E-logistyka łączy logistykę handlu elektronicznego i cyfryzację procesów logistycznych

E-logistyka – obsługa sprzedaży online

05 lis 2021

E-logistyka to pojęcie wywodzące się z coraz ściślejszego związku między logistyką, handlem elektronicznym i wykorzystywaniem najnowszych technologii w łańcuchu dostaw.

Sektor e-commerce przyczynił się do upowszechnienia nowych standardów handlowych w postaci wysyłki zamówień w 24 godziny, zapewnienia minimalnych kosztów wysyłki oraz możliwości bezpłatnego zwrotu towaru. Nowe trendy zmuszają firmy do optymalizacji prowadzonej działalności w zakresie kompletacji i wysyłki zamówień w celu zagwarantowania rentowności i konkurencyjności. Jedną ze stosowanych strategii jest zmniejszenie odległości między magazynami i centrami dystrybucyjnymi a dużymi miastami – wśród popularnych rozwiązań można wymienić centra typu micro-fulfillment – aby w ten sposób przyspieszyć tzw. logistykę ostatniej mili. Według badania przeprowadzonego przez Deloitte ostatni etap dostawy odpowiada za 40% kosztów logistycznych.

Firmy prowadzące działalność online stają zatem przed trudnym wymogiem ograniczenia kosztów przy jednoczesnej poprawie wydajności operacyjnej. Jak sprostać temu skomplikowanemu wyzwaniu? W niniejszym artykule analizujemy próby rozwiązania tego problemu podejmowane w e-logistyce za pomocą cyfryzacji i automatyzacji procesów.

Logistyka w handlu elektronicznym

Popularyzacja logistyki e-commerce doprowadziła do zmian nie tylko w obrębie prowadzonych procesów, ale również rodzaju obsługiwanych zapasów. Dzisiejsze magazyny to obiekty, w których składowanych jest wiele pozycji asortymentowych (SKU), a dominującym nośnikiem ładunku zamiast palet stopniowo stają się pojemniki. Dzieje się tak ze względu na coraz bardziej jednostkowy charakter zamówień i coraz większe zróżnicowanie, co utrudnia magazynowanie, przygotowywanie i wysyłkę produktów.

Kompletacja jest newralgicznym procesem w magazynie e-commerce

Kompletacja jest newralgicznym procesem w magazynie e-commerce

Czynności związane z kompletacją stanowią krytyczny element e-logistyki – nie wystarcza już zadbać o szczegółowy projekt układu magazynu i odpowiednią organizację pracy. Należy wdrożyć system WMS do zarządzania magazynem w celu całkowitego wyeliminowania błędów podczas przygotowywania zamówień, a tym samym ograniczenia kosztów z nimi związanych. W przypadku handlu elektronicznego warto postawić na system WMS dostosowany do specyfiki tego rodzaju przedsiębiorstw, jak np. WMS dla e-commerce firmy Mecalux. 

Logistyka to nie tylko uzupełnienie działalności online, ale również czynnik decydujący o jej sukcesie i perspektywach dalszego rozwoju. Dla utrzymania konkurencyjności w nowych warunkach działania konieczne są szybkie, precyzyjne dostawy z dokładnie określonymi kosztami. Kluczowym aspektem jest tutaj transformacja cyfrowa logistyki.

E-logistyka a przepływ informacji

Jedną z podstawowych zasad e-logistyki jest cyfryzacja. Transakcja, która rozpoczyna się od kliknięcia na stronie internetowej lub w aplikacji, musi zachować swą dynamikę elektroniczną na wszystkich etapach procesu logistycznego. Klient powinien otrzymywać bieżące informacje dotyczące statusu zamówienia (w przygotowaniu, wysłane, w transporcie, w doręczeniu, dostarczone). Powinien mieć również możliwość reakcji w przypadku zmiany określonych okoliczności: anulowanie lub modyfikacja zamówienia, zmiana adresu lub godziny dostawy itd. 

Jednym z elementów e-logistyki jest cyfryzacja przepływu informacji

Jednym z elementów e-logistyki jest cyfryzacja przepływu informacji

E-logistyka oznacza dostosowanie całego łańcucha logistycznego do elektronicznego przepływu informacji. Integracja sklepu internetowego lub platformy zakupowej z magazynem za pomocą oprogramowania pozwala usprawnić i uelastycznić proces przygotowywania zamówień oraz obsługi zwrotów. W tym celu powstał moduł Marketplaces & Ecommerce Platforms Integration firmy Mecalux.

Oprogramowanie to synchronizuje zapasy zgromadzone w magazynie z artykułami oferowanymi w poszczególnych punktach sprzedaży internetowej (na platformach typu Amazon, eBay, Aliexpress, Prestashop czy Shopify). Ten automatyczny proces umożliwia uproszczenie czynności administracyjnych związanych z tworzeniem, edycją i usuwaniem produktów z sieci, eliminując przy tym błędy wynikające z obsługi ręcznej. 

Wdrożenie oprogramowania do zarządzania magazynem, na przykład Easy WMS firmy Mecalux, umożliwia o wiele szybsze przygotowywanie zamówień, optymalne zarządzanie lokalizacjami (slotting) oraz sprawowanie kontroli nad zapasami w czasie rzeczywistym. Właśnie dzięki tej funkcji firma zyskuje pełną identyfikowalność produktów, co zapewnia możliwość monitorowania statusu zamówienia oraz skuteczniejszą komunikację z klientem podczas rozwiązywania problemów.

Systematyzacja przygotowywania i wysyłki zamówień

Przygotowywanie zamówień stanowi najbardziej kosztowną operację w magazynie, zwłaszcza w przypadku obiektów stosujących strategię omnichannel. System zarządzania magazynem przyczynia się do istotnego ograniczenia ponoszonych nakładów finansowych. Odpowiada on między innymi za koordynację pracy poszczególnych operatorów. Za pomocą kolektorów danych pracownicy otrzymują kolejno bardzo szczegółowe instrukcje dotyczące wymaganych czynności, co prowadzi do uproszczenia pracy i eliminacji pomyłek. 

Jednak kompletacja to nie jedyny krytyczny etap działalności e-commerce. Błędy na etapie wysyłki, doręczenia i dostawy produktów mogą skutkować zakłóceniem planu logistycznego firmy i prowadzić do strat finansowych i wizerunkowych. 

Z tego względu kluczowym aspektem e-logistyki jest integracja zarządzania magazynem z procesem dostawy produktu do klienta. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu oprogramowania będącego łącznikiem między WMS a firmami transportowymi. W tym celu Mecalux opracował program dla spedycji Multi Carrier Shipping Software, moduł systemu Easy WMS.

Moduł Multi Carrier Shipping Software pozwala wygenerować i wydrukować niezbędną dokumentację transportową oraz etykiety produktu

Moduł Multi Carrier Shipping Software pozwala wygenerować i wydrukować niezbędną dokumentację transportową oraz etykiety produktu

Aplikacja umożliwia grupowanie i wysyłkę zamówień z magazynu według klientów docelowych, tras przewozu lub konkretnych spedytorów. W sektorze e-commerce ma to istotne znaczenie, ponieważ firmy zwykle współpracują z różnymi przewoźnikami, co może prowadzić do zakłóceń i błędów na etapie dostawy. Moduł umożliwia automatyzację i ujednolicenie zarządzania firmami przewozowymi, co pozwala na zwiększenie konkurencyjności dzięki obniżce kosztów wysyłki. Ponadto oprogramowanie wygeneruje kod służący do śledzenia dostawy i dostarczania klientowi związanych z nią powiadomień.

Rozwiązanie paradoksu działalności e-commerce

Handel elektroniczny i nowe nawyki konsumenckie zmuszają przedsiębiorców do realizacji celu, który mógłby wydawać się nieosiągalny: przyspieszenie dostaw przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i ograniczeniu błędów. Powstaje zatem paradoks, który rozwiązać można tylko w jeden sposób – wykorzystując automatyzację i transformację cyfrową. Na tym właśnie polega e-logistyka. 

Bez rozwiązań elektronicznych lub cyfrowych nie można prowadzić efektywnie działającego magazynu. System WMS znacząco ułatwia pracę operatorów, ograniczając pomyłki związane z ręczną obsługą towaru. Jednocześnie oprogramowanie zapewnia sprawny przepływ informacji między platformą handlową, magazynem i firmą transportową, przyspieszając w ten sposób cały proces i zapewniając optymalizację kosztów. 

Jeśli Twoja firma stawia pierwsze kroki w sektorze e-commerce lub chcesz rozwinąć prowadzoną działalność, nasi specjaliści doradzą ci najlepsze rozwiązania. Skontaktuj się z nami, aby poznać możliwości oprogramowania i systemów magazynowych Mecaluxu.