System kompletacji wspomaganej put-to-light poprawia ergonomię pracy w magazynie

Ergonomia w magazynie – 10 porad dotyczących bezpieczeństwa i wydajności pracy

05 lip 2022

Ergonomia w magazynie ma podstawowe znaczenie dla bezpieczeństwa i wydajności pracy.

Nowoczesne rozwiązania, w tym m.in. coboty, systemy wspomagania kompletacji typu put by light i pick by light oraz urządzenia do kompletacji głosowej zapewniają wysoki poziom ergonomii, co przynosi korzyść zarówno dla personelu, jak i dla kadry zarządzającej obiektem logistycznym.

Czym jest ergonomia i dlaczego jest tak istotna w zarządzaniu magazynem?

Zgodnie z definicją podaną w Uniwersalnym Słowniku Języka Polskiego PWN ergonomia to „nauka zajmująca się zasadami i metodami dostosowywania urządzeń technicznych i narzędzi pracy do cech fizycznych i psychicznych człowieka, zgodnie z wymaganiami fizjologii i psychologii pracy”.

Z punktu widzenia logistyki, a zwłaszcza działalności magazynu, ergonomia obejmuje zbiór technik i narzędzi ułatwiających pracę personelu i pozwalających uniknąć ewentualnych zagrożeń w pracy. W centrum zainteresowania ergonomii znajdują się zagadnienia związane z przenoszeniem ładunków, postawą ciała oraz powtarzalnymi ruchami.

Specjaliści od ergonomii w magazynie starają się zapewnić bezpieczeństwo personelu oraz systemów składowania i towarów.

10 porad dotyczących poprawy ergonomii w magazynie

Poniższe wskazówki pozwolą zwiększyć poziom ergonomii zarówno w obiektach automatycznych, jak i obsługiwanych ręcznie:

1. Dostosowanie układu magazynu

Układ magazynu powinien być dostosowany do metod składowania towarów i przygotowania zamówień. Przy projektowaniu obiektu należy do minimum skrócić odległości pokonywane przez magazynierów oraz transportowane ładunki, a także zapewnić łatwy dostęp do najczęściej pobieranych produktów.

Trzeba również wziąć pod uwagę środowisko pracy, a więc wyposażyć obiekt logistyczny w odpowiednie meble i inne niezbędne przedmioty, które powinny znajdować się w zasięgu ręki.

2. Wybór odpowiedniej metody kompletacji

Prawidłowy dobór metody kompletacji w zależności od przepływu i rodzaju produktów pozwala zwiększyć wydajność i ergonomię wykonywania pracy.

Ergonomia ma też kluczowe znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa i komfortu. Zależnie od specyfiki obiektu logistycznego można zdecydować się na kompletację falową, grupową, strefową lub alternatywne metody. Należy przy tym pamiętać, że stanowiska robocze również powinny spełniać stosowne wymagania w zakresie ergonomii.

3. Wdrożenie kompletacji metodą towar do człowieka

W kompletacji metodą towar do człowieka artykuły wchodzące w skład konkretnego zamówienia są dostarczane automatycznie na stanowiska kompletacji przez przenośniki paletowe lub pojemnikowe.

Dzięki temu pracownicy nie muszą poruszać się po magazynie ani nosić ładunków – czekają na potrzebne produkty przy stanowiskach kompletacyjnych. Ta metoda pozwala skrócić czas przygotowywania zamówień oraz wyeliminować wiele błędów popełnianych na tym etapie.

Przenośniki pojemnikowe wykorzystywane do kompletacji metodą towar do człowieka pozwalają poprawić ergonomię pracy w magazynie
Przenośniki pojemnikowe wykorzystywane do kompletacji metodą towar do człowieka pozwalają poprawić ergonomię pracy w magazynie

4. Wykorzystanie zalet cross-dockingu

Cross-docking, czyli przeładunek kompletacyjny, polega na natychmiastowym kierowaniu otrzymanych towarów bezpośrednio do klientów końcowych z pominięciem etapu magazynowania. Przy tej metodzie niezbędne są pola odkładcze lub inne systemy tymczasowego składowania produktów zaprojektowane z myślą o usprawnieniu transportu bliskiego i pracy personelu.

Czy to może pozytywnie wpłynąć na ergonomię pracy w magazynie? Odpowiedź brzmi – tak. Przeładunek kompletacyjny pozwala do minimum ograniczyć liczbę przemieszczeń towarów, co pozwala zaoszczędzić pracownikom dodatkowego wysiłku.

5. Stosowanie systemów wspomagania kompletacji

Dobrym sposobem na poprawę ergonomii pracy w magazynie jest wdrożenie nowoczesnych półautomatycznych systemów wspomagania kompletacji.

Na rynku jest dostępnych wiele rozwiązań tego typu, w tym urządzenia świetlne pick by light, systemy do kompletowania głosowego pick by voice oraz kolektory danych, które przekazują pracownikom dokładne instrukcje otrzymywane z systemu WMS.

Systemy kompletacji głosowej usprawniają proces przygotowania zamówień i podnoszą ergonomię pracy
Systemy kompletacji głosowej usprawniają proces przygotowania zamówień i podnoszą ergonomię pracy

6. Automatyzacja powtarzalnych zadań

Rezygnacja z ręcznie obsługiwanych urządzeń transportowych na rzecz systemów automatycznych pozwala zwiększyć bezpieczeństwo i poprawić wydajność pracy. Do najpopularniejszych rozwiązań tego typu należą przenośniki paletowe i pojemnikowe, pojazdy sterowane automatycznie (AGV) oraz autonomiczne roboty mobilne.

Dużym wyzwaniem z punktu widzenia ergonomii jest monotonne przenoszenie ciężkich ładunków w ramach operacji typu pick and place. W takim przypadku warto zainwestować w coboty (roboty współpracujące) lub nawet roboty antropomorficzne, które mogą wykonywać takie zadania automatycznie, praktycznie bez przerwy.

7. Cyfrowe zarządzanie magazynem

Dobrym sposobem na poprawę ergonomii pracy jest wdrożenie informatycznego systemu magazynowego (WMS). Może on pomóc skrócić odległości pokonywane przez pracowników magazynu np. poprzez wyznaczanie optymalnych ścieżek kompletacji oraz sugerowanie wydajnych metod rozmieszczania zapasów (slotting).

Poza tym system WMS kontroluje urządzenia do wspomagania kompletacji. Dzięki stałej łączności z terminalami radiowymi i innymi systemami może on na bieżąco przekazywać pracownikom szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania zamówień zgodnie z określoną strategią.

8. Stosowanie odpowiednich urządzeń transportu bliskiego

Dobór prawidłowych urządzeń transportu bliskiego wymaga dogłębnej analizy oraz uwzględnienia układu magazynu oraz liczby zatrudnionych w nim pracowników.

Należy wziąć również pod uwagę stosowane systemy składowania i rodzaj przechowywanych towarów. Z punktu widzenia ergonomii produkty o niewielkich rozmiarach najlepiej pobierać przy użyciu wózków kompletacyjnych, które pracownik może ustawić na dowolnej wysokości, dzięki czemu nie musi przybierać niewygodnych pozycji.

9. Szkolenie pracowników

Wszyscy pracownicy powinni przejść szkolenie z prawidłowej obsługi narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w magazynie. Takie szkolenie powinno również obejmować zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy, którzy znają możliwe zagrożenia, mogą łatwiej uniknąć groźnych wypadków podczas wykonywania codziennych obowiązków.

Mecalux oferuje profesjonalne szkolenia, w trakcie których pracownicy uczą się obsługi systemu Easy WMS i dodatkowych narzędzi do projektowania i konfiguracji, a także zasad działania innych produktów firmy.

10. Przestrzeganie terminów corocznego przeglądu technicznego systemów składowania

Norma PN-EN 15635 nakłada na właściciela magazynu obowiązek zgłoszenia regałów do corocznego przeglądu technicznego, przeprowadzanego przez uprawnionych pracowników potrafiących ocenić stan poszczególnych elementów instalacji.

Konserwacja i przeglądy wyposażenia magazynu to dobry sposób na poprawę ergonomii pracy. W ramach rutynowych czynności kontrolnych należy upewnić się, czy stanowiska pracy są dobrze oświetlone i wentylowane oraz wolne od ewentualnych przeszkód. Warto też pamiętać o regularnym sprzątaniu magazynu.

Ergonomia pracy ma kluczowe znaczenie przy kompletacji zamówień w magazynie
Ergonomia pracy ma kluczowe znaczenie przy kompletacji zamówień w magazynie

Mniej zagrożeń – większa wydajność pracy

Organizacja magazynu według podstawowych zasad ergonomii pozwala zwiększyć wydajność pracy i uniknąć wielu groźnych wypadków. Dlatego kierownik obiektu logistycznego powinien na pierwszym miejscu dbać o bezpieczeństwo pracowników oraz higienę pracy.

W tym celu warto na nowo przemyśleć układ magazynu i rozważyć możliwość wdrożenia systemów składowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Mecalux posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu rozwiązań magazynowych na zamówienie. Jeżeli chcesz usprawnić procesy logistyczne w Twoim przedsiębiorstwie dzięki nowoczesnej technologii, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści zaproponują najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.