Kompletacja strefowa polega na podzieleniu magazynu na strefy według różnych kryteriów logistycznych w celu usprawnienia procesu przygotowywania zamówień

Kompletacja strefowa jako sposób na szybsze przygotowanie zamówień

17 styczeń 2022

Jak usprawnić procesy kompletacji, aby ograniczyć przemieszczanie operatorów i zwiększyć ich wydajność? Jednym ze skuteczniejszych sposobów jest wdrożenie kompletacji strefowej, która polega na podzieleniu magazynu na strefy obsługiwane przez wyznaczonych pracowników. Pozwala to skrócić pokonywane przez nich odległości, co przekłada się na sprawniejsze przygotowanie zamówień.

W niniejszym artykule przedstawimy podstawowe zalety i wady kompletacji strefowej. Powiemy też, w jakich magazynach i centrach logistycznych sprawdza się ta metoda oraz jak ją wdrożyć.

Czym jest kompletacja strefowa?

Kompletacja strefowa (ang. zone picking) polega na podzieleniu powierzchni magazynowej na sektory według określonych kryteriów, jak np. rodzaj produktów, wielkość popytu, warunki składowania czy rozmiar asortymentu. Do każdej strefy przydziela się odpowiednią liczbę pracowników zajmujących się wyłącznie kompletacją przechowywanych w niej produktów, co pozwala skrócić czas przygotowania zamówień.

Kompletację strefową zazwyczaj stosuje się w przedsiębiorstwach realizujących wiele zamówień na produkty o niejednorodnej wielkości, różnym przeznaczeniu i tempie rotacji, jak to ma miejsce np. w branży e-commerce. Rozmieszczenie produktów w osobnych strefach pozwala zminimalizować przemieszczanie personelu i ruch ładunków w obrębie magazynu.

Kompletacja strefowa sekwencyjna i synchroniczna

Kompletacja strefowa wymaga podziału magazynu na strefy obsługiwane przez wyznaczonych pracowników. Jeżeli w skład danego zamówienia wchodzą produkty z różnych sektorów, można wybrać metodę sekwencyjną lub synchroniczną, zależnie od liczby zamówień realizowanych jednocześnie.

Kompletacja strefowa sekwencyjna (pick and pass) – w tej metodzie na każde zamówienie przypada jeden pojemnik, który jest transportowany do poszczególnych stref (np. na przenośniku). Pracownicy z danego obszaru wkładają do niego produkty wskazane na liście kompletacyjnej lub na terminalu radiowym. Po przejściu pojemnika przez wszystkie sektory zamówienie jest gotowe.

W kompletacji strefowej sekwencyjnej na każde zamówienie przypada jeden pojemnik, który przenoszony jest do poszczególnych stref składowania
W kompletacji strefowej sekwencyjnej na każde zamówienie przypada jeden pojemnik, który przenoszony jest do poszczególnych stref składowania

Kompletacja strefowa synchroniczna (pick and merge) – w tym przypadku pracownicy każdej strefy pracują jednocześnie nad kompletacją danego zamówienia, przy czym każdy korzysta z własnego pojemnika. Dzięki temu pracownicy nie muszą czekać, aż ich koledzy ukończą kompletację. Produkty dostarczone z poszczególnych obszarów sortuje się i dzieli na zamówienia w innej części magazynu. Za sprawą niezależnej pracy magazynierów metoda ta pozwala oszczędzić czas i usprawnić etap pakowania produktów.

Kompletacja strefowa synchroniczna pozwala przyspieszyć etap konsolidacji i pakowania zamówień
Kompletacja strefowa synchroniczna pozwala przyspieszyć etap konsolidacji i pakowania zamówień

Zalety (i wady) kompletacji strefowej

Do najistotniejszych zalet należą:

  • Wydajność. Magazynierzy nie muszą poruszać się po całym obiekcie, dzięki czemu mogą przygotować więcej zamówień w krótszym czasie.
  • Szybkość pracy i ograniczenie pomyłek. Informatyczny system magazynowy sygnalizuje pracownikom, ile produktów należy włożyć do pojemnika, co znacznie przyspiesza pracę i pozwala uniknąć błędów.
  • Eliminacja przestojów. Kompletacja strefowa umożliwia lepszą organizację magazynu. Im mniej pracownicy poruszają się po magazynie, tym niższe ryzyko przestojów i wypadków.
  • Wydajne przydzielanie artykułów do lokalizacji. Podzielenie magazynu na strefy usprawnia zarządzanie lokalizacjami i ogranicza ryzyko powstania wąskich gardeł. System WMS pozwala zautomatyzować proces przydzielania artykułów do lokalizacji (slottingu), zapewniając sprawne odkładanie i pobieranie towarów według określonych kryteriów.
  • Wydajne zarządzanie szerokim asortymentem produktów. Podział na strefy doskonale sprawdza się w magazynach o dużej liczbie różnorodnych towarów, ponieważ pozwala dostosować wyposażenie magazynowe do rodzaju artykułu i tempa jego rotacji.
  • Specjalizacja pracowników. Dzięki przydzieleniu do pracy w konkretnym obszarze magazynierzy mogą lepiej zapoznać się z danym asortymentem i wydajniej pracować.
  • Elastyczność. Metodę tę można łączyć z innymi sposobami przygotowywania zamówień, np. z kompletacją grupową lub kompletacją falową, a także stosować wraz z półautomatycznymi systemami kompletacji.

Omawiane rozwiązanie ma też pewną wadę. Wdrożenie kompletacji strefowej w niektórych sytuacjach ogranicza elastyczność w razie niespodziewanych wzrostów popytu, ponieważ uniemożliwia przesunięcie większej liczby pracowników do konkretnej strefy, co może prowadzić do nierównomiernego rozłożenia zadań.

Pracownik wykonujący kompletację strefową sczytuje etykietę pojemnika, aby dowiedzieć się, jakie produkty wchodzą w skład zamówienia
Pracownik wykonujący kompletację strefową sczytuje etykietę pojemnika, aby dowiedzieć się, jakie produkty wchodzą w skład zamówienia

Jak wdrożyć kompletację strefową w magazynie

W pierwszej kolejności należy przeprojektować układ magazynu, wprowadzając podział na strefy wg określonych kryteriów logistycznych, jak np. poziom popytu, warunki składowania itp.

Drugą istotną kwestią jest implementacja odpowiedniego systemu WMS do zarządzania magazynem, który zapewni automatyczną koordynację pracy. Taki system umożliwia prawidłową organizację wszystkich etapów kompletacji. Pracownik wyposażony w bezprzewodowy kolektor danych sczytuje etykietę pojemnika, uzyskując informacje o produktach (SKU) wchodzących w skład danego zamówienia, które następnie umieszcza w pojemniku. System WMS pozwala całkowicie wyeliminować ręczne zarządzanie zapasami: przechowuje informacje o wszystkich zamówieniach, zarządza lokalizacją artykułów według określonych reguł, zapewnia prawidłową organizację stref magazynowych oraz krok po kroku instruuje pracowników, wskazując, jakie produkty należy umieścić w danym pojemniku.

Warto zwrócić uwagę, czy wybrany system magazynowy umożliwia automatyczne przydzielanie artykułów do lokalizacji. Dzięki tej funkcji pracownicy od razu wiedzą, gdzie powinni umieścić przyjmowane produkty, co pozwala utrzymać porządek w magazynie.

Należy rozważyć również możliwość zastąpienia ręcznych urządzeń przeładunkowych systemami automatycznymi, np. przenośnikami pojemnikowymi. Mogą one łączyć kilka różnych stref magazynu, znacznie usprawniając transport wewnętrzny. Urządzenia automatyczne są instalowane zazwyczaj w pobliżu strefy składowania produktów szybko rotujących, aby przyspieszyć ich przepływ na stanowiska kompletacji i pakowania zamówień.

W obiektach niezautomatyzowanych do kompletacji strefowej wykorzystuje się wózki widłowe, mniejsze wózki z przegródkami na poszczególne zamówienia, pojemniki na kółkach lub wózki do kompletacji zamówień.

Wdrożenie informatycznego systemu magazynowego, np. Easy WMS, jest niezbędne do prawidłowej koordynacji pracy przy zastosowaniu kompletacji strefowej
Wdrożenie informatycznego systemu magazynowego, np. Easy WMS, jest niezbędne do prawidłowej koordynacji pracy przy zastosowaniu kompletacji strefowej

Dzielenie magazynu na strefy według kryteriów logistycznych

Kompletacja strefowa to metoda przygotowywania zamówień często wykorzystywana w przedsiębiorstwach magazynujących dużą liczbę ładunków, ponieważ dzięki przydzieleniu pracowników do konkretnych stref pozwala ograniczyć ruch personelu w obrębie obiektu. Jej wdrożenie wymaga jednak zastosowania informatycznego systemu magazynowego, który pozwoli skoordynować pracę oraz zoptymalizować transport ładunków, a tym samym wyeliminować błędy trudne do uniknięcia przy ręcznym zarządzaniu zapasami.

Jeśli chcesz usprawnić proces przygotowania zamówień w Twojej firmie, skontaktuj się z nami. Oprogramowanie Easy WMS marki Mecalux umożliwia automatyzację procesów logistycznych, w tym kompletację, oraz nadzoruje przydzielanie artykułów do lokalizacji.