Wózki widłowe to urządzenia transportu bliskiego, które usprawniają przepływy ładunków na paletach w magazynie

Wózki widłowe – przegląd rozwiązań do różnych magazynów

29 kwiecień 2022

W większości przedsiębiorstw trudno wyobrazić sobie pracę bez wózków widłowych. Maszyny te, dostępne w wielu różnych wariantach, służą do sprawnego transportu ładunków na paletach w obrębie magazynu oraz w jego najbliższym otoczeniu.

Choć historia tego typu urządzeń sięga połowy XIX wieku (pierwsze modele wprawiane były w ruch siłą ludzkich mięśni), rozwiązania przypominające dzisiejsze wózki widłowe weszły do użytku pod koniec I wojny światowej. W 1923 roku opracowano w Yale (USA) pierwszy model z kabiną operatora, widłami i masztem, wykorzystujący energię hydrauliczną.

Co należy wziąć pod uwagę przy wyborze wózka widłowego 

Przede wszystkim należy pamiętać, że wybór wózka widłowego zależy od rodzaju magazynu, w którym wózek będzie pracował. Pierwszą ważną kwestią jest rodzaj napędu. Na rynku są dostępne wózki spalinowe (na olej napędowy, benzynę lub gaz) oraz elektryczne (z akumulatorami ołowiowymi lub litowymi). Od rodzaju napędu zależy obszar pracy pojazdu – wózki na benzynę lub olej napędowy nie nadają się do użytku wewnątrz obiektów ze względu na emitowane spaliny.

Drugim istotnym czynnikiem jest układ magazynu, w tym sposób rozmieszczenia systemów składowania, szerokość korytarzy itp. Przykładowo wózki z przeciwwagą wymagają korytarzy o szerokości od 3200 do 3500 mm. W węższych korytarzach sprawdzą się wózki systemowe trójstronne, które nie muszą podjeżdżać frontem do regału, ponieważ to widły wykonują ruch konieczny do pobrania lub odłożenia palet.

W zależności od konstrukcji regałów i masy składowanych ładunków należy dobrać odpowiednią wysokość podnoszenia oraz udźwig. Parametry te określa producent urządzeń.

Wózki z przeciwwagą nadają się do obsługi systemów składowania o wysokości do 7500 mm
Wózki z przeciwwagą nadają się do obsługi systemów składowania o wysokości do 7500 mm

Wózki widłowe odpowiednie do rodzaju magazynu

Przy doborze wózków widłowych należy wziąć pod uwagę stosowane systemy składowania, rozkład korytarzy czy rodzaj obsługiwanych ładunków. Na rynku jest dostępnych wiele urządzeń różniących się budową i zastosowaniem (wózki wysokiego składowania, wózki z przeciwwagą, systemowe wózki trójstronne itd.). Najczęściej używane wózki w różnych typach obiektów logistycznych: 

Magazyny obsługiwane ręcznie

W takich obiektach dużą popularnością cieszą się wózki widłowe z przeciwwagą ze względu na swoją uniwersalność. Nadają się one do załadunku i rozładunku pojazdów, układania i zdejmowania palet z regałów, a także do przenoszenia towarów wewnątrz obiektu. Mogą być stosowane do obsługi różnych systemów składowania, jednak najlepiej sprawdzają się w przypadku regałów paletowych

Magazyny o niewielkim zróżnicowaniu ładunków

Zazwyczaj montuje się w nich regały wjezdne, wewnątrz których poruszają się wózki widłowe. Najczęściej są to wózki wysokiego składowania, które zapewniają operatorowi dobrą widoczność podczas jazdy wstecz. 

Magazyny akumulacyjne o dużym zróżnicowaniu ładunków

W tego typu obiektach wymagających dodatkowo optymalnego wykorzystania dostępnej przestrzeni (magazyny chłodnicze) zazwyczaj montuje się regały przesuwne, które umożliwiają bezpośredni dostęp do poszczególnych jednostek ładunkowych.

Do obsługi takich systemów doskonale nadają się wózki wysokiego składowania, które nie wymagają tak szerokich korytarzy jak wózki z przeciwwagą (wystarczy 2700 do 2900 mm) i mogą podnosić palety na wysokość do 10,5 m. Wózki systemowe dwustronne i trójstronne mogą pracować w jeszcze ciaśniejszych przestrzeniach (1500 do 1900 mm). 

Magazyny produktów wielkogabarytowych

Do obsługi ładunków o znacznej długości (rury, kształtowniki itp.) zazwyczaj stosuje się wózki widłowe bocznego załadunku, które zapewniają większą stabilność i mogą poruszać się do przodu i w bok nawet w stosunkowo wąskich korytarzach. Takie urządzenia doskonale sprawdzają się w przypadku regałów wspornikowych przeznaczonych do składowania niestandardowych ładunków.

Magazyny o ustalonych trasach przewozu ładunków

W tego typu obiektach, zazwyczaj połączonych z zakładem produkcyjnym, na ogół dobrze sprawdzają się wózki AGV z naprowadzaniem elektromagnetycznym lub laserowym. Takie urządzenia z powodzeniem są wykorzystywane do transportu ładunków w magazynie międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Novartis w Bazylei (Szwajcaria).

Autonomiczne wózki transportowe (AGV) przemieszczają się automatycznie po z góry określonych trasach. Przy obsłudze dużej liczby zamówień zamiast wózków AGV można rozważyć instalację przenośników paletowych, które znacznie przyspieszają transport towarów. 

Magazyny kompletacyjne

Zazwyczaj wykorzystuje się w nich wózki paletowe i podnośnikowe, które nie należą do kategorii wózków widłowych. Tym niemniej do tej kategorii można zaliczyć coraz częściej stosowane wózki do kompletacji zamówień. Na rynku dostępne są już modele, które umożliwiają pobieranie ładunków ze średniego i wysokiego poziomu regału. Maszyny tego typu mogą obsługiwać pojedyncze palety lub kilka palet na raz (modele z widłami o długości do 3,3 m). 

Firma Disalfarm zrezygnowała z wózków widłowych na rzecz układnic trójstronnych
Firma Disalfarm zrezygnowała z wózków widłowych na rzecz układnic trójstronnych

Automatyzacja – czy magazyn może działać wózków widłowych?

Rozwiązania automatyczne stopniowo wypierają tradycyjne wózki widłowe. Coraz więcej firm decyduje się na automatyzację procesów, aby usprawnić przepływ towarów, zwłaszcza na z góry wyznaczonych, niezmiennych trasach. Potwierdza to raport brytyjskiej firmy doradczej Brandessence Market Research, z którego wynika, że wartość rynku automatyki magazynowej będzie rosnąć w tempie 15% rocznie, przekraczając 38 mld euro w 2027 roku.

Obecnie jest dostępnych już wiele rozwiązań pozwalających zastąpić tradycyjne wózki widłowe i zwiększyć w ten sposób wydajność pracy obiektów logistycznych. Przykładowo załadunek i rozładunek regałów można zautomatyzować, rezygnując z wózków trójstronnych na rzecz automatycznych układnic trójstronnych. Pozwala to znacząco usprawnić przepływ ładunków bez ingerencji w konstrukcję magazynu. Takie rozwiązanie zastosowano w centrum logistycznym międzynarodowego koncernu farmaceutycznego Disalfarm w Rubí (Hiszpania), co umożliwiło obsługę ładunków w systemie non-stop oraz lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej.

Aby poprawić wydajność pracy magazynu – zależnie od rodzaju przechowywanych produktów, układu obiektu i obowiązujących zasad planowania logistycznego – można przynajmniej częściowo zautomatyzować przepływ ładunków. W niektórych przypadkach tradycyjne wózki widłowe i urządzenia przeładunkowe warto zastąpić jednokolumnowymi lub dwukolumnowymi układnicami paletowymi, które – zależnie od potrzeb – mogą obsługiwać nawet kilka korytarzy. Dobrym pomysłem może być też instalacja przenośników paletowych, które usprawniają transport towarów między określonymi strefami magazynu. 

W automatycznym magazynie samonośnym firmy Cepsa w San Roque (Hiszpania) działa siedem dwukolumnowych układnic paletowych z możliwością obsługi regałów o podwójnej głębokości. Dodatkowo firma Mecalux wyposażyła obiekt w przenośniki paletowe, które automatycznie transportują towary do doków przeładunkowych.

Wózki widłowe do każdego magazynu

Wózki widłowe są niezbędne do transportu palet w obrębie różnych stref w magazynie. Przy wyborze konkretnego modelu należy wziąć pod uwagę wiele czynników, m.in. rodzaj obsługiwanych ładunków oraz typ używanych systemów składowania.

Jeżeli chcesz usprawnić logistykę w Twoim przedsiębiorstwie i ograniczyć liczbę błędów popełnianych w toku operacji magazynowych, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści przeanalizują Twoje potrzeby i zaproponują najlepsze rozwiązania.