lokalizacjami – mogą objawiać się np. przepełnieniem regałów magazynowych lub składowaniem ładunków w nieprzeznaczonych do tego miejscach (przejściach, strefach przeładunku czy obsługi technicznej itp.).
 • Stały wzrost liczby oczekujących czy też niezrealizowanych zamówień – pojawiają się zlecenia, które wpłynęły do magazynu, lecz nie zostały obsłużone z powodu problemów z nadmierną ilością zapasów. Ma to negatywny wpływ na szybkość obsługi zamówień, a w konsekwencji może doprowadzić do wydłużenia czasu dostawy.

Przyczyny braku miejsca w magazynie

Brak wolnej przestrzeni magazynowej może być spowodowany różnymi czynnikami. Najczęściej są one powiązane ze zmianami w działalności przedsiębiorstwa, takimi jak wzrost sprzedaży, ekspansja międzynarodowa czy wzrost zakupów ze względów handlowych.

Inną częstą przyczyną tego typu problemów jest uruchomienie sprzedaży internetowej. Sprawna obsługa zamówień przy omnikanałowym modelu działalności wymaga odpowiedniego dostosowania magazynu i dodatkowej przestrzeni na przeprowadzenie bardziej złożonych czynności kompletacyjnych i zarządzanie większą liczbą zwrotów.

Pozostałe czynniki prowadzące do ograniczenia liczby lokalizacji magazynowych

Niedostatek wolnej przestrzeni w magazynie może być również wynikiem nieefektywnego zarządzania nim. W tym kontekście dwa najczęstsze przypadki to:

 • Zła organizacja przestrzeni lub przestarzały projekt magazynu – zazwyczaj magazyny projektuje się z uwzględnieniem konkretnego natężenia przepływu towarów i konkretnej liczby pozycji asortymentowych (SKU) o określonych właściwościach. Tymczasem przy malejącej stabilności łańcucha dostaw i rosnących oczekiwaniach co do standardu obsługi wdrożenie modyfikacji może być konieczne szybciej niż można się było spodziewać. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy rozwój infrastruktury technicznej nie nadąża za tendencjami rynkowymi.
 • Nadmierny zapas towarów – w polityce zakupowej większości przedsiębiorstw na pierwszym miejscu stawiane są produkty szybko rotujące. Należy jednak pamiętać, że intensywny obrót produktów z grupy A może doprowadzić do problemów z wolną przestrzenią magazynową, jeżeli w porę nie zadbamy o jej prawidłowe przygotowanie. Możliwy jest też przeciwny scenariusz, czyli nadmiar towarów wolno rotujących spowodowany przeszacowaniem niezbędnych zapasów zabezpieczających lub nietrafną prognozą sprzedaży (efekt byczego bicza).

Sposoby na zwiększenie pojemności magazynu

Rosnący popyt na powierzchnię magazynową spowodował w ostatnich latach duże podwyżki cen gruntów, zwłaszcza wokół wielkich aglomeracji. Jak wynika z danych CBRE, największej na świecie firmy doradczej i inwestycyjnej działającej w sektorze nieruchomości komercyjnych, w Stanach Zjednoczonych dostępność przestrzeni magazynowej jest obecnie najniższa od 2000 roku i wynosi zaledwie 7% (o 3 punkty procentowe mniej w porównaniu do 2014 roku). W największych hiszpańskich węzłach logistycznych (Madrycie, Barcelonie i Walencji) sytuacja jest podobna, co potwierdza sprawozdanie opublikowane przez Savills Aguirre Newman.

Jak efektywnie zagospodarować dostępną powierzchnię, jeżeli rozbudowa ani przeprowadzka do większej hali nie jest możliwa?

– Przeprojektuj układ magazynu i rozważ możliwość jego automatyzacji

Prawidłowa organizacja małego magazynu wymaga nie lada precyzji. Na pierwszym etapie projektowania układu należy dokładnie zmierzyć dostępną przestrzeń, odejmując miejsce zajęte przez elementy konstrukcyjne, jak słupy, ściany nośne, drzwi itd. Następnie należy uwzględnić parametry samych zapasów, czyli jakie produkty będą przechowywane (wielkość asortymentu, objętość i masa towarów), a także gdzie i jak często będą przenoszone (przyjęcia i wydania z magazynu).

Takie opracowanie jest niezbędne do określenia dostępnych możliwości zwiększenia przestrzeni magazynowej na ograniczonej powierzchni. Bardzo dobre rezultaty w tym zakresie przynosi automatyzacja najczęściej powtarzanych, rutynowych czynności.

Zastosowanie zautomatyzowanych systemów takich jak magazyny pojemnikowe miniload czy układnice paletowe pozwala efektywniej wykorzystać dostępną przestrzeń dzięki eliminacji korytarzy obsługowych. Dobrym przykładem takiego rozwiązania jest zaprojektowany przez Mecalux automatyczny magazyn firmy Trumpler zdolny pomieścić aż 2512 palet na zaledwie 840 m2 powierzchni.

– Rozważ możliwość zastosowania alternatywnych systemów magazynowych

Zagęszczenie składowania poprzez zastosowanie odpowiednich regałów to dobry sposób na poprawę wydajności przy dużym stopniu zapełnienia. Tradycyjne regały paletowe umożliwiają wprawdzie łatwy dostęp do ładunków, ale nie zapewniają takiej pojemności jak systemy akumulacyjne.

Na rynku istnieje obecnie wiele akumulacyjnych systemów składowania, m.in. grawitacyjnych, które dobiera się w zależności od natężenia ruchu ładunków. Tutaj ciekawym przykładem może być magazyn firmy Aceites Toledo, w którym zastosowano system Pallet Shuttle pozwalający zachować dotychczasową wydajność pracy.

Regały wjezdne w połączeniu z systemem Pallet Shuttle okazały się idealnym rozwiązaniem w magazynie firmy Aceites Toledo
Regały wjezdne w połączeniu z systemem Pallet Shuttle okazały się idealnym rozwiązaniem w magazynie firmy Aceites Toledo

– Usprawnij zarządzanie zapasami dzięki systemowi WMS

Mały magazyn może stanowić wyzwanie z punktu widzenia zarządzania zapasami, a nieefektywne zarządzanie dodatkowo pogłębia problemy z brakiem miejsca. Oprogramowanie do zarządzania magazynem pozwala temu zaradzić i do maksimum wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową.

Systemy takie jak Easy WMS ułatwiają organizację przepływu towarów i na bieżąco rejestrują niezbędne dane logistyczne. W jaki sposób pomaga to w optymalizacji przestrzeni magazynowej? System WMS umożliwia:

 • Dostosowanie kryteriów lokalizacji zapasów – oprogramowanie jest niezbędne do wydajnego zarządzania przestrzenią. Tylko ono umożliwia np. wdrożenie metody wolnych miejsc składowania, która pozwala do minimum ograniczyć ilość niewykorzystanego miejsca. W ten sposób można zwiększyć pojemność efektywną w magazynie przy zachowaniu dotychczasowej sprawności operacyjnej, ponieważ system WMS pozwala zoptymalizować obieg pracy operatorów.
 • Usprawnienie inwentaryzacji, w tym wykrywanie produktów zbędnych czy nieścisłości w ewidencji pozycji asortymentowych.
 • Skoordynowane zarządzanie zaopatrzeniem – dział zakupów może lepiej zaplanować uzupełnianie zapasów z uwzględnieniem dostępnej przestrzeni, co pozwala uniknąć przeciążenia magazynu.

Efektywne zagospodarowanie kubatury magazynu

Jak wynika z danych opublikowanych przez firmę doradczą CBRE w okresie od 2012 do 2017 roku średnia wielkość magazynów budowanych w Stanach Zjednoczonych wzrosła o ponad 140%. W jaki sposób efektywnie wykorzystać kubaturę magazynu?

 • Budując magazyny samonośne (w których regały stanowią konstrukcję wsporczą dla ścian i dachu obiektu) wyposażone w systemy automatyczne – można w ten sposób uzyskać wysokość składowania powyżej 40 metrów.
 • Wyposażając halę w wyższe regały – należy przy tym uwzględnić możliwości urządzeń przeładunkowych i przebieg kompletacji.
 • Montując podest – na przykład w magazynie koncernu Saint-Gobain w przestrzeni nad rampami załadunkowymi zainstalowano podest, na którym składowane są produkty o małych gabarytach.
 • Wynajmując tymczasową przestrzeń magazynową, jeżeli brak miejsca wynika z wyraźnej sezonowości, jak to często ma miejsce w logistyce e-commerce.
W małych magazynach samonośnych nie marnuje się ani milimetr przestrzeni
W małych magazynach samonośnych nie marnuje się ani milimetr przestrzeni

Prowadzenie działalności w warunkach ograniczonej przestrzeni magazynowej

Globalizacja i zmiany nawyków konsumenckich doprowadziły do powstania złożonych łańcuchów dostaw, które wymagają większej przestrzeni magazynowej na każdym etapie. Wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się w przyszłości i raz na jakiś czas każdy magazyn będzie po prostu niewystarczający.

Jeżeli coraz częściej borykasz się z brakiem wolnego miejsca w swoim magazynie, skontaktuj się z nami, a zbadamy Twój przypadek i pomożemy zoptymalizować przestrzeń magazynową.