Ecommerce order fulfillment is one of the main operations in a warehouse geared towards online sales

Fulfillment dla e-commerce – wyzwania oraz propozycje rozwiązań

21 kwi 2022

Fulfillment dla-commerce stanowi poważne wyzwanie, z którym zmagają się firmy prowadzące sprzedaż internetową. Najnowsze trendy, zwłaszcza strategia omnichannel i pojawienie się q-commerce, zachęcają specjalistów w dziedzinie logistyki do cyfryzacji procesów, aby uzyskać ich maksymalną wydajność.

Wzrost popularności handlu elektronicznego znacznie komplikuje obsługę logistyczną, co wynika głównie z rosnącej liczby kanałów kontaktu między przedsiębiorstwem a klientami (model omnichannel). Do tego należy jeszcze dodać rosnące koszty wysyłki (ostatnia mila) i nakłady na obsługę darmowych zwrotów. E-logistyka wymaga idealnej współpracy między działem sprzedaży a magazynem oraz aktualizacji oferty produktów dostępnych w poszczególnych sklepach internetowych w oparciu o rzeczywisty stan magazynowy. Wszelkie problemy w tym zakresie mogą doprowadzić do powstania braku zapasów w magazynie, co zagraża wizerunkowi przedsiębiorstwa.

Na czym polega fulfillment dla e-commerce?

Fulfillment dla e-commerce obejmuje wszystkie czynności realizowane w magazynie od chwili wpłynięcia zamówienia internetowego do momentu, gdy gotowa do nadania paczka znajdzie się w strefie wysyłek. Do najważniejszych zadań na tym etapie należy m.in. kontrola zapasów, kompletacja produktów wchodzących w skład zamówienia, pakowanie itp. 

Kompletacja to proces, który pochłania największe koszty w działalności każdego magazynu e-commerce. Dlatego priorytetem w tego typu obiektach jest maksymalne usprawnienie pracy, a zwłaszcza przyspieszenie realizacji zamówień. 

Jednym z najtrudniejszych zadań, od których zależy sprawna obsługa zamówień internetowych, jest zarządzanie zapasami. W ostatnich latach, szczególnie w magazynach e-commerce, widać, jak palety stopniowo ustępują miejsca pojemnikom, co skłania przedsiębiorców do inwestowania w systemy magazynowe dostosowane do tych właśnie jednostek ładunkowych. Poza tym coraz częściej pojawia się konieczność obsługi zamówień obejmujących wiele różnych artykułów, co dodatkowo utrudnia proces kompletacji. 

Szybka wysyłka wielu indywidualnych zamówień wymaga sprawnej organizacji towarów i zadań związanych z zaopatrzeniem. Dzięki bieżącej kontroli stanów magazynowych można z odpowiednim wyprzedzeniem zamówić nowe towary u dostawców, aby uniknąć opóźnień. Warto też zadbać o taki podział obowiązków wśród personelu, aby każdy pracownik mógł maksymalnie skupić się na powierzonych mu zadaniach.

Korzystanie z terminali radiowych podczas kompletacji znacznie podnosi wydajność pracy
Korzystanie z terminali radiowych podczas kompletacji znacznie podnosi wydajność pracy

Wyzwania w kompletacji zamówień internetowych

E-commerce zmienił oblicze centrów logistycznych. Magazyny obsługujące sprzedaż internetową wymagają innego układu niż tradycyjne obiekty. Różnice te wynikają z konieczności zapewnienia sprawnej realizacji nowych zadań. Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych wyzwań w kompletacji zamówień e-commerce:

Przyspieszenie operacji logistycznych

Handel elektroniczny wymaga maksymalnego usprawnienia procesów magazynowych, aby sprostać przyjętym standardom wysyłki w 24 godziny (niektóre firmy oferują już nawet szybsze dostawy). Aby jak najszybciej przygotować zamówienia, należy poprawić wydajność pracy order pickerów, m.in. eliminując zbędne manewry. Może w tym pomóc informatyczny system magazynowy (WMS), który pozwala określić strategię kompletacji z uwzględnieniem charakteru produktów i specyfiki danego magazynu. Poza tym tego typu oprogramowanie może zarządzać przydzielaniem artykułów do lokalizacji według reguł i kryteriów określonych przez kierownika magazynu. 

Ograniczenie liczby pomyłek podczas kompletacji

W celu osiągnięcia wydajnej kompletacji zamówień w e-commerce należy do minimum ograniczyć liczbę błędów popełnianych w tym procesie. Każda pomyłka oznacza ryzyko zwrotu towaru przez niezadowolonego klienta, a obsługa zwrotów to dla przedsiębiorstw coraz większy problem. Jak informuje firma doradcza Deloitte, w ciągu ostatnich 10 lat dynamicznego rozwoju handlu elektronicznego wskaźnik zwrotów wzrósł o 33%, a w 2022 roku łączna wartość zwracanych produktów ma wynieść aż 573 mld dolarów. Aby zobrazować skalę zjawiska, przypomnijmy, że to 4-krotność obrotów handlu elektronicznego z 2008 roku.

System WMS do zarządzania magazynem, np. Easy WMS marki Mecalux, pozwala wyeliminować nawet 99% błędów popełnianych przy ręcznym zarządzaniu towarami, m.in. dzięki wysyłaniu pracownikom szczegółowych instrukcji na poszczególnych etapach kompletacji zamówień i wyznaczaniu najbardziej efektywnych strategii z uwzględnieniem układu magazynu i specyfiki produktów. 

Bieżąca aktualizacja i synchronizacja danych na temat stanu zapasów

Konieczność obsługi coraz to nowych kanałów sprzedaży przy rosnącym zróżnicowaniu asortymentu stanowi dodatkowe utrudnienie w procesie kompletacji zamówień. Bieżąca kontrola zapasów wymaga rezygnacji z ręcznego zarządzania na rzecz skutecznych rozwiązań cyfrowych zapewniających idealną koordynację pracy całego obiektu logistycznego. 

Oprócz wdrożenia systemu WMS warto zainwestować w terminale radiowe lub inne urządzenia do wspomagania kompletacji, które pozwolą ograniczyć straty i poprawić wydajność pracy order pickerów. 

Optymalizacja asortymentu

Specyfika e-commerce wymaga szczególnego planowania logistycznego z uwzględnieniem rotacji produktów oraz sezonowych wahań popytu. Dzięki temu można uniknąć poszerzania oferty bez wcześniejszej analizy popytu, co z kolei może prowadzić do problemów z zarządzaniem i skutkować większą liczbą błędów podczas kompletacji. 

Optymalizacja procesów pakowania towarów i tworzenia zestawów

Pracę w magazynach e-commerce dodatkowo komplikuje konieczność dostosowania procesów pakowania i wysyłki w zależności od pory roku. Dosyć częstą praktyką jest np. zmiana opakowań lub etykiet z okazji Black Friday, Cyber Monday czy walentynek. W tym celu wyznacza się osobne stanowiska, na których pracownicy zajmują się dostosowaniem produktów i zamówień według wymagań klienta końcowego.

Wydajne zarządzanie procesami ostatniej mili

Do powyższych punktów należy dodać wydatki na obsługę ostatniej mili. Brak właściwej organizacji na tym etapie wyraźnie podnosi koszty, zagrażając konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dlatego warto zainwestować w narzędzia usprawniające komunikację magazynu z firmami przewozowymi. Taką funkcję pełni program dla spedycji Multi Carrier Shipping Software, moduł systemu Easy WMS, zapewniający pełną kontrolę nad procesem wysyłki. 

Przenośniki pojemnikowe to szeroko stosowane rozwiązanie usprawniające kompletację zamówień w magazynach e-commerce
Przenośniki pojemnikowe to szeroko stosowane rozwiązanie usprawniające kompletację zamówień w magazynach e-commerce

Rozwiązania magazynowe dla e-commerce

Aby zwiększyć wydajność kompletacji zamówień w działalności e-commerce, należy przede wszystkim zoptymalizować zasoby. Najlepiej zdecydować się na wdrożenie kompleksowej strategii planowania logistycznego obejmującej zarówno większe inwestycje, np. otwarcie nowoczesnych placówek (micro-fulfillment, dark stores), jak i przedsięwzięcia na mniejszą skalę, np. wdrożenie kompletacji grupowej lub pick-to-box, celem ograniczenia kosztów i zwiększenia wydajności pracy personelu. 

Istnieje wiele rozwiązań magazynowych, które pozwalają znacznie usprawnić proces kompletacji zamówień w e-commerce. Omówimy pokrótce najważniejsze z nich:

Ręczne systemy składowania

Wiele przedsiębiorstw wybiera rozwiązania przystosowane do obsługi pojemników, czyli jednostek ładunkowych najczęściej stosowanych w handlu elektronicznym. Dobrym przykładem jest tu francuska firma z branży e-commerce Deguisetoi.fr, która zainwestowała w regały półkowe przepływowe Mecaluxu, aby usprawnić kompletację i zwolnić 30% zajmowanej przestrzeni magazynowej. W magazynach e-commerce często stosuje się też podesty i pomosty, które pozwalają zwiększyć dostępną powierzchnię użytkową, a co za tym idzie – również pojemność obiektu. 

Systemy transportu pojemników

Innym popularnym rozwiązaniem jest rezygnacja z ręcznych urządzeń przeładunkowych na rzecz przenośników pojemnikowych, które zapewniają stały napływ produktów na stanowiska przygotowania zamówień. W magazynie francuskiej firmy Espace des Marques działa zainstalowany przez Mecalux system przenośników pojemnikowych, który – jak zapewnia kierownik do spraw rozwoju przedsiębiorstwa, Vincent Beaufreton – „znacznie przyspiesza transport towarów, łącząc poszczególne kondygnacje obiektu”. 

Systemy wspomagania kompletacji

Proces przygotowania zamówień można też usprawnić, wdrażając systemy wspomagania kompletacji typu pick-by-light czy urządzenia pick-by-voice do kompletowania głosowego. Podnoszą one wydajność pracy i pozwalają wyeliminować pomyłki przy pobieraniu produktów. Firma Aghasa Turis, zajmująca się internetową sprzedażą narzędzi, wdrożyła urządzenia typu pick-to-light i put-to-light w swoim magazynie w Hiszpanii, aby ułatwić pracę order pickerom. „Dzięki systemom pick-to-light i put-to-light udało nam się przyspieszyć kompletację zamówień o 15%” – wyjaśnia Darío Alonso, prezes spółki.

Specjalistyczne oprogramowanie magazynowe

Cyfryzacja procesów logistycznych pozwala wyeliminować błędy trudne do uniknięcia przy ręcznym zarządzaniu magazynem. System zarządzania magazynem Easy WMS marki Mecalux jest wyposażony w wiele zaawansowanych funkcji zaprojektowanych z myślą o sprzedaży internetowej, w tym: Marketplaces & Ecommerce Platforms Integration do aktualizacji oferty produktów dostępnych w poszczególnych sklepach internetowych w oparciu o rzeczywiste zapasy; WMS dla e-commerce – moduł ułatwiający dostosowanie pracy magazynu do standardów obowiązujących w handlu elektronicznym; Supply Chain Analytics, który umożliwia monitorowanie logistycznych wskaźników KPI wykorzystywanych do oceny rzeczywistej wydajności magazynu. Chcąc rozwinąć dotychczasową działalność, firma Global Freaks, zajmująca się internetową sprzedażą figurek kolekcjonerskich, zdecydowała się wdrożyć oprogramowanie Easy WMS z trzema modułami (Marketplaces & Ecommerce Platforms Integration, WMS dla e-commerce oraz Multi Carrier Shipping Software). Dzięki temu udało się trzykrotnie zwiększyć liczbę zamówień przygotowywanych w magazynie.

Kompletacja automatyczna

Proces przygotowania zamówień można w dużej mierze zautomatyzować, wdrażając np. układnice pojemnikowe, które znacznie usprawniają pobieranie i odkładanie towarów. Doskonałym uzupełnieniem takiego rozwiązania są przenośniki pojemnikowe zapewniające szybszy transport produktów na stanowiska kompletacji. Firma SAM Outillage, zajmująca się produkcją narzędzi, wyposażyła swoje centrum logistyczne we Francji w automatyczny magazyn pojemnikowy. Robotyzacja obiektu pozwoliła zwiększyć wydajność pracy o 25%. „Przed modernizacją nasi pracownicy musieli pokonać od 10 do 12 km dziennie w poszukiwaniu zamówionych produktów. Obecnie towary są dostarczane automatycznie na stanowiska kompletacji, co stanowi olbrzymie ułatwienie”, wyjaśnia Candice Aubert, kierownik do spraw logistyki w SAM Outillage.

Fulfillment dla e-commerce – w poszukiwaniu maksymalnej wydajności

Firmy prowadzące działalność w modelu e-commerce muszą dostosować logistykę do aktualnych trendów konsumenckich oraz przyjętych na rynku standardów. Aby dotrzymać kroku konkurencji, należy w pierwszej kolejności wyposażyć obiekt logistyczny w odpowiednie systemy składowania – czy to obsługiwane ręcznie, czy automatyczne – które pozwalają usprawnić proces kompletacji i ograniczyć liczbę popełnianych błędów. 

Warto też zdecydować się na wdrożenie informatycznego systemu magazynowego, np. Easy WMS firmy Mecalux, dzięki któremu można wyeliminować nawet 99% pomyłek popełnianych przy ręcznym zarządzaniu zamówieniami.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się, jak rozwinąć działalność w branży e-commerce i poprawić wydajność magazynu, koniecznie skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści doradzą Ci rozwiązania skrojone na miarę potrzeb Twojego biznesu.