W wydajnym magazynie wszystkie czynności podlegają optymalizacji

25 sposobów na wydajny magazyn

23 maj 2022

Wydajny magazyn to taki, który zapewnia maksymalną jakość obsługi klienta przy zachowaniu niskich kosztów operacyjnych.

Wiedząc, jak istotne znaczenie ma magazyn dla funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, przygotowaliśmy listę porad i wskazówek, dzięki którym poprawisz organizację pracy w obiekcie logistycznym i optymalnie wykorzystasz dostępne zasoby.

1. Optymalizacja układu magazynu

Optymalizacja układu magazynu pozwala lepiej wykorzystać dostępną przestrzeń i usprawnić obsługę towarów. Wydajny magazyn powinien dysponować odpowiednio dobranymi systemami składowania pozwalającymi zaoszczędzić cenną powierzchnię. Magazyny mogą być wyposażone w urządzenia ręczne (obsługiwane przez pracowników) lub automatyczne (sterowane komputerowo).

2. Oznakowanie magazynu

Prawidłowe oznakowanie magazynu pozwala zwiększyć bezpieczeństwo pracy. W tym celu stosuje się oznaczenia kolorystyczne, piktogramy, tablice świetlne oraz sygnały dźwiękowe, które wyraźnie wskazują np. strefy o ograniczonym dostępie czy trasy przejazdu wózków widłowych. Większe bezpieczeństwo personelu i towarów przekłada się na wydajniejszą pracę. W prawidłowo oznakowanym magazynie nie ma wątpliwości, którędy należy się poruszać, aby ograniczyć ryzyko wypadku.

3. Etykietowanie produktów

Etykietowanie towarów to klucz do wydajnej pracy magazynu. Produkty powinny być oznaczone kodami kreskowymi, kodami QR lub etykietami RFID, co znacznie ułatwia ich identyfikację i lokalizację. Wystarczy zeskanować etykietę, aby sprawdzić rodzaj produktu, datę przyjęcia na stan, opakowanie, skład, możliwe zagrożenia itp.

4. Grupowanie zapasów według rotacji (analiza ABC)

Właściwa organizacja towarów znacząco usprawnia przebieg poszczególnych czynności magazynowych. Analiza ABC umożliwia grupowanie produktów według wartości i wskaźnika rotacji. Stosuje się tutaj zasadę 80/20, w myśl której 20% artykułów odpowiada za 80% zapotrzebowania. Zgodnie z analizą ABC najlepiej sprzedające się produkty należy umieścić jak najbliżej doków przeładunkowych, aby usprawnić przyjmowanie dostaw i wysyłki.

5. Określenie kryteriów kompletacji zamówień

W wydajnym magazynie należy wdrożyć metodę zapewniającą przygotowanie jak największej liczby zamówień. Wiele zależy tu od dziennej sprzedaży, rozmiarów i specyfiki produktów oraz powierzchni magazynowej. Najczęściej stosowane metody kompletacji to „człowiek do towaru” (pracownicy poruszają się po magazynie w poszukiwaniu towarów) oraz towar do człowieka (pracownicy nie muszą opuszczać wyznaczonych stanowisk, dzięki czemu pracują wydajniej).

Kompletacja metodą „produkt do człowieka” w wydajnym magazynie automatycznym
Kompletacja metodą „produkt do człowieka” w wydajnym magazynie automatycznym

6. Stosowanie przeładunku kompletacyjnego (jeśli to możliwe)

Jednym z lepszych sposobów na poprawę wydajności magazynu jest wyeliminowanie zbędnych operacji. Można w tym celu zastosować np. cross-docking, który polega na natychmiastowej wysyłce otrzymanych towarów, co pozwala do minimum skrócić czas składowania lub w ogóle pominąć ten etap.

7. Cyfrowe zarządzanie magazynem

Cyfryzacja magazynu stanowi pierwszy krok w kierunku poprawy wydajności logistyki. Podstawowym narzędziem, w jakie należy zainwestować, jest system zarządzania magazynem (np. Easy WMS marki Mecalux). Program tego typu koordynuje wszystkie procesy w magazynie oraz przydziela zadania pracownikom, pozwalając wyeliminować wiele błędów przy obsłudze towarów, pobieraniu i odkładaniu artykułów oraz kompletacji zamówień. Wszystkie prace przebiegają znacznie sprawniej dzięki automatyzacji procesów decyzyjnych i optymalizacji tras poruszania się po magazynie. Dodatkową zaletą systemu jest inteligentne zarządzanie przestrzenią magazynową.

8. Planowanie zapasów

Zgromadzone zapasy to najcenniejsze aktywa przedsiębiorstwa, dlatego niezwykle istotne jest odpowiednie zarządzanie stanem magazynowym. Niewłaściwe planowanie grozi brakiem zapasów w magazynie, przez co klienci otrzymają zamówione towary z opóźnieniem. Równie poważnym problemem może być nagromadzenie zapasu nadmiernego, który niepotrzebnie zajmuje przestrzeń w magazynie, generując dodatkowy koszt. W planowaniu zapasów w wydajnym magazynie z pomocą przychodzi technologia. Zaawansowany system WMS może na bieżąco monitorować przepływ towarów i planować zaopatrzenie z uwzględnieniem aktualnego popytu.

9. Kontrola zapasów w czasie rzeczywistym

Zarządzanie zapasami w czasie rzeczywistym jest szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw oferujących szeroki asortyment towarów lub posiadających wiele obiektów logistycznych i punktów sprzedaży. Wdrożenie odpowiedniego oprogramowania inwentaryzacyjnego, np. informatycznego systemu magazynowego, umożliwia bieżącą kontrolę zapasów. Każde przesunięcie towaru od chwili jego przyjęcia na stan aż do momentu wysyłki jest rejestrowane w systemie za pomocą kolektorów danych. Dzięki pełnej identyfikowalności zapasy pozostają pod pełną kontrolą kierownika magazynu.

10. Eliminacja zbędnych manewrów

W wydajnym magazynie należy do minimum ograniczyć odległości pokonywane przez personel i transportowane towary. W tym celu można np. wyznaczyć strefy robocze i przydzielić odpowiednią liczbę pracowników do każdej z nich. Dzięki temu można zoptymalizować trasy pokonywane przez magazynierów. System WMS automatycznie wyznacza najkrótsze ścieżki kompletacji zamówień i przepływu towarów.

Dzięki instrukcjom otrzymywanym z systemu magazynowego order pickerzy pokonują mniejsze odległości podczas codziennej pracy
Dzięki instrukcjom otrzymywanym z systemu magazynowego order pickerzy pokonują mniejsze odległości podczas codziennej pracy

11. Uproszczenie procesów wysyłkowych

Poziom obsługi logistycznej zależy w głównej mierze od sprawnego wydania towarów. Wydajny magazyn wymaga optymalizacji procesów planowania wysyłek i grupowania zamówień oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji przewozowej z odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne oprogramowanie (np. program dla spedycji Multi Carrier Shipping Software firmy Mecalux) pozwala znacząco usprawnić procesy wysyłkowe. Moduł współpracuje z oprogramowaniem najważniejszych firm kurierskich, umożliwiając bezbłędne generowanie etykiet i listów przewozowych do każdego zamówienia.

12. Wdrożenie systemów wspomagania kompletacji

Przygotowanie zamówień to jeden z najbardziej czasochłonnych i wymagających procesów magazynowych. Dlatego zdecydowanie warto go usprawnić i wyeliminować ryzyko pomyłek, wdrażając odpowiedni system wspomagania kompletacji. Jak działają takie systemy? Urządzenia typu pick-by-light i pick by voice (kompletowanie zamówień głosem) przekazują pracownikom instrukcje otrzymane z systemu WMS, np. ile artykułów należy pobrać z danej lokalizacji, co pozwala przygotować więcej zamówień w krótszym czasie.

13. Organizacja towarów w magazynie

Organizacja towarów w magazynie to złożony proces, który może generować zbędne koszty przy ręcznym zarządzaniu. Bez odpowiednich narzędzi trudno zapewnić optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zorganizować proste ścieżki kompletacji. Dlatego zwłaszcza w magazynach o zróżnicowanym asortymencie warto zainwestować w oprogramowanie ułatwiające prawidłową organizację towarów. System Easy WMS firmy Mecalux jest wyposażony w dodatkowy moduł do slottingu, który automatycznie wyznacza miejsce składowania towarów z uwzględnieniem popytu i rotacji.

14. Aktualizacja oferty sklepów stacjonarnych i internetowych

Jednym z największych wyzwań logistycznych w modelu omnichannel jest konieczność bieżącego aktualizowania oferty w różnych punktach sprzedaży (sklepach stacjonarnych i internetowych). Jeżeli użytkownik platformy handlowej zakupi towar, który aktualnie nie znajduje się na stanie, trudno będzie zrealizować zamówienie bez opóźnień. Dlatego warto zainwestować w odpowiednie rozwiązania cyfrowe, np. moduły Marketplaces & Ecommerce Platforms Integration oraz Store Fulfillment firmy Mecalux, które automatycznie aktualizują ofertę produktów dostępnych w poszczególnych sklepach internetowych i stacjonarnych w oparciu o rzeczywiste zapasy. Dzięki temu można znacznie usprawnić proces zaopatrywania punktów sprzedaży z magazynu centralnego.

15. Zwiększenie pojemności magazynu

Aby poprawić wydajność pracy obiektu logistycznego, należy maksymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń magazynową. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie pojemności obiektu logistycznego bez wynajmowania dodatkowej powierzchni. W przypadku obiektów, których działalność opiera się na kompletacji zamówień, dobrym rozwiązaniem jest instalacja podestów magazynowych, które pozwalają wykorzystać całą kubaturę lub regałów półkowych przepływowych o znacznej głębokości, które upraszczają proces przygotowania zamówień. W przypadku magazynów paletowych doskonale sprawdzają się regały przesuwne, regały wjezdne oraz system Pallet Shuttle.

Akumulacyjne systemy magazynowe pozwalają przechowywać więcej towarów na ograniczonej powierzchni
Akumulacyjne systemy magazynowe pozwalają przechowywać więcej towarów na ograniczonej powierzchni

16. Akumulacja towarów przy zachowaniu bezpośredniego dostępu do ładunków

Pallet Shuttle to akumulacyjny system magazynowy, który zapewnia sprawną obsługę towarów i najlepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni. System jest wyposażony w elektrycznie napędzany wózek, który automatycznie transportuje towary na paletach wzdłuż kanałów. Dzięki temu można znacznie przyspieszyć załadunek i rozładunek regałów.

17. Automatyzacja pobierania i odkładania towarów

Urządzenia automatyczne pozwalają na lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i szybszy przeładunek towarów. Układnice paletowe i pojemnikowe mogą np. w cyklu łączonym odłożyć ładunek na regał i zaraz potem zdjąć kolejny produkt, a następnie dostarczać go bezpośrednio na stanowisko kompletacji. Urządzenia mogą działać niemal bez przerwy, zapewniając maksymalną wydajność pracy.

18. Automatyzacja wewnętrznego przepływu towarów

W magazynach o stałym przepływie towarów warto zrezygnować z ręcznych urządzeń przeładunkowych na rzecz systemów automatycznych, które pozwalają znacznie usprawnić pracę. W zależności od rodzaju obsługiwanych jednostek ładunkowych czy układu magazynu można rozważyć wdrożenie przenośników paletowych lub pojemnikowych, a nawet systemów transportu szynowego czy wózków AGV.

19. Automatyzacja procesu przygotowywania zamówień

Coraz więcej przedsiębiorców decyduje się na automatyzację procesu kompletacji zamówień. Dużą popularnością cieszą się m.in. stanowiska do kompletacji metodą „towar do człowieka”, które pozwalają znacznie poprawić wydajność pracy. Dzięki automatyzacji pracownicy nie muszą już wyszukiwać niezbędnych produktów w magazynie, a kompletacja przebiega szybko i bezbłędnie.

20. Wdrożenie strategii lean logistics

Strategia lean logistics w magazynie zakłada wyeliminowanie czynności, które przynoszą najmniejszy zysk, co ma usprawnić przepływ towarów i zmniejszyć koszty operacyjne. Lean logistics jako technika zarządzania i organizacji pozwala łatwo zidentyfikować możliwości poprawy procesów i optymalnie wykorzystać dostępne zasoby, np. skrócić czas kompletacji zamówień i uzupełniania zapasów lub ograniczyć gromadzenie zbędnych produktów w magazynie.

Strategia lean logistics dąży do optymalizacji procesów celem ograniczenia kosztów logistycznych
Strategia lean logistics dąży do optymalizacji procesów celem ograniczenia kosztów logistycznych

21. Grywalizacja

Grywalizacja ma na celu zmotywowanie personelu do lepszej pracy dzięki wprowadzeniu elementów zabawy i konkurencji podczas kompletacji zamówień, przyjmowania dostaw czy uzupełniania towarów na półkach. Zwycięzcy w danej kategorii otrzymują specjalne bonusy lub premie, co pozwala zatrzymać najbardziej utalentowanych pracowników.

22. Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych

Dzisiejsza logistyka wymaga inteligentnych rozwiązań, takich jak blockchain, digital twins (cyfrowe bliźniaki) czy przemysłowy internet rzeczy, które ułatwiają automatyzację wielu zadań wykonywanych dotychczas ręcznie. Wydajność procesów realizowanych wewnątrz i na zewnątrz magazynu można też znacząco podnieść dzięki rzeczywistości rozszerzonej oraz uczeniu maszynowemu.

23. Monitorowanie podstawowych wskaźników wydajności magazynu

Wskaźniki wydajności dostarczają wiarygodnych informacji na temat poszczególnych operacji magazynowych. Jednak z uwagi na znaczną ilość generowanych codziennie danych warto ustalić zestaw najistotniejszych wskaźników do okresowego pomiaru. Zadanie to może ułatwić opracowany przez Mecalux moduł Supply Chain Analytics Software, który monitoruje działalność magazynu i dostarcza kierownikom logistyki oraz specjalistom ds. łańcucha dostaw dokładne informacje na temat rzeczywistej wydajności obiektu.

24. Kształcenie personelu w zakresie planowania logistycznego

Mając w zespole pracowników dogłębnie zapoznanych z funkcjonowaniem całego obiektu, można uniknąć wielu błędów na poszczególnych etapach logistycznych i znacznie poprawić ich efektywność. Szkolenie logistyczne powinno obejmować m.in. zagadnienia z zakresu kompletacji zamówień, kryteriów przydziału artykułów do lokalizacji oraz podstawowe kwestie ekonomiczne.

25. Zaufanie specjalistom

Każdy magazyn wymaga odpowiednio dostosowanych rozwiązań logistycznych. Dlatego warto zasięgnąć porady doświadczonego specjalisty, który po przeanalizowaniu wymagań logistycznych wskaże, jak najlepiej poprawić wydajność zarządzania zapasami, przepływu towarów czy kompletacji zamówień.

Mecalux oferuje szeroki wybór rozwiązań intralogistycznych: od popularnego systemu WMS z bogatym zestawem dodatkowych funkcji, aż po automatyczne systemy składowania i transportu palet oraz pojemników.

Wydajny magazyn firmy Mecalux

Magazyn to zazwyczaj najważniejszy obiekt w strukturze przedsiębiorstwa. Dlatego właśnie przy jego projektowaniu i doborze wyposażenia należy przede wszystkim brać pod uwagę kryterium wydajności pracy.

W niektórych obiektach logistycznych doskonale sprawdzą się ręcznie obsługiwane systemy składowania, w innych lepiej zdecydować się na rozwiązania automatyczne. Wybór systemu zależy od rodzaju działalności i szczególnych potrzeb klienta. Dlatego najlepiej zasięgnąć porady doświadczonego specjalisty. Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci wiele możliwości usprawnienia pracy Twojego magazynu.