Kompletacja zamówień to najważniejsza czynność wchodząca w skład logistyki pierwszej mili

Logistyka pierwszej mili – początek udanej dostawy

26 lis 2021

Choć pojęcie logistyki pierwszej mili jest mniej znane od logistyki ostatniej mili, etap ten ma równie ważne, o ile nie najważniejsze znaczenie dla powodzenia i wydajności całego łańcucha dostaw. W przypadku zakłóceń w pracy pierwszego ogniwa na nic zdadzą się wysiłki w celu optymalizacji ostatniego.

Z tego względu firmy kładą ogromny nacisk na zapewnienie efektywnej i odpowiednio połączonej infrastruktury logistycznej, pozwalającej mierzyć się ze wszystkimi wyzwaniami związanymi z szybką i bezbłędną obsługą klientów.

W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie dokładnie czynności obejmuje logistyka pierwszej mili, dlaczego ma ona tak istotne znaczenie i jakie rozwiązania są dostępne na rynku w celu optymalizacji całego procesu.

Co to jest logistyka pierwszej mili?

Logistyka pierwszej mili to etap lub zbiór czynności odbywających się w ramach pierwszego ogniwa łańcucha dostaw.

Za logistykę pierwszej mili zwykle uważa się czynności wykonywane od zarejestrowania w systemie zamówienia aż po załadunek produktów w celu doręczenia ich do klienta końcowego. Logistyka pierwszej mili może również obejmować transport do pośrednich punktów łańcucha dostaw, takich jak centrum dystrybucyjne lub magazyn tranzytowy. Między złożeniem zamówienia a dostarczeniem go klientowi docelowemu wykonywanych jest szereg operacji, między innymi kompletacja, kontrola, pakowanie, a następnie transport do magazynów lub centrów pośrednich.

W zależności od branży logistyka pierwszej mili może przybierać różne formy i skupiać się na różnych etapach. Przykładowo dla producenta towaru logistyka pierwszej mili może oznaczać transport produktów gotowych z zakładu produkcyjnego do centrum dystrybucyjnego. W przypadku sprzedawcy detalicznego logistyka pierwszej mili to z kolei transport towarów z magazynu dostawcy do własnego magazynu.

Logistyka pierwszej mili rozpoczyna się tuż po zarejestrowaniu zamówienia w systemie

Logistyka pierwszej mili rozpoczyna się tuż po zarejestrowaniu zamówienia w systemie

Różnica między logistyką pierwszej i ostatniej mili

Zasadnicza różnica między logistyką pierwszej i ostatniej mili dotyczy kolejności wykonywania tych dwóch procesów. Jak sama nazwa wskazuje, logistyka pierwszej mili ma miejsce na pierwszym etapie łańcucha dostaw. Logistyka ostatniej mili to końcowy etap polegający na bezpośredniej dostawie zamówienia do klienta. 

Logistyka pierwszej mili rozpoczyna się po złożeniu zamówienia, obejmuje kompletację i kończy się na załadunku produktów na samochód, którego zadaniem będzie dostarczenie zamówienia do klienta docelowego. Z chwilą załadunku rozpoczyna się logistyka ostatniej mili, która polega na dostarczeniu zamówienia klientowi, czy to na zasadzie click and collect (odbiór w sklepie), czy też do domu, biura, punktu odbioru przesyłek lub paczkomatu. Jest to ostatni etap łańcucha dostaw.

Kolejna różnica między logistyką pierwszej i ostatniej mili dotyczy procesu dystrybucji. Dostawy w ramach logistyki pierwszej mili zwykle obejmują zbiór dużych nośników ładunku (towar na paletach lub duże grupy zamówień), co znacznie ułatwia ich transport i dostawę. Z kolei logistyka ostatniej mili jest bardziej złożona i pracochłonna, ponieważ dotyczy obsługi mniejszych elementów, a konkretnie poszczególnych produktów doręczanych klientom. Prawidłowa organizacja tego procesu to ogromne wyzwanie dla firm, które dążą do wysyłki zamówień w 24 godziny, a zarazem maksymalnego ograniczenia kosztów obsługi i transportu.

Czynności wchodzące w skład logistyki pierwszej mili

Od momentu przyjęcia zamówienia w systemie po etap poprzedzający transport do klienta docelowego wykonywane są następujące czynności:

  • Kompletacja. Jest to niezwykle istotna czynność, ponieważ koszty przygotowywania zamówień mogą przekraczać 60% całkowitych kosztów operacujnych magazynu. Produkty zamawiane przez klientów powinny zostać przygotowane możliwie jak najszybciej, a zarazem bezbłędnie w celu ich wysyłki do strefy konsolidacji ładunków lub wydań w jak najkrótszym czasie. 
  • Konsolidacja i pakowanie. Szybka kompletacja zamówień nic nie da, jeżeli konsolidacja i pakowanie nie będą przebiegać sprawnie. Na tym etapie następuje weryfikacja pobranych artykułów, zapakowanie zamówienia, przeniesienie go do strefy wydań, wydrukowanie dokumentacji itp.
  • Wydanie i załadunek na pojazd transportowy. Po zapakowaniu zamówienia i potwierdzeniu zgodności dokumentacji wysyłkowej zamówienie trafia na pojazd, aby opuścić magazyn w wyznaczonym czasie i nienaruszonym stanie. 
  • Transport do punktów pośrednich łańcucha dostaw. Czasami logistyka pierwszej mili obejmuje również transport produktu gotowego z centrum produkcyjnego do magazynu centralnego lub np. transport zamówień do magazynu tranzytowego przed dostawą do klienta końcowego. 

Optymalizacja tych czterech najważniejszych czynności wchodzących w skład logistyki pierwszej mili ma kluczowe znaczenie dla skuteczności logistyki ostatniej mili.

Efektywny proces konsolidacji i pakowania zamówień ma istotne znaczenie dla konkurencyjności logistyki pierwszej mili

Efektywny proces konsolidacji i pakowania zamówień ma istotne znaczenie dla konkurencyjności logistyki pierwszej mili

Automatyzacja jako sposób optymalizacji logistyki pierwszej mili

Transformacja cyfrowa logistyki zwiększa efektywność logistyki pierwszej mili, a tym samym wpływa na poprawę pozycji konkurencyjnej oraz wzrost rentowności firmy.

W tym celu niezwłocznej kompletacji zamówienia należy zapewnić bezpośrednią i automatyczną komunikację między kanałami sprzedaży a magazynem. Najlepiej jest skorzystać z systemu WMS do zarządzania magazynem. Na przykład oprogramowanie Easy WMS zawiera moduł Marketplaces & WMS Integration, który automatycznie łączy sklep internetowy z magazynem, pozwalając na szybsze przystąpienie do kompletacji zamówienia. Z kolei moduł WMS dla e-commerce organizuje artykuły w miarę ich przyjmowania w magazynie i klasyfikuje je zgodnie z listą zamówień oczekujących na zamówienia pojedyncze (single-unit), zamówienia obejmujące wiele produktów (multi-unit) oraz artykuły do składowania. Moduł Store Fulfillment zapewnia integrację WMS magazynu z terminalami w punkcie sprzedaży, aby zsynchronizować zapasy w obu obiektach. 

Po zarejestrowaniu zamówienia jego obsługę można przyspieszyć dzięki automatyzacji za pomocą systemu przygotowywania zamówień na zasadzie „towar do człowieka”. System ten można wykorzystać na przykład w automatycznym magazynie pojemnikowym lub wysoko wydajnych stacjach kompletacji zapewniających szybszy przebieg tej czynności. Istnieją również automatyczne urządzenia wspomagające kompletację, takie jak urządzenia do kompletacji głosowej pick-by-voice oraz urządzenia świetlne pick-by-light i put-to-light.

Możemy także zdecydować się na cyfryzację wymiany informacji między magazynem a agencjami przewozowymi za pomocą programu dla spedycji Multi Carrier Shipping Software pozwalającego sprawować pełną kontrolę nad całym procesem wysyłki. Moduł ten umożliwia drukowanie etykiet współpracujących z rozwiązaniami stosowanymi przez główne agencje transportowe oraz przypisywanie numerów śledzenia poszczególnym przesyłkom w magazynie. Oferuje także wiele innych funkcji.

Cyfryzacja logistyki pozwala zoptymalizować czynności wchodzące w skład logistyki pierwszej mili

Cyfryzacja logistyki pozwala zoptymalizować czynności wchodzące w skład logistyki pierwszej mili

Znaczenie logistyki pierwszej mili 

W świetle dynamicznego wzrostu sektora e-commerce operatorzy logistyczni dokładają wszelkich starań, aby podnosząc jakość swoich usług, zapewnić wysoki poziom satysfakcji klienta. Jednak sukces w ramach organizacji i zarządzania logistyką ostatniej mili zależy od zwiększenia efektywność logistyki pierwszej mili, która ma również ogromne znaczenie w kontekście wyzwań logistyki 4.0.

Jeżeli chcesz usprawnić zarządzanie procesem przygotowywania zamówień lub załadunku towaru w Twoim magazynie, skontaktuj się z Mecaluxem. Nasi specjaliści pomogą Ci zwiększyć efektywność logistyki i przenieść Twój biznes na wyższy poziom.