Jednostkowanie towarzyszy procesom przyjmowania ładunków do magazynu i wysyłki towarów

Jednostkowanie – klucz do sprawnej obsługi jednostek ładunkowych

13 lip 2021

Jedną z najważniejszych operacji magazynowych przeprowadzanych na towarze jest jednostkowanie ładunków, które zapewnia integralność i ułatwia zarządzanie produktami na późniejszych etapach. W dalszej części artykułu przyjrzymy się najpopularniejszym metodom układania towarów oraz zaprezentujemy, w jaki sposób jednostkowanie ułatwia pracę magazynierom.

Czym jest jednostkowanie?

Zgodnie z definicją jednostkowanie ładunków polega na ich uporządkowaniu i pogrupowaniu, aby:

  • Zachować integralność produktów składowanych w magazynie.
  • Ułatwić i usprawnić przemieszczanie towarów. Zgrupowanie poszczególnych produktów w jedną jednostkę zapewnia poprawę wydajności w zakresie ich obsługi.  

Aby zoptymalizować jednostkowanie, należy w pierwszej kolejności określić rodzaj nośnika odpowiedni dla poszczególnych produktów oraz wytyczne w sprawie grupowania towarów.

Obecnie artykuły najczęściej układa się na paletach lub umieszcza w kontenerach. Omówmy pokrótce obie metody:

Paletyzacja

Jest to najpopularniejsza metoda polegająca na grupowaniu produktów o niewielkich rozmiarach (zazwyczaj w pudełkach) i układaniu ich na palecie – najczęściej drewnianej, aczkolwiek wykonywane są również palety z tworzyw sztucznych i metalowe. Na rynku europejskim stosuje się głównie tzw. europalety o wymiarach 800 x 1200 mm i parametrach określonych w normie ISO 445.

Historia palet sięga czasów pierwszej wojny światowej, podczas której wykorzystywano je do szybszego i wydajniejszego zaopatrywania wojsk w żywność i amunicję. Obecnie paleta stała się najpopularniejszym nośnikiem, ponieważ umożliwia bezpieczne przemieszczanie towarów oraz wygodny załadunek i rozładunek.

W zależności od rodzaju stosowanego opakowania (pudełka, worki, szpule lub artykuły luzem) produkty mogą być układane w obrębie palety bądź wystawać poza jej obrys. Należy przy tym pamiętać o równomiernym ułożeniu produktów w celu zapewnienia jednostce właściwej stabilności.

Palety to niewielkie platformy służące do układania i przenoszenia pojedynczych artykułów lub produktów w opakowaniach zbiorczych
Palety to niewielkie platformy służące do układania i przenoszenia pojedynczych artykułów lub produktów w opakowaniach zbiorczych

Konteneryzacja

Drugą popularną metodą jednostkowania jest konteneryzacja, czyli wkładanie towarów do kontenera, który stanowi w tym przypadku jednostkę ładunkową. Kontenerami nazywamy pojemniki do przechowywania produktów w opakowaniach lub luzem.

Kontenery uważane są za bezpieczniejsze nośniki od palet, ponieważ wytrzymałe pod względem konstrukcyjnym ścianki chronią towar przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz zapewniają sztywność całej jednostce ładunkowej. 

Zależnie od rodzaju przechowywanego produktu mogą mieć różne właściwości i być wykonane z rozmaitych materiałów (metal, tworzywa sztuczne, drewno – niekiedy z dodatkiem elementów metalowych). Ich wWymiary oraz pozostałe parametry powinny spełniać wymagania określone w normie ISO 830.

Mimo iż większość używanych kontenerów ma rozmiary europalety, system konstrukcyjny nośników może ograniczać lub wręcz wykluczać ich zastosowanie z niektórymi urządzeniami czy systemami magazynowymi.

Konteneryzacja polega na umieszczaniu produktów w kontenerach
Konteneryzacja polega na umieszczaniu produktów w kontenerach

Zalety jednostkowania ładunków

Jednostkowanie przynosi szereg korzyści na wszystkich etapach łańcucha logistycznego. Najważniejsze z nich to:

  • Łatwe przenoszenie towarów. Wykorzystanie palet i kontenerów umożliwia transport większej ilości produktów jednocześnie, co przekłada się na brak opóźnień w dostawach do klientów.
  • Sprawne zarządzanie towarami. Zwiększenie dynamiki  standardowych czynności magazynowych, jak np. załadunek i rozładunek pojazdów ciężarowych, pozwala ograniczyć koszty operacyjne.
  • Identyfikacja produktów. Artykuły rozmieszczone na paletach i w kontenerach są łatwiejsze do zlokalizowania w magazynie.
  • Lepsze wykorzystanie przestrzeni w magazynach i środkach transportu poprzez skonsolidowanie towaru na ustandaryzowanych nośnikach. 
  • Bezpieczeństwo i stabilność. Palety i kontenery chronią towar przed uszkodzeniami w trakcie przenoszenia, umożliwiając bezpieczny transport przy użyciu urządzeń przeładunkowych.

Z powyższej listy jasno wynika, że w grę wchodzi o wiele więcej niż samo tylko grupowanie towarów – jednostkowanie pozwala bowiem usprawnić wszystkie późniejsze procesy logistyczne, zapewniając tym samym lepszą wydajność łańcucha dostaw.

Automatyzacja jednostkowania

Jednostkowanie jest czynnością powtarzalną, którą z powodzeniem można zautomatyzować przy użyciu mechanicznych ramion. Roboty przystosowane są do obsługi pakunków o różnych rozmiarach, kształtach oraz wadze. Ponadto potrafią układać pudełka na paletach dokładniej niż ludzie, a przy tym mogą pracować bez przerwy.

Wszystkie procesy automatyczne z udziałem robotów wymagają oprogramowania sterującego zintegrowanego z systemem do zarządzania magazynem (WMS).

Ramię mechaniczne samoczynnie układa produkty na palecie
Ramię mechaniczne samoczynnie układa produkty na palecie

Większość towarów trafia do magazynu od razu na paletach, ponieważ jednostkowanie wykonano na wcześniejszym etapie (u producenta lub dostawcy).

Niemniej jednak przy każdorazowym przyjęciu towarów system WMS analizuje ich właściwości z uwzględnieniem zaprogramowanej strategii lokalizacji. W przypadku gdy nośnik nie odpowiada standardom danego magazynu, konieczne jest przeładowanie towarów na inne palety lub do innych kontenerów, aby można było je umieścić w wyznaczonych miejscach.

Paletyzacja jest ponadto nieunikniona przy wysyłce towarów. Jednostkowanie pod wieloma względami przypomina przygotowanie zamówień – polega na umieszczeniu wielu różnych artykułów w jednostce ładunkowej, którą następnie wysyła się do klienta.

Filar logistyki

Jednostkowanie jest jedną z podstawowych czynności wchodzącą w zakres logistyki. Należycie zabezpieczone towary ułatwiają proces przeładunku i transportu jednostek, co pozwala na sprawniejszą obsługę klientów. Palety i kontenery to najpopularniejsze obecnie nośniki, doceniane za wygodę i wytrzymałość.

Instalowane w magazynach systemy składowania powinny być dostosowane do przechowywania odpowiednich jednostek ładunkowych. Mecalux oferuje pełną gamę regałów magazynowych do składowania wszelkiego rodzaju produktów na paletach, w pojemnikach i kontenerach. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci najnowocześniejsze rozwiązania dla Twojej firmy.